BA Paard
Een dekking voor de schade veroorzaakt door uw paarden, pony’s en gespannen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*index 233,16 - maart 2013, basis 1981
Zeer ruime vergoedingen

Uw BA Paard voorziet tot meer dan 24 000 000 euro* voor lichamelijke schade en tot meer dan 4 800 000 euro* voor materiële schade!

Vervoerde personen zijn ook verzekerd!

De schade veroorzaakt aan de personen die gratis vervoerd worden in een gespan is ook verzekerd door uw BA Paard.

Ook voor pony’s en gespannen

Uw BA Paard verzekert ook de schade veroorzaakt door pony’s, ezels en gespannen.

 


Waarom is BA Paard voor mij interessant?

BA Paard vergoedt de materiële of lichamelijke schade die uw paarden, pony’s of gespannen zouden kunnen veroorzaken aan anderen. Maar dat is nog niet alles! Uw BA Paard vergoedt ook de schade veroorzaakt: - tijdens de niet-professionele deelname aan paardenwedstrijden (paardenrennen, jumpings, dressuur); - tijdens het (gratis) vervoer van personen in het verzekerde gespan; - door voorwerpen vervoerd op het paard of het gespan of door het vallen ervan.
Familiale verzekering BA Paard  
Wat verzekert BA Paard?
​Uw BA Paard vergoedt de lichamelijke schade (medische kosten, invaliditeit, enz.) veroorzaakt aan anderen tot meer dan 24 000 000 euro* en de materiële schade tot meer dan 4 800 000 euro*!

De schade aangericht aan anderen door de paarden naar aanleiding van niet-professionele paardenwedstrijden is eveneens verzekerd, evenals de schade veroorzaakt aan personen vervoerd in een gespan tijdens een gratis tochtje.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​BA Paard is een aanvullende waarborg bij uw verzekering BA Familiale, en is wereldwijd geldig.
BA Paard kan worden afgesloten vanaf drie rijpaarden of pony’s. De eerste twee zijn immers automatisch verzekerd in uw Top Familiale (zonder bijpremie).

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Familiale verzekering BA Paard  
Familiale verzekering BA Paard  
Wat moet u doen bij een ongeval?

​Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die

  • de administratieve formaliteiten zal vervullen;
  • een expert zal aanduiden (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
  • onmiddellijk een afspraak zal maken, indien nodig.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander lid van uw gezin.
- De schade die voortvloeit uit het feit dat het gespan dat op de openbare weg rijdt, niet uitgerust is met de veiligheidsuitrustingen voorzien door de wegcode.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.