Pack Ik bouw, Ik verbouw
De uitgelezen bescherming bij bouwen en verbouwen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*ABEX 596 (volgens de algemene voorwaarden) – huidige ABEX (2de semester 2013): 730. De premie wordt berekend in functie van de waarde van de op te bouwen woning (of de renovatie) en de duur van de werkzaamheden.
Buren beschermd

U biedt ook bescherming aan de buren van de verhuurde woning tegen schade door de bouw of renovatie.

Verzekering tegen ongevallen

U ontvangt een vergoeding voor de medische kosten als u, uw familie, bezoekers of onbezoldigde helpers een ongeval hebben op de bouw of renovatie.

Bescherming tegen faillissement

U kunt rekenen op financiële hulp voor de extra kosten na een faillissement van uw aannemer.

 

Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

U wilt uw woning die u verhuurt zonder zorgen bouwen of verbouwen. U komt met Pack Ik bouw, Ik verbouw, als aanvulling van uw Top Woning, niet voor verrassingen te staan tijdens de bouw of renovatie. U vindt in Pack Ik bouw, Ik verbouw een echte omnium voor uw bouw of renovatie die u beschermt tegen: • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden); • diefstal; • een ongeval op de werf; • het faillissement van uw aannemer; U moet de werken laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer. U mag de afwerking zelf doen en u bent verzekerd voor de schade die u of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens deze afwerking.
 
Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?
U krijgt dankzij Pack Ik bouw, Ik verbouw een correcte vergoeding bij diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:
  • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken);
  • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
  • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).
U bent verzekerd voor de schade aan derden (bv. buren) die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt. Het speelt geen rol wie verantwoordelijk is voor die schade: uzelf, uw aannemer, uw familie die onbezoldigd komt helpen, ... U vermijdt zo discussies over de aansprakelijkheid die de bouw of renovatie kunnen vertragen.
 
U krijgt bezoek van uw familie op de werf ? Of uw buurman helpt u bij het zetten van de tegels in de keuken ? Uw Pack verzekert u, uw naasten, uw bezoekers en uw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen tijdens een bezoek aan de bouw of renovatie of de afwerking1.
 
U hebt een aannemer, architect of een onderaannemer voor uw bouw of renovatie. Als die failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u iemand anders zoeken. Maar uiteraard is er een verschil tussen beide offertes. U kunt rekenen op Pack Ik bouw, Ik Verbouw om deze onvoorziene extra kosten op te vangen. U krijgt het verschil tussen beide offertes terugbetaald, met een maximum van 2.500 euro*.
 
1 De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de installatie van sanitair, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten uitgevoerd worden door een officieel ingeschreven aannemer
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
U kunt de waarborgen van Pack Ik bouw, Ik verbouw aanwenden voor de woning in België die u wilt bouwen of renoveren om te verhuren. U laat de werken uitvoeren door een ingeschreven aannemer.
U moet het Pack onderschrijven en een plaatsbeschrijving van de bestaande en van de naburige constructies tegensprekelijk opmaken vóór het begin van de werken.
U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na het einde van de bouw of contractuele renovatiewerken. 
 
 
Wat doe ik bij schade?
​U geeft uw schade tijdens de bouw of renovatie van de woning die u zult verhuren telefonisch aan en een specialist helpt voort.
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!