Corona FAQ
Ontdek de bijbehorende producten
nl

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG ?

U bent getroffen door de coronacrisis en u heeft vragen over de dekkingen of premiebetalingen van uw verzekeringen? Hierna vindt u de antwoorden op uw belangrijkste vragen.

​​​​


1. Uw schadeverzekeringen (auto, woning, familiale ….)

AG past de regeling over betalingsuitstel toe die de sector heeft afgesproken met de overheid. Indien u als gevolg van de coronacrisis moeilijkheden ondervindt om uw premie te betalen, kan u bij AG nog tot 30 september 2021 betalingsuitstel aanvragen.

Contacteer hiervoor uw makelaar of bankkantoor.


2. Uw woonlening en aanvullende verzekeringen

Ook hier past AG de regeling toe die de verzekeringssector heeft afgesproken met de overheid over uitstel van betaling van het woonkrediet en de aanvullende schuldsaldo- en woningverzekering. Dit uitstel kan nog worden aangevraagd tot uiterlijk 21 maart 2021. De totale duur van het betalingsuitstel bedraagt maximum 9 maanden.

Voor meer info kan u contact opnemen met uw makelaar of bankkantoor.


3. Uw verzekeringen via uw werkgever 

Voor werknemers die zich als gevolg van de corona-crisis in het stelsel van tijdelijke werkloosheid bevinden, heeft de verzekeringssector zich ertoe verbonden om de verzekeringsdekkingen die hun werkgever voor hen heeft afgesloten (Pensioenopbouw, Overlijden, Hospitalisatie, …) ook tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid verder te zetten.

Deze maatregel liep af op 31 maart 2021, maar de verzekeraars hebben zich ertoe verbonden om hem te verlengen tot 30 juni 2021.

Voor meer info hierover, kan u zich wenden tot uw werkgever.


Nog vragen ?

Meer gedetailleerde info over de sectormaatregelen vindt u op de website van de beroepsvereniging Assuralia.
Meer info over de waarborgen van de verzekeringen van AG vindt u in de rubriek Veel gestelde vragen.​​

U beschikt over beroepsverzekeringen bij AG en u wenst ook hierover meer informatie? Raadpleeg onze pagina over beroepsverzekeringen.