1
Duidelijke waarborgen

Bescherming in geval van schade aan anderen

 • ​Door iedereen die onder uw dak woont: partner, kinderen, gasten, huispersoneel en zelfs uw gezelschapsdieren 
 • Voor lichamelijke schade, bv. als u met uw elektrische fiets botst en iemand verwondt 
 • Voor m​ateriële schade, bv. als uw vuilbak door een rukwind op de wagen van uw buur belandt en krassen achterlaat​

Hoge vergoedingen

 • Voor lichamelijke schade: tot 26 607 000 euro
 • Voor materiële schade:​​ tot 7 663 000 euro

U bent niet alleen thuis verzekerd

 • U en uw gezin zijn beschermd, zowel in België als in het buitenland 
 • Op vakantie bijvoorbeeld, voor de luifel van uw stacaravan die gaat vliegen en tegen de wagen van uw buur belandt 
 • Voor de schade veroorzaakt aan een vakantieverblijf, feestzaal, hotel- of ziekenhuiskamer​

Ook uw mobiliteit vergeten we niet …

 • Schade veroorzaakt door (niet-)gemotoriseerde voertuigen zoals fietsen, hoverboards, segways enz. is gedekt

Deeleconomie inbegrepen

 • ​​Voor de schade veroorzaakt ​door de diensten die ​u aanbiedt via een erkend deelplatform, bv. ​UberEATS of ListMinut 
 • U geniet rechtsbijstand ​bij een geschil ​met het erkende deelplatform​

Pack Familiale+: interessante aanvulling

 • ​Vergoeding zonder vrijstelling 
 • Voor de schade veroorzaakt aan ruimtes die u huurt (voor bijv. tentoonstellingen) en voorwerpen die u huurt of leent (vb fotapparaten, maar ook jetski's)
 • Verdubbeling van de vergoedingen in Rechtsbijstand privéleven​

Er zijn logische uitzonderingen

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander gezinslid
 • De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA Auto)
 • De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten
 • De gevallen van zware fout (dronkenschap of gelijkaardige toestand en geweld op personen), waarin de verzekering niet tussenkomt als de aansprakelijke verzekerde op het ogenblik van de feiten ouder was dan 18 jaar
 • De diensten verleend zonder te passeren via een erkend deelplatform

Deze lijst van uitzonderingen is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste uitsluitingen.​​​

dekkingen

​Deze reclamepagina bevat algemene en beperkte informatie over de verzekering Top Familiale van AG. Op de waarborgen worden beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen toegepast. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. Deze contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be.

2
Bereken je prijs

​Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming​

U wordt doorgestuurd naar de website van BNP Paribas Fortis.​Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • AG Insurance (afgekort AG) NV ​is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Waar kan ik het gestandaardiseerd informatiedocument vinden?
  Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocu​ment over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Wat is de duurtijd van mijn contract?
  Uw contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor de​zelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag .
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht​ heb?
  Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be of vul hier​ het klachtenformulier in). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - – www.ombudsman-insurance.be.
​​