Tienjarige aansprakelijkheid voor particulieren
De ideale oplossing voor een goed verzekerde werf zoals vereist door de wet op de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid.
De Tienjarige aansprakelijkheid voor particulieren vormt een aanvulling op ons product Alle bouwplaatsrisico’s.
Een optimaal verzekerde werf

De Tienjarige aansprakelijkheid voor particulieren dekt de aansprakelijkheid van aannemers voor schade aan de gesloten ruwbouw van woningen. Als bouwheer kunt u er zeker van zijn dat uw werf verzekerd is zoals de wet dat vereist!

Globale werfpolis

Alle dienstverleners die aanwezig zijn op uw werf, zijn gedekt (architect, aannemer, dakwerker enz.).

Uw verzekeringsattest is onmiddellijk beschikbaar

U ontvangt uw verplichte verzekeringsattest dat nodig is voor de werf na de betaling van de premie van uw contract.

 

Waarom een Tienjarige aansprakelijkheid voor particulieren afsluiten?

De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid geldt voor de meeste dienstverleners in de bouwsector. Voortaan kunt u ook als particulier (bouwheer) deze verzekering afsluiten!

Goed om te weten:

• Deze verzekering is verplicht voor werven waarvan de bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.
• U en uw architect moeten beschikken over een verzekeringsattest vóór het begin van de werken.

De oplossing van AG Insurance

• De mogelijkheid om een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten via een contract Alle bouwplaatsrisico's.

• Globale werfpolis: alle dienstverleners in de bouwsector die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering, zijn gedekt. Bijgevolg moeten ze geen eigen verzekering meer afsluiten.

Professionals kunnen ook een werfpolis afsluiten.

BA Tienjarige aansprakelijkheid particulieren  
Wat dekt de Tienjarige aansprakelijkheid voor particulieren?

Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

  • De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid dekt de aansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector voor schade veroorzaakt aan de gesloten ruwbouw van woningen.
  • Problemen gelinkt aan de waterdichtheid zijn ook gedekt als ze de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.
  • Aannemers en architecten zijn gedekt voor een termijn van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.

Wanneer is deze wet van toepassing?

• De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is verplicht voor bouw- en renovatiewerken aan woningen in België waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is.

• De wet definieert een woning als volgt: meer dan 50 % van de oppervlakte is bestemd voor bewoning. Kantoorgebouwen, studentenkoten en rusthuizen vallen dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte verzekering.

• De verzekering moet de wederopbouwwaarde van het gebouw waarborgen tot 500 000 euro. Als u ervoor koos om uw werf te verzekeren voor een bedrag hoger dan 500 000 euro, bent u uiteraard gedekt voor dit gekozen bedrag. Schade van minder dan 2500 euro is uitgesloten.

Deze bedragen worden geïndexeerd aan de index ABEX 775 (= basisindex van 1 november 2017). Op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet bedroegen de geïndexeerde bedragen 597 994 euro en 2990 euro.

Wanneer en waar bent u verzekerd?

Wanneer

• De werf is verzekerd voor een periode van tien jaar na aanvaarding van de werken.
• U moet beschikken over het verplichte verzekeringsattest dat nodig is voor de werf vóór het begin van de werken.

Waar?
De verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op bouw- en renovatiewerken aan woningen in België.

Wat is de looptijd van uw verzekeringscontract?
De waarborg Tienjarige aansprakelijkheid in een contract Alle bouwplaatsrisico's blijft gelden gedurende 10 jaar na de opleveringsdatum van de werf.

BA Tienjarige aansprakelijkheid particulieren  
BA Tienjarige aansprakelijkheid particulieren  
Wat moet u doen bij schade?

Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeringstussenpersoon. Hij/zij helpt u om:

• Een schadeaangifte in te dienen bij AG Insurance
• De bewijzen te verzamelen om de tienjarige aansprakelijkheid aan te tonen van de betrokken aannemer en de toepassing van de waarborg Tienjarige aansprakelijkheid

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico’s?

• Lichamelijke schade
• Schade van esthetische aard
• Zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op het moment van de voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties door hem gekend op het moment van de voormelde oplevering
• Extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na een schadegeval
• Schade lager dan 2500 euro (dit bedrag hangt samen met de ABEX-index, met als basisindex die van 1 november 2017 (775), de te weerhouden index voor de indexatie is de index op het moment van de aangifte van het schadegeval)
• De waarborg Rechtsbijstand is niet van toepassing

Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van de waarborgen, raadpleeg de algemene voorwaarden via de onderstaande tab of neem rechtstreeks contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

BA Tienjarige aansprakelijkheid particulieren  
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.