Corona FAQ
Ontdek de bijbehorende producten
nl

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG ?

U bent getroffen door de coronacrisis en u heeft vragen over de dekkingen of premiebetalingen van uw verzekeringen? Hierna vindt u de antwoorden op uw belangrijkste vragen.

​​


1. Uw schadeverzekeringen (auto, woning, familiale ….)

AG past de regeling over betalingsuitstel toe die de sector heeft afgesproken met de overheid. Hierdoor kan al wie omwille van de coronacrisis vorig jaar reeds betalingsuitstel genoot, nog tot 30 juni 2021 van dit voordeel gebruik maken.

Contacteer hiervoor uw makelaar of bankkantoor.

Ook aan wie nog niet eerder betalingsuitstel had aangevraagd, maar dit alsnog wenst te doen, raden we aan met zijn tussenpersoon contact op te nemen.​


2. Uw woonlening en aanvullende verzekeringen

Ook hier past AG de regeling toe die de verzekeringssector heeft afgesproken met de overheid over uitstel van betaling van het woonkrediet en de aanvullende schuldsaldo- en woningverzekering. Dit uitstel kan nog worden aangevraagd tot uiterlijk 21 maart. De totale duur van het betalingsuitstel bedraagt maximum 9 maanden.

Voor meer info kan u contact opnemen met uw makelaar of bankkantoor.


3. Uw verzekeringen via uw werkgever 

Voor werknemers die zich als gevolg van de corona-crisis in het stelsel van tijdelijke werkloosheid bevinden, heeft de verzekeringssector zich ertoe verbonden om de verzekeringsdekkingen die hun werkgever voor hen heeft afgesloten (Pensioenopbouw, Overlijden, Hospitalisatie, …) ook tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid verder te zetten.

Deze maatregel liep af op 31 december 2020, maar de verzekeraars hebben zich ertoe verbonden om ze te verlengen tot 31 maart 2021.

Voor meer info hierover, kan u zich wenden tot uw werkgever.


Nog vragen ?

Meer gedetailleerde info over de sectormaatregelen vindt u op de website van de beroepsvereniging Assuralia.
Meer info over de waarborgen van de verzekeringen van AG vindt u in de rubriek Veel gestelde vragen. ​​