Bijstand Student in het Buitenland
Vergeet de verzekering Student in het Buitenland niet als je kind gaat studeren in het buitenland. Geldig bij ziekte of ongeval. Extra nuttig bij hospitalisatie in de USA.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
 
Zeer ruime waarborgen bij medische problemen in het buitenland

Onbeperkte dekking van medische kosten, ter plaatse sturen van een arts, repatriëring of vervoer, vergoeding van de reis- en verblijfskosten van een naaste als de student meer dan 5 dagen naar het ziekenhuis moet, …

Vergoeding van de reiskosten

De student krijgt de heen- en terugreis terugbetaald als hij wegens het overlijden of de
hospitalisatie van een familielid tijdelijk terugkeert.

Dekking tot maximaal 364 dagen lang

De student is beschermd tijdens de periode van zijn studies, stage of doctoraat, maar ook als hij na de studies nog wat rondreist of tijdens de studies een betaalde niet-beroepsmatige activiteit uitoefent (vb. een studentenjob als barman of –vrouw).

 

Waarom is de bijstand Student in het buitenland voor mij interessant?

De bijstandsverzekering Student in het buitenland van AG Insurance biedt uw zoon of dochter snelle en efficiënte hulp bij ziekte of ongeval in het buitenland.

Studeren in het buitenland zit in de lift. Niet verwonderlijk. Jonge mensen worden zo ondergedompeld in een andere cultuur en vaak in een andere taal. Ze leren bovendien zelfstandig te zijn. Maar wat als uw zoon of dochter in dat studieland met pech of ziekte af te rekenen krijgt? De bijstandsverzekering 'Student in het buitenland' van AG Insurance kan u op zo'n moment weliswaar niet vervangen, maar is met zijn ruime dekkingen en uitstekende dienstverlening toch een beetje als een ervaren reisgenoot … die u ook financieel ondersteunt!

couple-photography-on-beach  
Wat biedt de bijstand Student in het Buitenland?
 • Onbeperkte dekking van medische kosten
  Medische kosten kunnen in bepaalde landen (zoals bij een hospitalisatie in de USA, maar ook in andere landen) de pan uit rijzen. Voor een eenvoudige ingreep bij uw zoon of dochter kan er een rekening van (tien)duizenden euro’s in uw bus vallen!
  Maar niet met de reisverzekering voor studenten ‘Student in het buitenland’. Dit contract voorziet immers in de dekking van medische en heelkundige erelonen. In vele gevallen zelfs zonder beperking!
 • Repatriëring of vervoer na een medisch incident
  Als uw zoon of dochter iets tegenkomt, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat hij/zij op de beste zorgen kan rekenen. Met ‘Student in het buitenland’ kunt u op beide oren slapen.
  • Is er een medisch probleem, maar moet de student gelukkig niet gehospitaliseerd worden? Dan zorgen wij voor vervoer naar de verblijfplaats.
  • Is een ziekenhuisopname wel nodig? Als de arts van de bijstandsverlener beslist dat uw zoon of dochter beter af is in een ander ziekenhuis dat beter uitgerust, meer gespecialiseerd of gewoonweg dichter bij huis is, dan regelen we het vervoer daarheen. Onder medische begeleiding en op een aangepaste manier (trein, ziekenwagen en/of (ambulance)vliegtuig).
 • Ter plaatse sturen van een arts
  Als dat nodig is, sturen we na een medisch incident een arts ter plaatse om te oordelen welke maatregelen nodig zijn. U kunt ook rekenen op de organisatie ervan.
 • Vergoeding van de reis- en hotelkosten van een naaste die de gehospitaliseerde student komt bijstaan
  Uw zoon of dochter mag nog de best mogelijke bescherming en ondersteuning genieten, bij een ernstig medisch probleem wilt u er natuurlijk zelf bij zijn.
  We begrijpen dit. Daarom organiseren en vergoeden we, bij hospitalisatie van de student gedurende minimaal 5 dagen, de reiskosten (heen en terug) van een naaste die hem vanuit België wil bezoeken. U krijgt ook de hotelkosten terugbetaald tot een bedrag van 100 euro per dag en tot 10 dagen lang.
 • Vergoeding van de heen- en terugreis bij vervroegde terugkeer na het overlijden of de hospitalisatie van een familielid
  Net zoals u er wilt zijn voor uw zoon of dochter als er in het studieland iets misloopt, wil hij of zij zeker ook terugkomen naar België als er iets gebeurt met iemand in de familie.
  U moet zich op zo’n moment geen zorgen te maken over de financiële kant. U kunt rekenen op een vergoeding van de heen- en terugreis van de student als die tijdelijk terugkeert, omdat een naast familielid gedurende minimaal 5 dagen gehospitaliseerd is of - in het ergste geval - overleden is.
Waar en wanneer geldt deze verzekering?

​De waarborgen van ‘Student in het buitenland’ beschermen uw zoon of dochter tijdens het verblijf in het buitenland in het kader van zijn/haar studies, stage of doctoraat.
Omdat er echter meer is in het leven dan enkel met de neus in de boeken zitten, blijft de dekking ook geldig als de student:

 • nog wat rondreist, bijvoorbeeld na afloop van het academiejaar;
 • er niet alleen studeert, maar ook een betaalde niet-beroepsmatige activiteit uitoefent
  (bv. een studentenjob als barman of barvrouw)

Uw student geniet in totaal tot maximaal 364 dagen de bescherming van ‘Student in het buitenland’.

groupe skiing  
couple with older woman  
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

​Moet u een beroep doen op een van de vele waarborgen? Ons bijstandsteam is waar ook ter wereld slechts één telefoontje verwijderd.

Een specialist behandelt uw dossier en organiseert, naargelang de omstandigheden, de nodige bijstand om het hoofd te bieden aan de meest dringende situaties.

AG Insurance staat synomiem voor:

 • eenvoud: één telefoontje is genoeg, wij doen de rest;
 • snelheid: wij behandelen onmiddellijk uw dossier
 • flexibiliteit: 24 uur per dag, 7 dagen per week
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De nood aan bijstand die is ontstaan terwijl de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;

- De diagnoses en de behandelingen voorgeschreven in België;

- De kosten voor brillen, contactlenzen, medische apparatuur en de aankoop of herstelling van protheses.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

family on airport with three children and luggage  
 
Hoe vraag ik een attest van reisbijstand aan?

U vindt alle informatie op onze pagina over het reisverzekeringsattest voor het buitenland.

Hoe vraag ik een reisverzekeringsattest voor het buitenland? >

U kan ook een attest van reisbijstand aanvragen bij uw makelaar of bankkantoor.​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.