1
Duidelijke waarborgen

Gratis hulp altijd inbegrepen

 • ​24/24 hulp na ongeval, platte band​
 • Overal in België en in het buitenland (landen vermeld op de groene kaart)
 • 24u vervangwagen, ook als u in fout bent


 

Efficiënte service bij onze erkende herstellers

 • ​Gratis vervangwagen tijdens de herstelling
 • Factuur door ons betaald, als de schade verzekerd is
 • En nog meer voordelen voorzien, ongeacht of u in recht of in fout bent​


 

Bijkomende kortingen op maat

 • 10% Ecobonus-korting** voor elektrische of hybride wagens

 • Tot 15% korting wanneer u minder dan 25 000 km per jaar rijdt​

 • 10% korting voor veilige wagens, uitgerust met minstens twee rijhulpsystemen

Voordelige bonus-malusschaal

 • ​Geen of beperkte aanpassing van uw premie bij schadegeval in fout
 • Laagste bonus-malusgraad levenslang behouden, zelfs bij meerdere ongevallen in fout​


 

Gratis bestuurdersverzekering

 • ​Bij de laagste bonus-malusgraad, gratis bestuurdersverzekering
 • Vergoeding bij lichamelijk letsel
 • Voor elke bestuurder van uw wagen, maar ook voor u, als u een andere wagen bestuurt


 

Sneller een lagere prijs

 • ​Ongevallen langer dan 5 jaar geleden tellen niet mee voor de berekening van uw bonus-malus
 • U krijgt snel de laagste bonus-malus en de voordeligste premie 


 

Er zijn logische uitzonderingen…

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opzettelijk veroorzaakte schade
 • Zware fout: rijden in staat van dronkenschap, of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogenen. 
 • Een schadegeval waarbij het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die niet over een geldig rijbewijs beschikt

​​Deze lijst van uitzonderingen is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste uitsluitingen.​

dekkingen

Deze reclamepagina bevat algemene en beperkte informatie over de Autoverzekering van AG. Op de waarborgen worden beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen toegepast. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. Deze contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be​​.​


promo sticker
2
Bereken je prijs

​​Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming

​U wordt doorgestuurd naar de website van BNP Paribas Fortis. Om u een gepersonaliseerde berekening van uw prijs te kunnen bezorgen, vraagt het systeem dat u zich identificeert.
Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Vimeo settings

Youtube settings

*Actie Welkomstgeschenk. Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig bij een nieuwe autoverzekering, afgesloten ten laatste op 31/12/2024. Korting van 10% op de eerste jaarpremie BA en de gekozen omniumformule.

**Actie AG EcoBonus geldig tot 31/12/2024 bij het afsluiten (nieuwe zaak of verandering van voertuig) van een AG-verzekering BA Auto, en van een omniumformule voor een elektrisch of hybride voertuig in de klasse Toerisme en Zaken en vervoer van zaken tot 3,5t (buiten vloot). 10% korting op de jaarpremie voor BA en (mini)omnium, zolang u uw contract niet wijzigt.

Deze acties zijn cumuleerbaar met andere acties.

Lees vooraf onze informatiefiches voor deze producten. De voorwaarden van deze acties en de exacte omvang van de verzekeringen zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon of op www.ag.be.

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • AG Insurance (afgekort AG) NV ​is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Waar kan ik het gestandaardiseerd informatiedocument vinden?
  Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Wat is de duurtijd van mijn contract?
  Uw contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag .
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht​ heb?
  Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be of vul hier​ het klachtenformulier in). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - – www.ombudsman-insurance.be.