Krijg ik een voordelig tarief voor mijn motorverzekering als ook mijn auto bij AG Insurance vezekerd is?
Ontdek de bijbehorende producten

Krijg ik een voordelig tarief voor mijn motorverzekering als ook mijn auto bij AG Insurance vezekerd is?

​U geniet inderdaad een korting van 75 % op deze premie indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

U bent de voornaamste bestuurder van de moto en ook van een bij AG Insurance verzekerde auto ?

​Dan geniet u de korting als

  • u een bonus malusgraad van maximum 4 (bij privé gebruik) of 7 (indien professioneel gebruik) hebt;
  • u ouder dan 30 jaar bent;
  • de premie jaarlijks betaald wordt.
Verminderen

U bent de voornaamste bestuurder van een bedrijfswagen die niet verzekerd is bij AG Insurance ?

​U kunt toch genieten van dit "25 % tarief" op voorwaarde dat u verzekeringsnemer bent van

Verminderen

Alle voorwaarden zijn voldaan?

​We bieden u onze omniumverzekering voor uw moto aan. Als aanvulling op omniumverzekering biedt het Pack Moto+ als optie enkele bijzonder interessante waarborguitbreidingen.
Verminderen

Verminderen