Krijg ik een voordelig tarief voor mijn motorverzekering als ook mijn auto bij AG Insurance vezekerd is?
Share your opinion : 
 
( 0 votes )
Ontdek de bijbehorende producten

Krijg ik een voordelig tarief voor mijn motorverzekering als ook mijn auto bij AG Insurance vezekerd is?

​U geniet inderdaad een korting van 75 % op deze premie indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

U bent de voornaamste bestuurder van de moto en ook van een bij AG Insurance verzekerde auto ?

​Dan geniet u de korting als

  • u een bonus malusgraad van maximum 4 (bij privé gebruik) of 7 (indien professioneel gebruik) hebt;
  • u ouder dan 30 jaar bent;
  • de premie jaarlijks betaald wordt.
Verminderen

U bent de voornaamste bestuurder van een bedrijfswagen die niet verzekerd is bij AG Insurance ?

​U kunt toch genieten van dit "25 % tarief" op voorwaarde dat u verzekeringsnemer bent van

Verminderen

Alle voorwaarden zijn voldaan?

​We bieden u onze omniumverzekering voor uw moto aan. Als aanvulling op omniumverzekering biedt het Pack Moto+ als optie enkele bijzonder interessante waarborguitbreidingen.
Verminderen

Verminderen
In ons magazine