Bereken uw fiscaal voordeel

Met deze online tool kunt u heel eenvoudig uw maximaal fiscaal aftrekbare premie voor langetermijnsparen berekenen. Kijk snel hoeveel belastingvermindering u kunt genieten!

1 Uw persoonlijke situatie
2 Uw spaartegoed/krediet
3 Uw fiscaal voordeel
1. Uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke situatie

Bent u jonger dan 65?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

Waarom vragen we dit?

Als u ouder dan 65 jaar bent, kunt u geen nieuw contract (langetermijnsparen) meer afsluiten. U kunt wel nog blijven investeren in uw bestaande contract langetermijnsparen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met uw tussenpersoon.

Hoeveel personen ten laste had u op 1 januari 2022?

Hoe kan ik het bepalen?

Wat is uw statuut?

Werknemer
Zelfstandige
Ambtenaar
Gepensioneerd
Gelieve dit veld in te vullen

Waarom vragen we dit?

Hoeveel bedraagt uw brutomaandloon?

€/maand
Gelieve dit veld in te vullen

Ontvangt u vakantiegeld ?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

Ontvangt u een 13e maand ?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

Wat is uw netto belastbaar jaarinkomen?

€/jaar
Gelieve dit veld in te vullen

Wat is uw maandelijks brutopensioen?

€/maand
Gelieve dit veld in te vullen

Welk type pensioen geniet u?

Alleenstaande
Gezinslast
Gelieve dit veld in te vullen
Wie kan dit fiscaal voordeel genieten?
2 Uw spaartegoed/krediet

Uw spaartegoed

Doet u al aan langetermijnsparen?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

Welke type sparen?

Hoeveel spaart u maandelijks?

€/maand
Gelieve dit veld in te vullen

Uw hypothecair krediet

Hebt u een lopend krediet voor een eigen woning?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

In welk jaar hebt u de hypotheek laten registreren?

Gelieve dit veld in te vullen

Waarom vragen we dit?

De module is niet uitgerust om rekening te houden met leningen afgesloten vóór 1 januari 2005 (voor woningen met een sociaal of middelgroot karakter).

In welk gewest ligt uw woning?

In welk gewest had u uw fiscale woonplaats op 1 januari van dit jaar?

Brussel
Wallonië
Vlaanderen
Gelieve dit veld in te vullen

Woont u zelf in deze woning?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

De tool laat niet toe om een resultaat te berekenen voor deze situatie.

Is dit de enige woning die u bezit (op het ogenblik van inschrijving van het hypothecair krediet)?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

De tool laat niet toe om een resultaat te berekenen voor deze situatie.

Hoeveel betaalt u maandelijks af voor uw lening?

€/maand
Gelieve dit veld in te vullen

Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw schuldsaldoverzekering?

€/jaar
Gelieve dit veld in te vullen

Had u drie kinderen ten laste op 01/01/{{addYearToYearRegisteredLoan(yearRegisteredLoan)}}?

Ja
Nee
Gelieve dit veld in te vullen

Waarom vragen we dit?

3. Uw fiscaal voordeel

Goed nieuws!
In 2022 kunt u storten tot

{{convertToCorrectCurrencyFormat(availableAmountMax)}}

Uw fiscaal voordeel

Hoeveel wilt u sparen?

