Junior Future Plan
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
De rentevoet is gegarandeerd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG staat/staan en dit tijdens de hele looptijd van het contract.
Sparen en beleggen: een winnende combinatie

Met de unieke combinatie van een spaarverzekering (tak 21) en een beleggingsverzekering (tak 23) diversifieert u uw belegging om de toekomst van uw kinderen of kleinkinderen voor te bereiden.

Beschermingssysteem

10 jaar vóór de einddatum van uw contract gebeurt er een automatische overdracht naar een meer defensief fonds om het tot dan opgebouwde kapitaal te beschermen. Dit beschermingssysteem heet de LIFE CYCLE.

Flexibiliteit

U kiest de verdeling tussen tak 21 en tak 23 naargelang uw situatie en uw behoeften. Bovendien kan u uw premiebetalingen op elk moment verhogen, verlagen of opschorten, afhankelijk van uw situatie.

Kapitaalcontrole tot de einddatum

Tot de einddatum behoudt u de controle over uw levensverzekering. U kiest wanneer uw kind of kleinkind het kapitaal krijgt: 18, 21 of 24 jaar.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Junior Future Plan?

​​​Junior Future Plan is een individuele levensverzekering aangeboden door AG en onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Deze levensverzekering bestaat uit 

 1. Spaarverzekering (tak 21): 'Kapitaalopbouw':
  dit gedeelte biedt u meer zekerheid: het deel van uw netto geïnvesteerde premie, dus na aftrek van taksen en kosten, is voor 100% gewaarborgd. Voor elke nettopremie die u in uw contract stort, geldt de rentevoet van 2% (vanaf 01/04/2023) op het ogenblik van de storting. Deze rentevoet is gewaarborgd tot het einde van het contract. Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.
  Naast deze gewaarborgde rentevoet kan u ook profiteren van een eventuele winstdeling. Die is niet gewaarborgd, kan van jaar​​​ tot jaar verschillen en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. AG is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.

  Het globaalrendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2023 bedraagt 2,50% op de nettostortingen van het jaar en 2,00% op de bestaande reserve.​​ Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de boorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling).​

  Jaar                          Globaal brutorendement
  2019                         1,80%
  2020                         1,70%
  2021                         1,70%
  2022                         2,50% op de nettostortingen van het jaar
                                   1,70% op de bestaande reserve
  2023                         2,50% op de nettostortingen van het jaar
                                   2,00% op de bestaande reserve​

  Het gemiddeld globaal brutorendement van de 5 voorbije jaar (2019-2023) bedraagt 2,04%.

 2. Beleggingsverzekering (tak 23): 'Kapitaal Plus':
  dankzij dit gedeelte kan u uw belegging diversifiëren. Door aandelen en obligaties te combineren in het fonds AG Life Junior 10Y+, kan u profiteren van een potentieel hoger rendement, maar loopt u ook het risico geld te verliezen.

  Als de einddatum van uw contract nadert, wordt de reserve die is opgebouwd in het gedeelte met de beleggingsverzekering automatisch overgedragen naar een meer defensief fonds om het tot dan opgebouwde kapitaal te beschermen. Dit beschermingssysteem heet de LIFE CYCLE.

Meer weten over de samenstelling van het fonds AG Life Junior 10Y+? Lees het beheerreglement​.

Wat is de verdeling tussen tak 21 en tak 23?
Met de hulp van uw adviseur bepaalt u de verdeling tussen het spaargedeelte (tak 21) en het beleggingsgedeelte (tak 23) die het beste bij uw wensen en behoeften past. 

Junior future plan  
Hoe evolueert mijn Junior Future Plan?

Het fonds AG Life Junior 10Y+ is een Life Cycle-fonds van AG dat aandelen en obligaties combineert. Dit fonds evolueert als volgt:

 • Bij de onderschrijving mikt het fonds AG Life Junior 10Y+ vooral op het potentiële rendement van de aandelencomponent.
 • Tien jaar voor de einddatum wordt de reserve van het fonds AG Life Junior 10Y+ automatisch en gratis overgedragen naar het fonds AG Life Junior 20YY. Deze overdracht biedt u een steeds veiligere verdeling van de activa. Het fonds AG Life Junior 20YY vermindert namelijk jaar na jaar de aandelen in de assetallocatie ten voordele van obligaties.


We nemen het voorbeeld van een in 2010 afgesloten contract met 2030 als einddatum:

Tijdens de eerste jaren van het contract wordt belegd in het fonds AG Life Junior 10Y+. Tien jaar vóór de einddatum van het contract, nl. 01/01/2021, worden de eenheden automatisch overgedragen naar het fonds AG Life Junior 2030 (2030 is de einddatum van het contract en komt in de plaats van YY).

Wat zijn mijn opties?

