​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bereken uw belastingvoordeel met langetermijnsparen!

Met deze online berekeningstool wordt het berekenen van uw maximaal fiscaal aftrekbare premie heel eenvoudig!
Bereken snel hoeveel belastingvermindering u kunt genieten!

Bent u jonger dan 65 jaar?
Ja
Neen
Wat is uw huidig netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis ? *
Spaart u al in het kader van een levensverzekering ?
Huidige jaarlijkse premie voor langetermijnsparen
(Vak IX – levensverzekeringen: 1353/2353, 1354/2354
Vak IX – kapitaalaflossingen: 1358/2358, 1359/2359, 1360/2360)
Hebt u een lopende lening voor een eigen woning?
Ja
Neen
In welk gewest situeerde uw eigen woning zich op 1 januari van dit jaar ?
Wanneer is uw hypothecair krediet ingegaan?
Uitgaven met betrekking tot interesten en kapitaalsaflossingen gewestelijke Woonbonus
Woonbonus: bevind u zich in de eerste 10 jaar van uw hypothecair krediet?
Had u minimaal 3 kinderen ten laste op het moment dat u uw hypothecair krediet ondertekende?
Uitgaven met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringspremies gewestelijke Woonbonus
 
Recht op cumulatie van het fiscaal voordeel bouwsparen en enige & eigen woning?
 
Informatie
Als u 65 jaar (of ouder) bent, kunt u niet meer starten met langetermijnsparen. Uiteraard zijn er andere spaar-en beleggingsverzekeringen die wel een mooie buitenkans vormen voor u.
Disclaimer

- Het bekomen resultaat hangt af van de gegevens die werden ingevoerd en is dus gebaseerd op uw verklaringen.

- Een belastingsvermindering is enkel mogelijk voor zover u belastingsplichtige bent gedurende het belastbaar tijdperk waarin u wenst te genieten van deze belastingsvermindering. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u geniet van vervaningsinkomsten en/of wanneer u verschillende kinderen ten laste heeft, het te betalen bedrag (= de belasting) lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen.
In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde bedrag van de belasting.

- De module is niet uitgerust om rekening te houden met leningen afgesloten vóór 1 januari 1989 (voor woningen met een sociaal of middelgroot karakter).

- De module is niet uitgerust om rekening te houden met de federale belastingvermindering woonbonus, de belastingvermindering in het kader van het bouwsparen en belastingverminderingen genoten in het kader van de niet-enige, eigen woning.Disclaimer​ 

Het bekomen resultaat hangt af van de gegevens die werden ingevoerd en is dus gebaseerd op uw verklaringen.


- Een belastingsvermindering is enkel mogelijk voor zover u belastingsplichtige bent gedurende het belastbaar tijdperk waarin u wenst te genieten van deze belastingsvermindering. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer u geniet van vervaningsinkomsten en/of wanneer u verschillende kinderen ten laste heeft, het te betalen bedrag (= de belasting) lager is dan het bedrag dat u kan vrijstellen. In dit geval is uw 'fiscale winst' beperkt tot het door u verschuldigde bedrag van de belasting.​


- De module is niet uitgerust om rekening te houden met leningen afgesloten vóór 1 januari 1989 (voor woningen met een sociaal of middelgroot karakter).​​

- De module is niet uitgerust om rekening te houden met de federale belastingvermindering woonbonus, de belastingvermindering in het kader van het bouwsparen en belastingverminderingen genoten in het kader van de niet-enige, eigen woning.
Verminderen