Als u {{availableAmount}}€/jaar spaart, geniet u een fiscaal voordeel van
Een belastingsvermindering is enkel mogelijk voor zover u belastingsplichtige bent gedurende het belastbaar tijdperk waarin u wenst te genieten van deze belastingsvermindering.
{{convertToCorrectCurrencyFormat(fiscalAdvantage)}} voor het jaar 2022
Detail van de berekening:
Dit is het bedrag aan premies waarvoor een belastingvermindering kan worden verkregen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit bedrag houdt geen rekening met de bijkomende gemeentebelasting. De module houdt ook geen rekening met leningen afgesloten vóór 1 januari 2005. Om de berekeningen te maken hebben we rekening gehouden met meerdere hypotheses: berekeningen uitgevoerd volgens de forfaitaire kosten en geen rekening gehouden met het huwelijksquotiënt, noch met de voordelen van welke aard dan ook en ook niet met eventuele terugbetalingen van de werkgever, een volledige hypotheekregistratie en volledige eigendom en indien van toepassing, 3 of meer kinderen ten laste op 1 januari na de datum van het krediet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u een vervangingsinkomen geniet en/of u meerdere kinderen ten laste heeft, het te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde belastingbedrag. Het verkregen resultaat hangt af van de gegevens die geregistreerd werden en is daarom gebaseerd op uw verklaringen. De geïntegreerde woonbonus is van toepassing in het Vlaams gewest voor hypothecaire kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2016. Het belastingvoordeel van de geïntegreerde woonbonus is voorlopig cumulatief met andere mogelijke federale belastingvoordelen voor leningen en levensverzekeringen. Deze mogelijkheid om belastingvoordelen van 2 regimes te cumuleren, kan in de toekomst gewijzigd worden. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van cumulatie van beide regimes door de overheid, en dit na een wijziging van de wetgeving of vanwege uw specifieke situatie. Deze berekening is louter informatief. Ze werd gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De in deze berekening meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies. Het zijn alleen schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van lacunes of fouten in de informatie van deze berekening, met uitzondering van een zware of opzettelijke fout en onverminderd de toepasselijke wetten. Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon.
Dit is het bedrag aan premies waarvoor een belastingvermindering kan worden verkregen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit bedrag houdt geen rekening met de bijkomende gemeentebelasting. De module houdt ook geen rekening met leningen afgesloten vóór 1 januari 2005. Om de berekeningen te maken hebben we rekening gehouden met meerdere hypotheses: berekeningen uitgevoerd volgens de forfaitaire kosten en geen rekening gehouden met het huwelijksquotiënt, noch met de voordelen van welke aard dan ook en ook niet met eventuele terugbetalingen van de werkgever, een volledige hypotheekregistratie en volledige eigendom en indien van toepassing, 3 of meer kinderen ten laste op 1 januari na de datum van het krediet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u een vervangingsinkomen geniet en/of u meerdere kinderen ten laste heeft, het te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde belastingbedrag. Het verkregen resultaat hangt af van de gegevens die geregistreerd werden en is daarom gebaseerd op uw verklaringen. De geïntegreerde woonbonus is van toepassing in het Vlaams gewest voor hypothecaire kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2016. Het belastingvoordeel van de geïntegreerde woonbonus is voorlopig cumulatief met andere mogelijke federale belastingvoordelen voor leningen en levensverzekeringen. Deze mogelijkheid om belastingvoordelen van 2 regimes te cumuleren, kan in de toekomst gewijzigd worden. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van cumulatie van beide regimes door de overheid, en dit na een wijziging van de wetgeving of vanwege uw specifieke situatie. Deze berekening is louter informatief. Ze werd gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De in deze berekening meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies. Het zijn alleen schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van lacunes of fouten in de informatie van deze berekening, met uitzondering van een zware of opzettelijke fout en onverminderd de toepasselijke wetten. Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon.
Dit is het bedrag aan premies waarvoor een belastingvermindering kan worden verkregen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit bedrag houdt geen rekening met de bijkomende gemeentebelasting. De module houdt ook geen rekening met leningen afgesloten vóór 1 januari 2005. Om de berekeningen te maken hebben we rekening gehouden met meerdere hypotheses: berekeningen uitgevoerd volgens de forfaitaire kosten en geen rekening gehouden met het huwelijksquotiënt, noch met de voordelen van welke aard dan ook en ook niet met eventuele terugbetalingen van de werkgever, een volledige hypotheekregistratie en volledige eigendom en indien van toepassing, 3 of meer kinderen ten laste op 1 januari na de datum van het krediet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u een vervangingsinkomen geniet en/of u meerdere kinderen ten laste heeft, het te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde belastingbedrag. Het verkregen resultaat hangt af van de gegevens die geregistreerd werden en is daarom gebaseerd op uw verklaringen. De geïntegreerde woonbonus is van toepassing in het Vlaams gewest voor hypothecaire kredieten afgesloten vanaf 1 januari 2016. Het belastingvoordeel van de geïntegreerde woonbonus is voorlopig cumulatief met andere mogelijke federale belastingvoordelen voor leningen en levensverzekeringen. Deze mogelijkheid om belastingvoordelen van 2 regimes te cumuleren, kan in de toekomst gewijzigd worden. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van cumulatie van beide regimes door de overheid, en dit na een wijziging van de wetgeving of vanwege uw specifieke situatie. Deze berekening is louter informatief. Ze werd gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De in deze berekening meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies. Het zijn alleen schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van lacunes of fouten in de informatie van deze berekening, met uitzondering van een zware of opzettelijke fout en onverminderd de toepasselijke wetten. Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon.

Dit is het bedrag aan premies waarvoor een belastingvermindering kan worden verkregen en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dit bedrag houdt geen rekening met de bijkomende gemeentebelasting. Om de berekeningen te maken hebben we rekening gehouden met meerdere hypotheses: berekeningen uitgevoerd volgens de forfaitaire kosten en geen rekening gehouden met het huwelijksquotiënt, noch met de voordelen van welke aard dan ook en ook niet met eventuele terugbetalingen van de werkgever. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u een vervangingsinkomen geniet en/of u meerdere kinderen ten laste heeft, het te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde belastingbedrag. Het verkregen resultaat hangt af van de gegevens die geregistreerd werden en is daarom gebaseerd op uw verklaringen. Deze berekening is louter informatief. Ze werd gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De in deze berekening meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies. Het zijn alleen schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van lacunes of fouten in de informatie van deze berekening, met uitzondering van een zware of opzettelijke fout en onverminderd de toepasselijke wetten. Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon.

Gefeliciteerd!

Uw spaargeld is al fiscaal geoptimaliseerd.

Maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag in 2020: {{convertToCorrectCurrencyFormat(0)}}

Terug naar uw spaartegoed/krediet

< terug naar uw huidige situatie

Wie kan dit fiscaal voordeel genieten? IK WIL EEN FISCAAL VOORDEEL GENIETENDisclaimer​ 

Het bekomen resultaat hangt af van de gegevens die werden ingevoerd en is dus gebaseerd op uw verklaringen.


- Een belastingsvermindering is enkel mogelijk voor zover u belastingsplichtige bent gedurende het belastbaar tijdperk waarin u wenst te genieten van deze belastingsvermindering. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u geniet van vervangingsinkomsten en/of wanneer u verschillende kinderen ten laste heeft, het te betalen bedrag (= de belasting) lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde bedrag van de belasting.​


- De module is niet uitgerust om rekening te houden met leningen afgesloten vóór 1 januari 2005 (voor woningen met een sociaal of middelgroot karakter).​​

- De module is niet uitgerust om rekening te houden met de federale belastingvermindering woonbonus, ​​de belastingvermindering in het kader van het bouwsparen en belastingverminderingen genoten in het kader van de niet-enige, eigen woning.
Verminderen