Gezinsbijstand Uitgebreide formule
Bijstand voor u en uw gezin in geval van ziekte of ongeval. Inclusief repatriëring indien nodig.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Psychologische bijstand via telefoon

Na een car- of homejacking, diefstal, agressie of na eender welk incident in het privé- of beroepsleven.

Bijstand in België in geval van ziekte of ongeval

Medische bijstand, vergoeding van de kinderoppas, zorgen voor een hulp in het huishouden, enz.

Een tussenkomst voor medische kosten op maat

Bent u of een gezinslid ziek of gewond? Medische kosten en hospitalisatiekosten in het buitenland worden gedekt tot 50.000 EUR. Of liever een onbeperkte vergoeding? U kiest.

Telefonische bijstand

Als u een vraag hebt op juridisch vlak, maar ook als u inlichtingen nodig hebt voor dringende medische zorgen, een depannage, vervoer, enz.

 

Waarom is de Gezinsbijstand (uitgebreide formule) voor mij interessant?

Met de uitgebreide formule biedt de verzekering Gezinsbijstand van AG Insurance u en uw gezin snelle en efficiënte hulp in geval van ziekte of ongeval. Zowel in België als in het buitenland.

 • In België verleent deze formule u bijstand bij ziekte of ongeval (vervoer van de kinderen naar school, een hulp in het huishouden, administratieve steun, ...), juridische hulp of psychologische bijstand via telefoon (na een agressie, een diefstal, een carjacking, ...).
 • In het buitenland organiseert de formule Gezinsbijstand, indien nodig, uw medische repatriëring, vergoedt ze uw medische of hospitalisatiekosten, betaalt ze de opzoekings- en reddingskosten, verleent ze bijstand in geval van verlies van uw bagage, ...

Ongeacht uw probleem (behalve als het gaat om een probleem met uw voertuig, in dat geval kunt u rekenen op uw verzekering Top Bijstand van AG Insurance) en ongeacht de plaats waar u zich bevindt, u kunt altijd rekenen op uw Gezinsbijstand voor hulp.

Uitgebreide formule Gezinsbijstand Verzekering  
Wat biedt de Gezinsbijstand?
In België

U bent ziek of gewond? Uw Gezinsbijstand ...
 • organiseert uw ziekenhuisopname ;
 • zorgt voor het vervoer van uw kinderen als u niet in staat bent ze naar school te brengen, ...;
 • zorgt voor een hulp in het huishouden;
 • betaalt de kosten voor de kinderoppas.
De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?
 • onderdak in een hotel als uw woning onbewoonbaar is na ernstige schade (met regeling van de verhuizing en opslag van de meubels)
 • hulp in geval van verlies of diefstal van uw sleutels (1 keer per jaar).
 • telefonische bijstand voor uw juridische vragen (in eender welk rechtsdomein). 

In het buitenland

U bent ziek, gewond, u hebt een probleem? Uw Gezinsbijstand …

 • neemt de kosten ten laste van de bijstand, medische repatriëring inbegrepen;
 • vergoedt de medische kosten tot 50 000 euro. Dankzij de optie ‘Medische kosten onbeperkt’ kunt u echter ook kiezen voor een vergoeding zonder limiet. In landen met hoge kosten voor gezondheidszorgen volstaat 50 000 euro immers niet altijd. Zo stemt u uw bijstandsverzekering af op uw reisgedrag.
 • vergoedt de hotel- en vervoerkosten van de persoon die naar de verzekerde reist die in het buitenland werd gehospitaliseerd;
 • vergoedt uw skipas tot 125 euro ingeval u meer dan 24 uur niet kunt skiën of indien u gerepatrieerd moet worden door onze bijstandsverlener. Dit geldt ook in België!
 • vergoedt de kosten van de dierenarts (max. 65 euro) voor uw gezelschapsdier. 
De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?
 • de opzoeking- en reddingskosten tot 6 250 euro

 • borgtocht in geval van een gerechtelijke vervolging in het buitenland.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De Uitgebreide formule Gezinsbijstand is wereldwijd geldig!
De verzekerde prestaties worden bepaald naargelang u in België of in het buitenland bent.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Uitgebreide formule Gezinsbijstand Verzekering  
Uitgebreide formule Gezinsbijstand Verzekering Dag en nacht bijstand
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Eén telefoontje volstaat! Of u nu in België bent of in het buitenland en dit de klok rond!
Een specialist behandelt uw dossier en organiseert, naargelang de omstandigheden, de nodige bijstand om het hoofd te bieden aan de meest dringende situaties.

AG Insurance staat synomiem voor:

 • eenvoud: één telefoontje is genoeg en wij doen de rest;
 • snelheid: wij behandelen onmiddellijk uw dossier
 • flexibiliteit: 24 uur per dag, zowel in België als in het buitenland
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De nood aan bijstand die is ontstaan terwijl de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;
- De diagnoses en de behandelingen voorgeschreven in België;
- De kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankoop of herstelling van protheses;
-De tussenkomsten en behandelingen die niet erkend zijn door het RIZIV;
- De ziekten en pathologische toestanden gekend vóór het vertrek, alsook de te voorziene complicaties of verergering ervan.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Uitgebreide formule Gezinsbijstand  
 
Hoe vraag ik een attest van reisbijstand aan?


U vindt alle informatie op onze pagina over het reisverzekeringsattest voor het buitenland.

Hoe vraag ik een reisverzekeringsattest voor het buitenland? >

U kan ook een attest van reisbijstand aanvragen bij uw makelaar of bankkantoor.​​


​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.