Uw gezin, uw prioriteit  

Zoals de meeste Belgen hebt u een verzekering afgesloten voor uw huis en uw auto. Maar hebt u ooit nagedacht over de toekomst van uw geliefden als u zou overlijden?  

Met een overlijdensverzekering stelt u niet alleen de financiële toekomst van uw dierbaren veilig, maar zorgt u ook voor uw gemoedsrust... zodat u kan blijven genieten van de mooie momenten in het leven!  ​​

In dit artikel:
Wat is een overlijdensverzekering?

​Kiezen voor een overlijdensverzekering is kiezen om de toekomst van uw gezin veilig te stellen. Als u tijdens de looptijd van het contract overlijdt, kunnen uw dierbaren dankzij het uitbetaalde overlijdenskapitaal hun levensstandaard behouden en hun verschillende projecten voortzetten. 

Verminderen

Een behoefte, een overlijdensverzekering

Alt

​​Staat u op het punt om een huis te kopen? De oplossing: de schuldsaldoverzekering! Bij overlijden wordt het verzekerde kapitaal aan uw bank gestort om het saldo van de lening voor de aankoop van uw woning (geheel of gedeeltelijk) terug te betalen. Uw dierbaren hoeven zich geen zorgen meer te maken over de aflossing van uw hypothecaire lening (afhankelijk van de gekozen dekking).

Goed om te weten: het kapitaal van de schuldsaldoverzekering is degressief. Concreet betekent dit dat hoe kleiner het terug te betalen kapitaal wordt, hoe kleiner het verzekerde bedrag ook wordt. Bij overlijden betaalt de verzekeraar dus het resterende bedrag van het krediet terug volgens de gekozen dekking. Dit is wat bedoeld wordt met 'schuldsaldo'.

​​

Verminderen

alt

Wil u de levensstandaard van uw dierbaren veiligstellen, hen de last van de erfbelasting vermijden of een schenking beschermen? De oplossing: de overlijdensverzekering met vast kapitaal!

Goed om te weten: het overlijdenskapitaal wordt bepaald bij de onderschrijving en blijft hetzelfde tot het einde van het contract.

Verminderen

Waarom een overlijdensverzekering afsluiten?

possibilités contrat d'assurance décès

​De meeste Belgen hebben al de reflex om een verzekering af te sluiten voor hun huis en hun auto. Toch denken velen niet na over de bescherming van hun gezin wanneer zij zouden overlijden. 

infografiek

Verminderen

Afhankelijk van de gekozen dekking kan het kapitaal bijvoorbeeld worden gebruikt om:

donation et droits de succession
 • De levensstandaard van uw dierbaren te behouden 

  • Uw hypothecair krediet terugbetalen
  • De studies van uw kinderen betalen
  • Uw kinderen de kans geven om hu buitenschoolse activiteiten voort te zetten
  • Uw gezin kan op vakantie blijven gaan
  • Uw financiële verplichtingen nakomen​


 • Een roerende schenking (een som geld) te beschermen 

  Wil u uw kinderen of kleinkinderen een duwtje in de rug geven? Dan hebt u waarschijnlijk al gedacht aan een schenking. Goed idee! Maar als deze schenking niet wordt geregistreerd en u binnen de drie jaar overlijdt, moeten uw (klein)kinderen misschien erfbelasting betalen! Een overlijdensverzekering kan dus nuttig zijn om het bedrag van de erfbelasting te dekken.
Verminderen

donation et assurance décès
 • Te dekken erfbelasting

  Het is mogelijk dat u op dit moment niet van plan bent om uw vermogen over te dragen. Aan de andere kant wil u waarschijnlijk wel dat uw kinderen of kleinkinderen ervan kunnen profiteren als er iets met u zou gebeuren. Met een overlijdensverzekering zorgt u ervoor dat uw kinderen of kleinkinderen de nodige (geschatte) middelen hebben om de erfbelasting te betalen.
Verminderen

Wanneer een overlijdensverzekering afsluiten?

​De aankoop van een huis, een huwelijk, de komst van een kind (of kleinkind), een pensioen, ... U wil kost wat kost uw dierbaren beschermen, en da's heel normaal. Tijdens deze sleutelmomenten is het essentieel om uw behoeften en die van uw gezin opnieuw te evalueren.

Verminderen

Wat zijn de verschillen tussen een levensverzekering, een overlijdensverzekering en een uitvaartverzekering?

Alle overlijdensverzekeringen zijn levensverzekeringen, maar niet alle levensverzekeringen zijn overlijdensverzekeringen! Over het algemeen dekt de levensverzekering een gebeurtenis die afhankelijk is van het leven van een persoon (de verzekerde).

