BA jachtverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers, jachtopzieners of inrichters van jachtpartijen.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
 
Dekking van de schade aangericht aan anderen

BA Jacht dekt de (lichamelijke of materiële) schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen tijdens de jacht.

Aanzienlijke vergoedingsplafonds

Tot 6 250 000 euro vergoeding voor de lichamelijke schade en tot 375 000 euro voor de materiële schade.

Niet alleen voor jagers!

BA Jacht voorziet ook specifieke waarborgen voor de jachtopzieners, drijvers of directeurs/inrichters van jachtpartijen.

Schade veroorzaakt door de jachthonden eveneens verzekerd

 

Waarom is BA Jacht voor mij interessant?

Hoe voorzichtig u ook bent, jagen is geen hobby zonder risico’s. Om deze sport te mogen beoefenen in België, is een specifieke verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid trouwens verplicht. Om die reden stelt AG Insurance u BA Jacht voor. Met BA Jacht van AG Insurance is uw aansprakelijkheid verzekerd voor de (lichamelijke of materiële) schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen. En dat als jager-schutter, maar ook als jachtopziener of directeur/inrichter van jachtpartijen of drijfjachten. Als u dit contract afsluit, stuurt AG Insurance u een verzekeringsattest jacht, dat u nodig hebt om uw jaarlijkse jachtvergunning te verkrijgen.
Jachtgeweer
 
Wat dekt BA Jacht?

BA Jacht verzekert de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen:

 • tot 6 250 000 euro voor de lichamelijke schade (medische kosten, invaliditeit, enz.);
 • tot 375 000 euro voor de materiële schade.

Maar dat is nog niet alles! Ze dekt ook

 • de schade veroorzaakt aan anderen door de honden van de jagers, de jachtopzieners en drijvers, door de buitenlandse genodigde ‘jagers’ en door de aangestelden van de jachtopzieners;
 • de schade ten gevolge van het ongelukkig hanteren van de jachtwapens door de eigenaar of ieder andere persoon aan wie het jachtwapen wordt toevertrouwd.

De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?

Uw verzekering BA Jacht voorziet als basis een dekking ‘Rechtsbijstand’ voor de jagers-schutters. Ze komt tussen tot 12 500 euro voor uw strafrechtelijke verdediging indien u vervolgd wordt voor doding of verwondingen door onvoorzichtigheid. BA Jacht komt ook tussen om burgerrechtelijk verhaal  uit te oefenen tegen een aansprakelijke derde als u of uw hond gewond raken tijdens de jacht.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?
 • De waarborg ‘Jager-schutter’ is wereldwijd geldig.
 • De waarborgen ‘Jachtopziener-drijver’ en ‘Directeur / Inrichter van jachtpartijen of drijfjachten’ zijn geldig in België.
Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Jager
 
Burgerlijke aansprakelijkheid
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die
 • de administratieve formaliteiten zal vervullen;
 • een expert zal aanduiden (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • onmiddellijk een afspraak zal maken, indien nodig.
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?
 • De schade die verzekerd moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bv. BA Auto).
 • De schade te wijten aan het feit dat de verzekerde zich in een staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand bevond.
 • De schade die voortvloeit uit beroepsactiviteiten.

  De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.