Het coronavirus verspreidt zich, de markten beven!
Ontdek de bijbehorende producten

Het coronavirus verspreidt zich, de markten beven!

De voorbije twee weken lieten de aandelenmarkten wereldwijd zware verliezen optekenen na een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in diverse landen. In de eurozone is vooral Italië zwaar getroffen, maar ook Spanje, Frankrijk en Duitsland rapporteren steeds meer patiënten. De Euro Stoxx-index zag de voorbije week de stijging over het tweede semester van 2019 volledig uitgewist. Het was de sterkste weekdaling sinds de financiële crisis in 2009. Obligaties presteerden daarentegen wel goed, met een Duitse rente die opnieuw sterk onderuitging.

​​​​​​​​​Scenario zoals bij de SARS-epidemie in 2003?

De verdere verspreiding van het virus is op dit moment moeilijk te voorspellen. Gereputeerde virologen tasten voorlopig in het duister en durven zich niet uitspreken over het verdere verloop. Als het coronavirus zich gedraagt zoals andere gekende virussen, is de kans groot dat het aantal besmettingen zal pieken tegen de lente. Dit was bijvoorbeeld ook het geval bij de SARS-epidemie in 2003.

In dat scenario is de impact op de groei in het eerste kwartaal aanzienlijk, maar wordt die nadien getemperd door een sterk herstel. Op jaarbasis zou de globale economische groei 0,25%-0,5% lager dan initieel verwacht kunnen uitvallen. Op basis van recente data uit China zou dit scenario inderdaad tot de mogelijkheden behoren: het aantal besmettingen en overlijdens lijkt af te nemen en de activiteit trekt licht aan, na een sterke klap in januari en februari.

Centrale banken proberen bovendien om de economie zoveel mogelijk te ondersteunen door de rente verder te verlagen en regeringen aan te moedigen om steunmaatregelen te nemen. Zo heeft de Amerikaanse Centrale Bank op 3 maart de rente in een klap met 50 basispunten verlaagd om de economie te ondersteunen. Ook de Europese Commissie heeft budgetten vrijgemaakt en aanvaardt dat het budgettekort hierdoor in Italië bijvoorbeeld zal oplopen.

Als dat scenario werkelijkheid wordt, kunnen de koersen relatief snel opveren.

Of een scenario waarbij corona langer actief blijft?

In een negatief scenario zal het virus zich ook na de lente blijven verspreiden waardoor de economische schade veel groter zal zijn. Een recessie is in dat scenario dan ook niet ondenkbaar en dan zullen de aandelenmarkten het moeilijk blijven hebben.

Gezien de onduidelijkheid die er momenteel nog is over het verdere verloop van de ziekte, blijven we momenteel een neutraal aandelengewicht aanhouden in onze portefeuilles.​