Het doel van een overlijdensverzekering is niet om te sparen of te beleggen, maar om de financiële zekerheid van uw gezin in geval van overlijden veilig te stellen (of zelfs om schenkings- of successierechten te dekken). Waarin verschillen deze verzekeringen dan?

 


 

Verminderen

Is er ook bescherming bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

assurance invalidité décès

​Met de optionele waarborg Invaliditeit kan u zich ook beschermen in geval van blijvende of tijdelijke totale invaliditeit als gevolg van ziekte of ongeval want zelfs als er iets ergs gebeurt, blijven de kosten en rekeningen zich opstapelen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op uw budget en dat van uw gezin. ​

Verminderen

Is de overlijdensverzekering verplicht?

​Wettelijk gezien is een overlijdensverzekering niet verplicht in België. Maar het is mogelijk dat uw bank een schuldsaldoverzekering vraagt vóór u een hypothecair krediet krijgt. Deze waarborgt de terugbetaling van uw lening als u zou overlijden. En voor u en uw gezin is dat toch al een zorg minder!

l'assurance décès est-elle obligatoire en Belgique

U bent ook niet verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de bank waar u leent. Uw bank kan daar natuurlijk rekening mee houden bij de berekening van het tarief voor uw hypothecaire lening.

Van plan om uw hypothecaire lening te herfinancieren of vervroegd terug te betalen?
Bekijk de impact op uw schuldsaldoverzekering.

Verminderen
Hoeveel kost een overlijdensverzekering?

Is een overlijdensverzekering duur?

prix assurance décès

Een van de meest voorkomende misvattingen over de overlijdensverzekering? "Dat is heel duur!" Afhankelijk van uw contract en de resultaten van uw medische acceptatie mag deze verzekering niet meer kosten dan een autoverzekering. De prijs hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd, uw gezondheid, het verzekerde bedrag, het type premie enz.
Verminderen

Hoe bepaalt u het te verzekeren bedrag?

Het kiezen van het te verzekeren bedrag kan in de eerste plaats ontmoedigend lijken. Maar goed nieuws: onze tussenpersonen zijn er om u te helpen!

Samen bepaalt u het te verzekeren bedrag en de duur van uw overlijdensverzekering, rekening houdend met uw behoeften. Voor u uw keuze maakt, helpt uw tussenpersoon u om de juiste vragen te stellen.

Hoe bepaalt u het te verzekeren bedrag?

​Bijvoorbeeld, zou uw partner met één loon, nog altijd:

 • Uw hypothecair krediet kunnen terugbetalen
 • Uw vaste en onverwachte uitgaven (rekeningen, aankoop of vervanging van een auto, ziekenhuisopname, enz.) kunnen betalen
 • De erfbelasting kunnen betalen
 • De (toekomstige) studies van uw kinderen kunnen financieren
 • De buitenschoolse activiteiten van uw kinderen betalen​
 • Een budget voor uitstappen en vrije tijd overhouden
 • Enz.

Verminderen

Moeten beide partners verzekerd zijn?

Met het verzekerde bedrag kan uw gezin de kosten op korte, middellange en lange termijn het hoofd bieden. Zo kan u financieel gezien met meer gemoedsrust naar de toekomst kijken.

Verminderen

Moeten beide partners verzekerd zijn?

Moeten beide partners verzekerd zijn?

Denk ook aan de mogelijkheid om beide partners te verzekeren. Het kan verleidelijk zijn om alleen de partner met het hoogste inkomen te verzekeren. Toch kan het voor de langstlevende partner erg lastig zijn om de dagelijkse uitgaven met één loon te bekostigen, ook als deze zelf een comfortabel inkomen heeft.

Wat uw situatie ook is, uw tussenpersoon kan voor u een gepersonaliseerde simulatie maken.

Meer info? Ontdek wat de dood van Peter zou betekenen voor zijn partner Sofie en hun kinderen als ze de dagelijkse uitgaven alleen van haar loon zou moeten betalen. ​

Verminderen

Welk type premie kan u kiezen?

​Het premiebedrag hangt onder andere af van de duur van het contract, het verzekerde bedrag, uw leeftijd en uw gezondheidstoestand. Onze oplossingen zijn flexibel en passen zich aan uw persoonlijke situatie aan.

Welk type premie kan u kiezen?

AG biedt 3 soorten premies aan

 • Enige premie: u betaalt het volledige bedrag in één keer bij de onderschrijving.

 • Periodieke premie: u betaalt elk jaar een vaste premie.

 • Risicopremie: u betaalt elk jaar een premie op basis van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. Het premiebedrag is dus variabel.

Om u een idee te geven van de impact die elk van deze premies kan hebben op uw budget, raden we u aan ons volledige artikel te lezen: Welk type premie moet ik kiezen voor mijn schuldsaldoverzekering?Verminderen
Hoe kan u een overlijdensverzekering afsluiten?