Junior Future Plan biedt u verschillende opties:

 • Verdeling van uw belegging: met de hulp van uw adviseur bepaalt u welk deel van de premies u wil beleggen in het spaargedeelte (tak 21) en in het beleggingsgedeelte (tak 23), afhankelijk van uw beleggersprofiel.
 • Bedrag: u kan een kapitaal opbouwen voor uw kinderen of kleinkinderen vanaf 360 euro per jaar.
 • Einddatum: u kiest een van de drie mogelijke einddata waarop uw kind of kleinkind over het kapitaal kan beschikken: 18, 21 of 24 jaar.
 • Begunstigde: u kan onderschrijven op uw naam, of rechtstreeks op naam van uw kind of kleinkind. Tot de einddatum van het contract behoudt u de controle over de gestorte premies.
 • Soorten premies: u kan uw contract afsluiten via een enige premie en/of via periodieke betalingen (alleen mogelijk met een doorlopende betalingsopdracht). U kan ook op elk moment extra betalingen doen. 
Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Wanneer krijgen uw (klein)kinderen het gespaarde bedrag?

Junior Future Plan kan vanaf de maand volgend op de geboorte tot en met de 14e verjaardag onderschreven worden met een minimale duurtijd van 10 jaar.

U hebt twee opties:

 • ​U bepaalt zelf wat er op de einddatum gebeurt met het kapitaal dat u voor uw (klein)kinderen hebt gespaard. U draagt het bedrag over op het moment dat u het meest geschikt acht. Door voor deze optie te kiezen, bent u de begunstigde bij leven. Het kapitaal wordt dan aan u uitbetaald.
 • U betaalt het bedrag rechtstreeks aan het betrokken kind op de einddatum: als het kind 18, 21 of 24 jaar wordt. Door voor deze optie te kiezen, is uw (klein)kind de begunstigde bij leven.

Goed om te weten!

Kort voor de einddatum contacteert AG  u of het begunstigde kind (naargelang uw keuze) voor de uitbetaling van het gespaarde bedrag.

Vindt u dat het moment van de vastgestelde einddatum niet gepast is om het kapitaal aan uw kind of kleinkind over te dragen? U kan kiezen voor een van de andere einddata die in uw contract worden aangeboden (18, 21 of 24 jaar). De enige voorwaarde? Een minimale looptijd van 10 jaar van het contract.

Met welke kosten moet u rekening houden?

Instapkosten:

 • 3,5% op elke betaalde nettopremie. U betaalt een premie en uw spaarkapitaal bedraagt 25.000 euro? In dit geval betaalt u maar 3% op deze en de volgende premies.
 • ​De instapkosten nemen af in het 5e, 4e en 3e jaar voor het einde van het contract.
  Ze dalen met 0,5% per jaar.
  Tijdens de laatste 2 jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Uitstapkosten:

 • ​geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

Beheerkosten:

 • Tak 21-gedeelte: geen beheerkosten .
 • Tak 23-gedeelte: de beheerkosten variëren naargelang het fonds en hangen af van de eenheidswaarden van ​het fonds. Ze staan vermeld in het beheerreglement van elk fonds.

Afkoopkosten:

 • ​De meerderjarige verzekeringsnemer kan op elk moment een afkoop doen als hij 5% afkoopkosten betaalt.
 • Gedurende de laatste 5 jaar voor het einde van het contract dalen de afkoopkosten met 1% per jaar.
 • Op bepaalde sleutelmomenten is het ook mogelijk om een afkoop te doen zonder afkoopkosten:
  • ​In de maand van de 12e verjaardag van het kind.
  • Op elk moment vanaf de 18e verjaardag.


Voor meer informatie over de kosten verbonden aan Junior Future Plan, kan u de essentiële-informatiedocumenten, het document met nuttige informatie, het beheerreglement en de algemene voorwaarden lezen, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) en in alle kantoren van BNP Paribas Fortis.

Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Met welke taksen moet u rekening houden?
 • Verzekeringstaks: 2 % op elke gestorte premie.
 • Roerende voorheffing (alleen voor het tak 21-gedeelte): 30% op de interesten bij een vervroegde afkoop, d.w.z. gedurende de eerste 8 jaar van het contract. Het belastbaar nettobedrag mag wel niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 % per jaar.
 • Op afkopen na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing.
 • Voor het tak 23-gedeelte betaalt u nooit roerende voorheffing.
 • Geen belasting op het kapitaal leven op einddatum en ook niet op het overlijdenskapitaal.
 • Mogelijke successierechten in geval van overlijden.
 • De fiscale behandeling verschilt naargelang de individuele situatie van de verzekerde.

U vindt meer informatie in het essentiële-informatiedocument, het document met nuttige informatie, de beheerreglementen en de algemene voorwaarden onderaan deze pagina.

Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid .

Dit product (gedeelte tak 21 en het fonds AG Life Junior 10Y+) heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijho​rende jaarrapport​


Junior Future Plan  
Junior Future Plan  
Wat zijn de risico's van Junior Future Plan?

Risico's van tak 21

 • Tak 21-producten zijn beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus.
 • Tak 21-producten bieden een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als de winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag door de geldende belastingen, kosten en tarieven.

Risico's van tak 23

 • ​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen op de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet (volledig) zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.
 • Risico's gelinkt aan het fondsbeheer
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen.
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.