drone verzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Drones: welke regels, welke verzekeringen?

Drones zijn in, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Wie mag mat doen? Warr mag u vliegen? Welke verzekering hebt u nodig? Hierna vindt u nuttige info om zorgeloos met uw drone te vliegen!

Een drone? Ja graag, maar welke?

Volgens de wetgever is een drone een onbewoond luchtvaartuig:

 • met een startmassa van minder dan 150 kg;
 • die bestuurd wordt vanaf een grondcontrolestation.

In België onderscheidt het KB drie klassen van drones naargelang het gewicht ervan (van de startmassa om precies te zijn) en de plaats waar hij gaat vliegen. Zo bestaan er drones:

 1. Voor recreatief gebruik
 2. Van klasse 2. Deze klasse omvat de lage risico's. Met deze categorie is het mogelijk om met een drone te vliegen buiten de erkende terreinen voor modelvliegtuigen.
 3. Van klasse 1.

  Deze klasse omvat de matige risico's (klasse 1b) en de hoge risico's (klasse 1a). Voor meer info over deze drones kunt u het artikel van de FOD Mobiliteit lezen.
Samengevat
RECREATIEF ​Klasse 2
Maximale massa
Tot 1 kg​< 5 kg
Gebruik
​Privé​Privé
MinimumleeftijdGeen​
16 jaar​

Vereiste documenten​Geen
 • Registratie bij de DHLV
 • Geldig attest of bewijs van bevoegheid (theoretische en praktische opleiding verplicht).
Waar?​
Boven een privéterrein of een terrein voor modelvliegtuigen​
Boven een privéterrein

Maximale vlieghoogte

10 m​

45 m (150 feet)​

ZichtbaarheidOverdag en met het blote oog (zonder verrekijker)Overdag en met het blote oog (zonder verrekijker)
InstructiesNooit vliegen boven mensen of dieren
 • Vliegen verboden in een gecontroleerd luchtruim
 • Vliegen verboden boven steden, gemeenten, personen en/of dieren
 • Naleven van de vereisten van klasse 2
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale aangeradenBurgerlijke Aansprakelijkheid Familiale verplicht
Verminderen

Welke verzekering hebt u nodig voor recreatieve drones en drones van klasse 2?

Met een verzekering privéleven kunt u over het algemeen de schade verzekeren die u veroorzaakt aan derden met drones met een gewicht tot 1 kg (startmassa). De dekking voor zwaardere drones en naargelang de leeftijd van de bestuurder kan echter sterk verschillen van contract tot contract en kan beperkt worden tot het door de wet voorziene kader.

Bij AG Insurance gaat de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven Top Familiale veel verder: ze verzekert de drones die uitsluitend voor sportieve of recreatieve doeleinden gebruikt worden tot 150 kg, zonder minimumleeftijd. Een pluspunt als uw tiener beslist om met een drone van klasse 2 te spelen!

Om verzekerd te zijn moet de bestuurder de vluchtregels naleven, dat betekent dat hij/zij niet mag vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein, noch boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, nucleaire installaties of een groot aantal mensen in open lucht.

Vliegen in alle veiligheid?

Ontdek onze checklist met de juiste reflexen voor, tijdens en na het vliegen!

Goed om te weten: de privacy moet gerespecteerd worden

Het Koninjijk Besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim wil ook de privacy van iedereen veiligstellen. Film dus nooit op het terrein van de buren zonder hun toestemming en vraag altijd het akkoord van de mensen die herkenbaar op uw filmpjes staan.

Bron: FOD Mobiliteit (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones)

Verminderen

​​​