Top TravelStop reisverzekering
Met een gerust gemoed een reis boeken omdat je weet dat je reisverzekering tussenkomt bij een onverwachtse gebeurtenis.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
 
Alle privéreizen zijn verzekerd, het hele jaar door

Geen tijdelijke reisverzekering, maar een annuleringsverzekering voor al je reizen, overal ter wereld, het hele jaar door en voor alle verzekerden.

Heel wat oorzaken verzekerd

Medische, administratieve, familiale redenen, ... Herexamens of zware schade aan je huis? Je Top TravelStop annulatieverzekering dekt een ruime waaier onaangename verrassingen.

Vergoeding voor bagage die niet of te laat toekomt

Naast de zeer ruime waarborgen, is ook je diefstal of schade aan je bagage standaard mee verzekerd, tot 1 500 euro per persoon.

Ruime vergoedingen

Je bent verzekerd tot 2 500 euro per persoon (max. 12 500 euro per gezin en per reis). Zonder vrijstelling!

Vergoeding bij vertraging vliegtuig van en naar Europa

Je krijgt een compensatie als je vlucht vertraging oploopt.
 

Waarom is de Top TravelStop reisverzekering interessant voor mij?Vakantie: zalig relaxen of erop uit om nieuwe dingen te ontdekken. Maar wat gebeurt er als er zich iets onverwachts voordoet? Als je bijvoorbeeld door het overlijden van een familielid of door ziekte je hele reis moet annuleren? Je jaarpolis Top TravelStop, ontwikkeld in samenwerking met Touring, vergoedt je bij annulatie, wijziging of onderbreking van je reizen om familiale, medische of administratieve redenen. Voor de meest aangepaste dekking kies je de formule ‘Individueel’ of de formule ‘Gezin’.Decavi

De niet-levensverzekeringstrofeeën decavi 2021

De Verzekeringstrofeeën DECAVI belonen de beste producten, gedurende het afgelopen jaar, in de verschillende productcategorieën.
AG wint in de productcategorie “Mijn Vakantie”:

De trofee van de beste Reisverzekering

     • 27 april 2021 op www.decavi.be
     • aantal spelers geanalyseerd : 4


 
Wat dekt de Top TravelStop annulatieverzekering

Alle privéreizen van alle verzekerden! Citytrips, het scoutskamp van je kind, het vijfdaagse motoruitje met je club, ... inbegrepen. Je Top TravelStop vergoedt je, zonder vrijstelling, tot 2 500 euro per persoon en per reis (max.12 500 euro per gezin en per reis). Dit zijn de 3 voornaamste waarborgen, geldig 365 dagen per jaar:

 • annulatie: tussenkomst in je annuleringskosten: vliegtickets, hotel, huurkosten, etc;
 • wijziging: tussenkomst in je administratieve kosten + een bonus van 75 euro;
 • onderbreking: terugbetaling van de niet-opgenomen dagen + 10 % van de vergoeding, evenals de eventuele kosten van de skipas (max. 250 euro).


Ook je bagage is mee verzekerd, tot 1 500 euro per persoon
In geval van diefstal, beschadiging of verlies van je bagage tijdens het vervoer door een vervoermaatschappij is je bagage verzekerd. Net als diefstal van je identiteitspapieren.

Vergoeding bij vertraging van vlucht van en naar Europa
Je krijgt een compensatie bij vertraging van je vliegtuig.

Heel wat oorzaken verzekerd
Dankzij de Top TravelStop reisannuleringsverzekering ben je gedekt voor volgende redenen:

 • medische redenen: ziekte, ongeval, overlijden, orgaantransplantatie bij de verzekerde of een familielid tot de 3e graad, van een babysit voor de kinderen of een ziekenoppas voor gehandicapte personen.
 • professionele redenen: ontslag om economische redenen, nieuw arbeidscontract voor onbepaalde duur, intrekking door de werkgever van reeds toegekende verlofdagen, verhuis om professionele redenen, etc.
 • administratieve redenen: oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, oproeping voor de adoptie van een kind, oproeping als getuige of jurylid in een rechtszaak, weigering van een visum (behalve in geval van laattijdige aanvraag), diefstal van een visum of een paspoort binnen de zeven dagen die voorafgaan aan het vertrek, etc.
 • familiale redenen: echtscheiding of feitelijke scheiding, annulering van een huwelijk, etc.
 • diverse redenen: herexamens, vertraging bij het inschepen door een defect of een ongeval, aanzienlijke materiële schade aan je woning als gevolg van een (poging tot) inbraak, totaal verlies of zware schade aan het voertuig net vóór het vertrek, etc.
 • overlijden van je hond, kat of paard binnen de 7 dagen vóór het vertrek.


Je kunt kiezen uit extra drie opties voor een optimale bescherming:

 • de verhoging van de verzekerde bedragen tot 5 000 euro per persoon en per reis;
 • de verzekering van je zakenreizen;
 • uitbreiding van je bagageverzekering tot 2 500 euro per persoon, in geval van diefstal, beschadiging of verlies tijdens het vervoer door een vervoermaatschappij. Ook de diefstal van je identiteitsdocumenten is verzekerd.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Waar?

Overal ter wereld, voor alle privéreizen van minimaal 150 euro!

Voor een reis in België met minimaal 3 overnachtingen.

Wanneer?

Top TravelStop dekt al je reizen het hele jaar door. Je kunt dus nu al met een gerust gemoed voor het hele jaar je uitstappen boeken.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 
 
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Je moet een reis annuleren? Je hebt een probleem?

Je kunt op ons rekenen. Eén telefoontje of een mail is voldoende. Onze teams nemen onmiddellijk je probleem aan en handelen je dossier zo snel mogelijk af.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Uitsluitingen voor alle waarborgen:

 • Gebeurtenissen die niet uitdrukkelijk gedekt zijn in het contract;
 • Terrorisme, oorlog of stakingen;
 • Bestaande ziektes die in een vergevorderd of terminaal stadium waren op het moment van reservering van de reis of het afsluiten van de annulatieverzekering;
 • Elke reden die tot annulatie, aanpassing of compensatie leidt en die gekend is op het moment van de reservatie van de reis of op het moment van onderschrijven van het verzekeringscontract.


Uitsluitingen met betrekking tot de vertraging, annulering, klasseverlaging of instapweigering van een vlucht:

 • In het geval er zich uitzonderlijke omstandigheden voordeden die niet vermeden konden worden, zelfs niet indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen werden.
 

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kun je de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. Je kunt deze voorwaarden ook gratis verkrijgen bij je tussenpersoon.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.