1
Waarborgen voor uw gebouw en/of inboedel

Schade aan de woning en/of inboedel

 • Door brand, botsen, kortsluiting, storm, hagel, waterschade, glasbreuk, een natuurramp…

Bescherming van de woning op een deelplatform

 • Huurschade aan uw huis dat u ter beschikking stelt
 • Uw huurdersaansprakelijkheid voor de vakantiewoning die u huurt​

Bij verhuizing in België

U bent verzekerd op het nieuwe en het oude adres
 • Gedurende 120 dagen
 • Voor de onderschreven waarborgen
 • Zonder dat de prijs verandert

Op maat van uw situatie

 • Formules voor u als eigenaar, huurder of verhuurder
 • ​Opties: vraag uw packs voor uw tuin of zwembad aan uw verzekeringsadviseur

Bijstand 24/7

 • Voor uw huis of appartement na een verzekerd schadegeval (bijvoorbeeld uw beschadigde dak afdekken)
 • In geval van sleutelverlies sturen wij een slotenmaker om uw deur te openen​​

Bij schade staan wij aan uw zijde

​En indien de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stellen wij u voor:

 • Een video-expertise op afstand: samen regelen we sneller de expertise 
 • Een herstelling “in natura": wij regelen alles en wij betalen direct de factuur​

Er zijn uitzonderingen

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Schade die u met opzet veroorzaakt
 • Schade doordat afspraken en verplichtingen in het contract niet nagekomen werden
 • Schade aan motorvoertuigen, aan onder andere wagens, scooters of motors >50CC/4kW
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor afbraak bestemd is.​

​​Deze lijst van uitzonderingen is niet volledig. Ze geeft een beknopte beschrijving van de voornaamste uitsluitingen.​​


Dekkingen

Deze reclamepagina bevat algemene en beperkte informatie over de brandverzekering Top Woning van AG. Op de waarborgen worden beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen toegepast. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de contractuele voorwaarden. Deze contractuele informatie en een offerte met een premieberekening zijn gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. De algemene voorwaarden kan u terugvinden op www.ag.be

10% korting
2
Bereken je prijs

​Je gegevens worden niet doorgegeven zonder je toestemming

Je wordt doorgestuurd naar de website van BNP Paribas Fortis. Om je een gepersonaliseerde berekening van je prijs te kunnen bezorgen, vraagt het systeem dat je je identificeert. ​
Online prijsberekening is niet beschikbaar bij uw makelaar.
Mijn verzekeringsadviseur
Mijn verzekeringsadviseur
* Welkomstgeschenk. Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig bij een nieuwe woningverzekering Top Woning van AG Insurance, afgesloten ten laatste op 31/12/2024​. Voor eigenaars en huurders van een eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw jonger dan 10 jaar. Korting van 10% op de eerste jaarpremie voor alle waarborgen. De korting is niet van toepassing op de waarborg Tariferingsbureau Natuurrampen. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.  ​​​

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!

 • AG Insurance (afgekort AG) NV ​is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Waar kan ik het gestandaardiseerd informatiedocument vinden?
  Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • Wat is de duurtijd van mijn contract?
  Uw contract heeft een duurtijd van 1 jaar en wordt elk jaar automatisch verlengd voor dezelfde duurtijd bij gebrek aan een opzeg 3 maand voor de jaarlijkse vervaldag .
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  Voor vragen of problemen kan u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Als u een klacht hebt, kan u contact opnemen met de Dienst Klachtenbeheer van AG (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel. 02 664 02 00, mail customercomplaints@aginsurance.be of vul hier​ het klachtenformulier in). Als de voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in B-1000 Brussel, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75 - – www.ombudsman-insurance.be.