1
Duidelijke waarborgen

Bescherming in geval van schade aan anderen

 • ​Door iedereen die onder uw dak woont: partner, kinderen, gasten, huispersoneel en zelfs uw gezelschapsdieren 
 • Voor lichamelijke schade, bv. als u met uw elektrische fiets botst en iemand verwondt 
 • Voor m​ateriële schade, bv. als uw vuilbak door een rukwind op de wagen van uw buur belandt en krassen achterlaat​

Hoge vergoedingen

 • Voor lichamelijke schade: tot 26 607 000 euro
 • Voor materiële schade:​​ tot 7 663 000 euro

U bent niet alleen thuis verzekerd

 • U en uw gezin zijn beschermd, zowel in België als in het buitenland 
 • Op vakantie bijvoorbeeld, voor de luifel van uw stacaravan die gaat vliegen en tegen de wagen van uw buur belandt 
 • Voor de schade veroorzaakt aan een vakantieverblijf, feestzaal, hotel- of ziekenhuiskamer​

Ook uw mobiliteit vergeten we niet …

 • Schade veroorzaakt door (niet-)gemotoriseerde voertuigen zoals fietsen, hoverboards, segways enz. is gedekt

Deeleconomie inbegrepen

 • ​​Voor de schade veroorzaakt ​door de diensten die ​u aanbiedt via een erkend deelplatform, bv. ​UberEATS of ListMinut 
 • U geniet rechtsbijstand ​bij een geschil ​met het erkende deelplatform​

Pack Familiale+: interessante aanvulling

 • ​Vergoeding zonder vrijstelling 
 • Voor de schade veroorzaakt aan ruimtes die u huurt (voor bijv. tentoonstellingen) en voorwerpen die u huurt of leent (vb fotapparaten, maar ook jetski's)
 • Verdubbeling van de vergoedingen in Rechtsbijstand privéleven​

Er zijn logische uitzonderingen

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander gezinslid
 • De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA Auto)
 • De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten
 • De gevallen van zware fout (dronkenschap of gelijkaardige toestand en geweld op personen), waarin de verzekering niet tussenkomt als de aansprakelijke verzekerde op het ogenblik van de feiten ouder was dan 18 jaar
 • De diensten verleend zonder te passeren via een erkend deelplatform
dekkingen

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van onze Top Familiale. U vindt alle info over deze verzekering terug in de algemene voorwaarden.​

2
Bereken je prijs

​Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming​

U wordt doorgestuurd naar de website van BNP Paribas Fortis.​

Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Het contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.