Top Mobility & Travel Assist
Verplaats je en reis het hele jaar door met een gerust hart.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
 
Vervangwagen staat klaar

Je krijgt een vervangwagen tot 15 dagen in België en tot 7 dagen in het buitenland.

Onbeperkte dekking medische kosten

Je hospitalisatie- of medische kosten in het buitenland zijn verzekerd.

Bijstand in Europa voor elk vervoersmiddel

Neem je in België of in het buitenland auto, fiets, speed-pedelec of step? Je bent verzekerd!

Openbaar vervoer

Wereldwijde bijstand en compensatie voor gestrande reizigers.

Bijstand voor onbeperkt aantal voertuigen

Gebruik je 1, 2 of zelfs meerdere voertuigen? Afhankelijk van je situatie is er een aangepaste formule beschikbaar.

 

Waarom is bijstandsverzekering Top Mobility & Travel Assist voor mij interessant?

​Vast komen te zitten door een panne, een ongeval of diefstal van je voertuig of je fiets is erg vervelend. Net als een vertraagde of geannuleerde vlucht of stranden met het openbaar vervoer. Ook wanneer je ziek of gewond bent op reis of er een probleem opduikt met je woning is het een geruststelling als iemand voor jou in de bres springt. 

Met Top Mobility & Travel Assist word je op elk moment geholpen.

 
Wat dekt de bijstandsverzekering Top Mobility & Travel Assist?

Bijstand voor een voertuig in België en het buitenland

 • Pechverhelping en hulp bij een ongeval in België en in het buitenland. Deze dekking geldt voor alle landen die vermeld staan op je groene kaart.
 • Herstelling van je auto ter plaatse, zelfs thuis voor de deur, of slepen van de wagen naar de garage die je kiest.
 • Een vervangwagen tot maximaal 15 dagen in België en tot maximaal 7 dagen in het buitenland.
 • Mogelijkheid om 1, 2 of een onbeperkt aantal voertuigen te verzekeren. Ook wagens ouder dan 10 jaar.
 • Bijstand in nagenoeg heel Europa voor vervoermiddelen tot max. 45 km/u.: (elektrische) fiets, speed-pedelec, hoverboard, segway, (e-)step, monowheel. Je vervoermiddel wordt ter plaatse hersteld of vervoerd naar een hersteldienst. Jij wordt ook naar huis gebracht.


Dekkingen op reis

Vliegtuig:

 • Vergoeding voor de vertraging van je vlucht van of naar Europa.
 • Vergoeding bij annulering, overboeking of instapweigering.


​Openbaar vervoer:

 • Wereldwijde bijstand en vergoeding wanneer je strandt als reiziger.
 • Vergoeding wanneer je je bestemming niet meer voor het einde van de dag kan bereiken door vertraging of afschaffing van de dienst.


Tussenkomst voor niet toegekomen bagage of laattijdige aflevering bagage: 300 euro/persoon bij minstens 6 u vertraging.

Dekking skimateriaal en skilessen:
Je krijgt een vergoeding als je materiaal moet huren omdat je eigen materiaal gebroken of gestolen is. En in sommige gevallen ook wanneer je door een ongeval of ziekte niet meer kan deelnemen aan je skilessen. 

Bijstand voor jou en je gezin

 • Financiële bescherming dankzij de onbeperkte dekking van hospitalisatie- of medische kosten in het buitenland. Bijkomende medische kosten in België gerelateerd aan de gebeurtenissen op reis zijn ook gedekt, tot het plafond voorzien in de algemene voorwaarden.
 • Vergoeding van de opsporings- en reddingskosten.
 • Organisatie van je terugkeer als een familielid in België in het ziekenhuis werd opgenomen of overleden is, of als je woning werd beschadigd.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Waar je je ook bevindt in België of in het buitenland, bij ziekte of panne volstaat één telefoontje en Top Mobility & Travel Assist schiet je dag en nacht te hulp.

 • Je hebt een ongeval of je staat in panne met je wagen? Je bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op je groene kaart.
 • Je hebt pech met de fiets? Je wordt in nagenoeg heel Europa geholpen.
 • Je bent ziek, gewond, je moet gerepatrieerd worden? Top Mobility & Travel Assist komt tussen overal ter wereld! Je kosten voor repatriëring bij ziekte of ongeval worden volledig vergoed.
 • Je hebt een probleem met je woning in België? Top Mobility & Travel Assist snelt je te hulp overal in het land.

 
Wat is de looptijd van mijn contract?
Je contract loopt 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
 
 
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Je kunt niet verder als gevolg van een ongeval, een panne of een diefstal van je wagen? Je bent ziek of gewond? Er is een probleem met je woning? Top Mobility & Travel Assist helpt je. Eén telefoontje volstaat voor een oplossing.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Uitsluitingen gemeenschappelijk aan al de waarborgen:

 • Het beoefenen van gevaarlijke sporten: al de soorten luchtsport (luchtvaart, deltaplane, parachutespringen, parapente, etc.), alpinisme, speleologie, canyoning, kitesurfen, duiken (met uitzondering van snorkelen).​

Uitsluitingen specifiek voor de bijstand aan personen:
 • Gebeurtenissen die niet uitdrukkelijk gedekt zijn in het contract;


Uitsluitingen met betrekking tot de bijstand aan voertuigen en personen:

 • Het gebrek aan een keuringsbewijs dat conform is met de geldende wetgeving;


Uitsluitingen met betrekking tot het openbaar vervoer:

 • Bijstand voor openbaar vervoer is niet van toepassing indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot vertraging of schrapping van de dienst zich meer dan 12 uur voor het voorziene vertrek heeft voorgedaan;

Uitsluitingen met betrekking tot vertraging, annulering, klasseverlaging of instapweigering van een vlucht:

 • In het geval er zich uitzonderlijke omstandigheden voordeden die niet vermeden konden worden, zelfs niet indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen werden.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kun je de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. Je kunt deze voorwaarden ook gratis verkrijgen bij je tussenpersoon.

 
 
Hoe vraag ik een attest van reisbijstand aan?

U vindt alle informatie op onze pagina over het reisverzekeringsattest voor het buitenland.

Hoe vraag ik een reisverzekeringsattest voor het buitenland? >

U kan ook een attest van reisbijstand aanvragen bij uw makelaar of bankkantoor.​


 
 
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.