Top Voertuig Moto
Een echte omnium voor uw motor met twee formules en een vrijstelling naar keuze.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De omniumverzekering Top Voertuig Moto is voorbehouden aan deze klanten die bij AG Insurance een verzekering BA Moto hebben afgesloten tegen het tarief 25 %.
Een omnium op maat

U hebt de keuze tussen 2 interessante formules...

Een vrijstelling ‘à la carte’

... en tussen een vrijstelling van 3 % of 6 %.

Niet alleen voor uw motor

Uw motor is verzekerd, maar ook uw antidiefstalsysteem, de opties en toebehoren.

Pack Moto+

U hebt de mogelijkheid om Pack Moto+ te onderschrijven voor nog uitgebreidere waarborgen.

De Mobility Assist App

Bijstand in enkele klikken 24/24u ; 7/7d. De App lokaliseert u automatisch en geeft u een real-time opvolging van de status van uw pechverhelping.

 

Waarom is Top Voertuig Moto voor mij interessant?

Een motor is meer dan een vervoermiddel, het is een passie. Het is dan ook normaal dat u hem zo goed mogelijk wil beschermen. De omniumverzekering Top Voertuig Moto van AG Insurance biedt u dan ook de bescherming van een echte omnium.

U kunt uiteraard kiezen tussen:

 • een ‘kleine omnium’ (enkel de waarborg Multirisk);
 • een ‘grote omnium’ (waarborg Multirisk + waarborg stoffelijke schade).

Bij een grote omnium hebt u de keuze tussen twee formules:

 • schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden;
 • schade veroorzaakt door elk type van ongeval.Ook vandalisme bijvoorbeeld is in dit geval gedekt.

Andere troeven van Top Voertuig Moto zijn:

 • Uw motor verliest niets van zijn waarde in geval van totaal verlies of diefstal van de motor gedurende de eerste 6 maanden.
 • U krijgt een vervangwagen als uw motor gestolen is.Tot maximaal 30 dagen.
 • Uw premie stijgt niet na een schadegeval.
Wat dekt deze verzekering?
Een echte omnium voor uw motor!
Wat dekt deze verzekering?

​De waarborgen die u geniet, hangen af van de formule die u kiest. 

 • Kleine omnium (waarborg Multirisk) vergoedt de schade bij diefstal van uw motor, door brand, glasbreuk, natuurgeweld of een aanrijding met een dier.
 • Grote omnium (waarborgen Multirisk + stoffelijke schade) biedt u boven op de dekkingen uit Multirisk nog een bescherming tegen stoffelijke schade.

  Daarbij hebt u de keuze tussen 2 formules:
  • Schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden
   De ongevallen met een geïdentificeerde derde, zelfs al bent u in fout, ongeacht het  een bestuurder van een ander voertuig betreft of een voetganger.
  • Schade veroorzaakt door elk type van ongeval.
   Zelfs schade door een aanrijding tegen een boom, na het slippen of door vandalisme is gedekt.

Aan u de keuze welke formule u het best past.

Top Voertuig Moto dekt de waarde van uw motor, maar ook:

 • uw antidiefstalsysteem, de installatie inbegrepen;
 • de opties en toebehoren van uw motor (verwarmde handgrepen, audio- en video-uitrusting, (elektrisch) windscherm, koffer, ...) zijn inbegrepen tot 5 % van de waarde van het voertuig.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart. 

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Bijstand 24u per dag en een vervangvoertuig
Wat gebeurt er bij een ongeval?

U hebt een ongeval gehad in België of tot 30 km over de grens?
Dan kunt u gebruikmaken van onze service met onmiddellijke bijstand. Die is gratis en 24 uur per dag beschikbaar. U kunt rekenen op:

 • het slepen van uw motor tot aan de garage van uw keuze;
 • een vervangwagen gedurende 24 uur;
 • het ongeval deed zich voor op een vrijdag of gedurende het weekend? Dan behoudt u dit vervangvoertuig tot de eerstvolgende maandag.

Met de Mobility Assist App contacteert u nóg sneller onze bijstandsdienst: uw positie wordt automatisch gelokaliseerd en u kunt de sleepwagen live volgen (de app is beschikbaar op de Play Store en App Store).

U moet enkel maar naar AG Insurance bellen. Dit kan zowel overdag als 's nachts.
Onze specialisten openen een dossier en er wordt een dossierbeheerder aangeduid. Die begeleidt u doorheen het volledige schaderegelingsproces.

Bij diefstal van uw motorfiets, krijgt u een vervangvoertuig gedurende maximaal 30 dagen. 

Wist u bovendien dat het met MobilityAssist nóg makkelijker is om uw bijstand aan te vragen? MobilityAssist ​werkt eenvoudig en intuïtief. In enkele kliks kan je bijstand vragen bij panne of na een ongeval, en live het traject en de aankomsttijd van de pechverhelper volgen.​​

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die niet gedekt zijn in burgerlijke aansprakelijkheid auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- In Multirisk ('kleine’ omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In de 'grote’ omnium (stoffelijke schade), ongeacht de gekozen formule: de schade veroorzaakt:

- aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.
- door dieren en vervoerde voorwerpen, door het laden of lossen ervan, en door het overladen van het voertuig of van de aanhangwagen.


De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Top Voertuig Moto
 
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.