BA jachtverzekering - Top Jacht
Bent u jager, inrichter van jachtpartijen en drijfjachten of werkgever van een Bijzondere Veldwachter? Met Top Jacht beschikt u over een jagersverzekering met een ruime dekking burgerlijke aansprakelijkheid welke ook uw jachtmethode is, over een dekking van het jachtwapen en over de mogelijkheid om een waarborg te onderschrijven die de dierenartskosten voor uw jachthonden dekt..
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
 
Ruime dekking van de schade die u aanricht aan derden.

Een dekking over de grenzen heen (wereldwijd voor de jager), hoge vergoedingsplafonds en ruime interpretatie van het begrip "derde".

Welke ook uw jachtmethode is.

Jaagt u met een geweer, met een pijl en boog of met een roofvogel? U bent gedekt.

Schade aan uw jachtwapen eveneens gedekt.

Uw vuurwapen of uw pijl en boog zijn beschadigd? Uw roofvogel is gekwetst? U geniet van een tussenkomst.

De mogelijkheid om de dierenartskosten voor uw jachthond te dekken.

U hebt de mogelijkheid om van een tussenkomst te genieten voor de dierenartskosten die u maakt voor uw jachthond naar aanleiding van een ongeval tijdens de jacht of onderweg.

Een oplossing voor alle betrokkenen van de jacht.

Bent u inrichter van jachtpartijen of werkgever van een Bijzondere Veldwachter? U geniet van specifieke dekkingen.

 

Waarom is de verzekering Top Jacht voor mij interessant?

Hoe voorzichtig u ook bent, jagen is geen hobby zonder risico’s. Om deze sport te mogen beoefenen in België, is een specifieke verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid trouwens verplicht. Om die reden stelt AG u Top Jacht voor. Met Top Jacht van AG  is uw aansprakelijkheid verzekerd voor de (lichamelijke en materiële) schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen. Als u dit contract afsluit, stuurt AG Insurance u een verzekeringsattest jacht, dat u nodig hebt om uw jaarlijkse jachtvergunning te verkrijgen. Top Jacht richt zich niet enkel tot jagers, maar ook tot inrichters van jachtpartijen en tot werkgevers van een Bijzondere Veldwachter. 
Jachtgeweer  
Wat dekt de verzekering Top Jacht?
De Financiële gevolgen van de schade die u aan anderen veroorzaakt (uw Burgerlijke Aansprakelijkheid).

De verzekering Top Jacht verzekert de financiële gevolgen van de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen in het kader van de jacht:

 1. over de grenzen heen:
  • ​wereldwijd voor de jager;
  • België en de aangrenzende landen voor de organisator van jachtpartijen en voor de werkgever van een Bijzondere Veldwachter.​
 2. met hoge verzekerde kapitalen:
  • tot 20.000.000 euro voor de lichamelijke schade (medische kosten, invaliditeit, enz.);
  • tot 1.000.000 euro voor de materiële schade. 
 3. en met een ruime notie van "derde": de leden van uw gezin worden ook als derde beschouwd.
Welke ook uw jachtmethode is.

​De verzekering Top Jacht komt tussen indien u jaagt met een jachtgeweer maar ook indien u jaagt met een pijl en boog of met een roofvogel.

Voor alle betrokkenen van de jacht.

De verzekering Top Jacht bestaat in 4 configuraties

 1. De verzekering Top Jacht voor de Jager,
 2. De verzekering Top Jacht voor de inrichter van jachtpartijen zonder dekking tracker/drijver,
 3. De verzekering Top Jacht voor de inrichter van jachtparijen met dekking tracker/drijver,
 4. De verzekering Top Jacht voor de werkgever van een Bijzondere Veldwachter.
Bijkomende waarborgen voor de jager.

Naast de dekking van uw Burgerlijke Aansprakelijkheid, geniet u met de verzekering Top Jacht

 1. van een dekking materiële schade (dat per ongeluk is aangericht) aan uw jachtwapen:
  • tot 3.000 euro (met een vrijstelling van 400 euro) uw jachtgeweer;
  • tot 1.500 euro (met een vrijstelling van 125 euro) voor uw pijl en boog;
  • tot 1.500 euro (met een vrijstelling van 125 euro) voor de dierenartskosten van uw roofvogel.
 2. van een waarborg Rechtsbijstand:
  • tot 37.500 euro voor  gerechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal,
  • tot 25.000 euro voor borgtocht
  • tot 15.000 euro in geval van insolvabiliteit van de verantwoordelijke derde
  • tot 15.000 euro voorschot van fondsen
De ​dierenartskosten.

​​Als jager of tracker/drijver hebt u de mogelijkheid (als betalende optie) om de dierenartskosten voor uw jachthond te verzekeren tpt 1.500 euro (met een vrijstelling van 125 euro).

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
 • Bent u jager, dan is uw verzekering Top Jacht  wereldwijd geldig.
 • Bent u directeur /inrichter van jachtpartijen of drijfjachten met of zonder trackers-drijvers of stelt u een Bijzondere Veldwachter te werk, dan is uw verzekering Top Jacht geldig in België en de omringende landen.
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Jager  
Burgerlijke aansprakelijkheid  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die
 • de administratieve formaliteiten zal vervullen;
 • een expert zal aanduiden (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • onmiddellijk een afspraak zal maken, indien nodig.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?
 • De schade die verzekerd moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bv. BA Auto).
 • De schade te wijten aan het feit dat de verzekerde zich in een staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand bevond.
 • De schade die u opzettelijk aanricht.
 • Betreffende de waarborg "Jager", de schade aangericht door door de wet verboden jachtmethoden.
 • Betreffende de waarborg " Bijzondere Veldwachter", het niet respecteren van de regelgeving betreffende het verkrijgen van een jachtvergunning of betreffende het vernietigen van schadelijk wild.
 • De lijst​ hierbov​en is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.