1
Duidelijke waarborgen

Alle types ongevallen overal ter wereld

Voor alle types activiteiten in het privéleven en overal ter wereld: thuis en op reis, je bent gedekt in het verkeer, tijdens het uitoefenen van een hobby, tijdens het (onbetaald) sporten, tijdens schoolse activiteiten.​


Ook verkeers- en sportongevallen

​Gewond tijdens het joggen, een motorritje, een fietstocht of een partijtje tennis? Je geniet dezelfde uitgebreide bescherming.​

Op maat van je gezin

3 formules aangepast aan je gezinssituatie:
 • Omnium Gezin dekt heel je gezin maar ook je huisdieren en de speelkameraadjes die over de vloer komen. 
 • Omnium Kinderen dekt alle kinderen in je gezin en ook  de huisdieren (hond en kat). 
 • Omnium Individu dekt jezelf en ook je huisdieren (hond en kat).​

Terugbetaling van medische kosten in de ruime zin

​​Na tussenkomst van het ziekenfonds kan je rekenen op de terugbetaling van de medische kosten als gevolg van het ongeval, zoals de medische en hospitalisatiezorgen maar ook de kosten van protheses en orthopedische hulpmiddelen. Daarnaast vergoeden we ook het vervoer om medische redenen, de repatriëring en de kosten om naar een gewond kind in het buitenland te reizen.

Onmiddellijk een kapitaal bij blijvende invaliditeit

​​Tussenkomst vanaf 1% invaliditeit en een vergoeding tot 150.000 euro bij 100% blijvende invaliditeit.

24/7 psychologische bijstand Ongevallen

Vijf sessies bij een psycholoog na een ongeval of het overlijden van een dierbare.
​​

Er zijn logische uitzonderingen

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het ongeval dat het gevolg is van een opzettelijke daad van de verzekerde of van de begunstigde. 
 • Het ongeval door het feit dat de verzekerde zich bevindt in staat van dronkenschap of een hiermee vergelijkbare toestand.
 • Het ongeval tijdens je beroepsactiviteit of op de weg van en naar het werk.
 • Het ongeval tijdens het beoefenen van extreme sporten.​

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van de verzekering Top Ongevallen. Je vindt alle details van deze verzekering in de algemene voorwaarden.

​​​
Not-covered

​Deze reclamepagina bevat algemene en beperkte informatie over de verzekering Top Ongevallen van AG. Op de waarborgen worden beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen toegepast. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. Deze contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be​​​.

Top-ongevallen
2
Bereken je prijs

​​​Je gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming​

Je wordt doorgestuurd naar de website van BNP Paribas Fortis waar je je prijs kan berekenen, en vervolgens de verzekering telefonisch kan afsluiten met een verzekeringsspecialist.


Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur

Consumentenbescherming

Lees de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • AG Insurance (afgekort AG) NV ​is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Waar kan ik het gestandaardiseerd informatiedocument vinden?
  Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Wat is de duurtijd van mijn contract?​​
  Uw contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag .
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht​ heb?
  Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be of vul hier​ het klachtenformulier in). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - – www.ombudsman-insurance.be.
  ​​

​​*Welkomstgeschenk. Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig bij een nieuwe verzekering Top Ongevallen van AG, afgesloten ten laatste op 31/12/2024. Korting van 10% op de eerste jaarpremie. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.​​