Doe een beroep op uw tussenpersoon.

Hij/zij helpt u een antwoord te vinden op al uw vragen en gaat in elke fase op zoek naar het best mogelijke advies.

AG biedt zijn verzekeringsproducten aan via 3 betrouwbare partners:  


 

Kies samen met uw tussenpersoon de oplossing die het best past bij uw behoeften, de begunstigden, het te verzekeren kapitaal en de duur van uw contract.

Verminderen

Waarom moet u een medische vragenlijst invullen?

Waarom moet u een medische vragenlijst invullen?

​Een overlijdensverzekering gaat gepaard met een medische acceptatie. Voor u een contract kan afsluiten, moet u een medische vragenlijst invullen.

Met die informatie kan AG bepalen onder welke voorwaarden u kan worden verzekerd en u een zo eerlijk mogelijk aanbod doen!

Uw medische voorgeschiedenis kan een impact hebben op het premiebedrag. Maar maak u geen zorgen, bijna alle dossiers worden geaccepteerd!

In een heel beperkt aantal gevallen wordt een dossier geweigerd.

Hoe de medische vragenlijst correct invullen? Check onze tips.


 

Verminderen

Moet u ook een medisch onderzoek ondergaan?

Moet u ook een medisch onderzoek ondergaan?

​In de meeste gevallen volstaat de medische vragenlijst. Afhankelijk van de antwoorden en het te verzekeren bedrag kunnen een verklaring van uw behandelende arts en/of bijkomende medische onderzoeken nodig zijn. AG beoordeelt elke situatie afzonderlijk.

Voor deze medische onderzoeken hebt u twee opties:

 • Neem gewoon contact op met uw huisarts.
 • Maak een afspraak in een van de medische partnercentra van AG. Voor uw comfort worden alle noodzakelijke medische onderzoeken op dezelfde dag en op dezelfde plaats uitgevoerd. Goed nieuws: AG betaalt de medische kosten!


 

Verminderen

alt

Overlijdensverzekering en kanker of chronische ziekte: wat moet u weten?

Bent u genezen van kanker? Als u in de afgelopen 10 jaar niet bent hervallen, wordt uw kanker (of andere langdurige ziekte) niet in aanmerking genomen bij de berekening van uw premie en betaalt u niet meer dan een klant zonder voorgeschiedenis van kanker of langdurige ziekte.

Verminderen
Wat gebeurt er als u overlijdt?

​Het verliezen van een geliefde is een zware beproeving, zelfs als u erop voorbereid was. En voorgezinnen vergroot de administratieve rompslomp al snel de pijn van het verdriet. Daarom streeft AG ernaar het proces zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken.

Verminderen

Wat te doen en wie contacteren bij overlijden?

Wat te doen en wie contacteren bij overlijden?

​Eerste reflex: neem contact op met uw tussenpersoon die de procedure start en nadien contact opneemt met AG zodat het kapitaal zo snel mogelijk wordt uitbetaald.

De volgende documenten zijn ook vereist:

 • Een afschrift van de overlijdensakte van de verzekerde
 • Een ondertekende aanvraag en een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n)

Afhankelijk van uw situatie kan het nodig zijn om bijkomende documenten te verstrekken.​


 

Verminderen

Wie krijgt het kapitaal in geval van overlijden?

Wie krijgt het kapitaal in geval van overlijden?

​Bij de onderschrijving moet u de personen aanduiden die bij overlijden het verzekerde bedrag ontvangen. Dit zijn de 'begunstigden' van het contract. Zo kan u uw dierbaren beschermen zoals u dat wenst. 

Verminderen

Kan u de begunstigingsclausule in de loop van het contract wijzigen?

Kan u de begunstigingsclausule in de loop van het contract wijzigen?

Ja: uw leven evolueert, uw behoeften kunnen ook evolueren. Op het moment van onderschrijving ligt de keuze van de begunstigde waarschijnlijk voor de hand (echtgeno(o)t(e), kinderen). Op bepaalde sleutelmomenten in uw leven kan het echter nodig zijn om uw behoeften met uw tussenpersoon opnieuw te evalueren.

Er is wel één beperking: u hebt de toestemming van de begunstigde nodig om de begunstigingsclausule te wijzigen, als deze het voordeel van het contract vooraf heeft aanvaard.

Ook goed om te weten: de begunstigde hoeft geen gezinslid te zijn. Houd er echter rekening mee dat deze wijzigingen onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. Uw tussenpersoon kan u het beste advies geven.​

Verminderen

Wil u een overlijdensverzekering afsluiten?

Uw tussenpersoon kan u een vrijblijvende offerte opmaken!​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.