Pack OmniMobility
U kan zelfs uw Pack OmniMobility alsnog aanpassen. Indien u dat wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of uw verzekeringsadviseur.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack OmniMobility is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een verzekering BA Privéleven Top Familiale hebben afgesloten.
Dekking van tal van voortbewegingtoestellen

Naast de (elektrische) fietsen zijn ook de nieuwe voortbewegingstoestellen verzekerd, ongeacht zij gemotoriseerd (tot 45 km/u) zijn of niet.

Uitgebreide bijstand

U krijgt bijstand bij defect, ongeval, diefstal, poging tot diefstal en lekke band.

Vergoeding van de materiële schade tot 2500 euro

Bij ongeval is uw (elektrische) fiets en het toebehoren, of uw voortbewegingstoestel, verzekerd tot 1000 of 2500 euro, afhankelijk van wat u gekozen hebt.

Vergoeding van uw lichamelijke schade bij ongeval

U krijgt een vergoeding tot 6520 euro voor uw medische kosten.
De forfaitaire vergoeding kan oplopen tot 250 000 euro afhankelijk van het percentage invaliditeit.
Bij overlijden ontvangen uw naasten een forfaitaire vergoeding van 25.000 euro.

 

Waarom is Pack OmniMobility voor mij interessant?

Als u met de fiets, elektrische step, monowheel … rijdt, loopt u het risico ooit met pech of een ongeval te maken te krijgen. Helaas loopt het prijskaartje voor de materiële en/of lichamelijke schade dan snel op. Pack OmniMobility is de perfecte uitbreiding van uw BA Privéleven Top Familiale die de schade aan derden verzekert.

Pack OmniMobility dekt een ruime waaier aan voortbewegingstoestellen:

 • de ‘klassieke’ fietsen, elektrische fietsen (max. 25 km/u en max. 1kW) en fietsen met trapondersteuning (zonder snelheidsbeperking);
 • de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps), monowheels, hoverboards, Segways… met een maximumsnelheid van 45 km/u) of niet gemotoriseerde voortbewingstoestellen (skateboards, rolschaatsen, ...);
 • (elektrische) rolstoelen met een maximumsnelheid van 25 km/u.


U geniet niet alleen belangrijke vergoedingen bij materiële of lichamelijke schade, maar ook een performante bijstand. En dit tijdens al uw activiteiten met de fiets of een van de andere bovenvermelde voortbewegingstoestellen (behalve tijdens wedstrijden): in de stad, op weg naar het werk, naar school, tijdens een recreatieve uitstap, enz.

In geval van lichamelijke schade: u bent ook gedekt als u één van de bovenvermelde types van voortbewegingstoestellen huurt voor eigen gebruik. Bovendien is het aantal passagiers op fietsen die uitgerust zijn met een stoeltje of aangepast zitje, niet beperkt. De lichamelijke schade van de passagiers (in hun hoedanigheid van verzekerde) is eveneens verzekerd.

In geval van materiële schade: als u gewond raakt door een ongeval en u bent minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt, dan zijn uw (elektrische) fiets en het toebehoren, of uw voortbewegingstoestel, verzekerd tot 1000 of 2500 euro, naargelang uw keuze.

Voor een bescherming volledig aangepast aan uw behoeften, kiest u:

 • de formule die het best bij u past (individuele formule, koppelformule of gezinsformule);
 • de waarde waarvoor u uw fietsen en andere voortbewegingstoestellen verzekert (tot 2500 euro per fiets of voortbewegingstoestel).
Fiets
Bestuurder, voortbewegingstoestel en passagiers zijn optimaal beschermd!
Wat dekt Pack OmniMobility? 

Pack OmniMobility omvat 5 waarborgen voor een optimale bescherming. 

 • Vergoeding van de medische kosten die voor uw rekening blijven na tussenkomst van uw ziekenfonds: tot 6250 euro, zonder vrijstelling en overal ter wereld!
 • Vergoeding van de materiële schade tot 2500 euro aan uw fiets en het toebehoren (kinderzitje, derde wiel, ...) alsook aan de andere, bovenvermelde voortbewegingstoestellen, ingeval u lichamelijke schade oploopt tijdens een ongeval waardoor u minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt bent.
 • Een forfaitaire vergoeding die kan oplopen tot 250 000 euro afhankelijk van het invaliditeitspercentage als gevolg van uw ongeval.
 • Een forfaitaire vergoeding van 25 000 euro wordt uitgekeerd aan uw naasten als u overlijdt als gevolg van het ongeval.
 • Bijstand indien nodig:
  • Uw fiets of ander voortbewegingstoestel rijdt niet meer? Een technisch defect? Een lekke band? We sturen een hersteller ter plaatse.
  • Uw fiets kan niet ter plaatse hersteld worden? Of hij is gestolen? Onze bijstandsservice brengt u naar huis of, als u dat wenst, krijgt u een vervangfiets om uw tocht voort te zetten (gedurende maximaal 7 dagen).
  • U kunt tot driemaal per jaar een beroep doen op deze bijstand.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De bijstand van uw Pack OmniMobility is overal in België geldig (zodra u zich op minstens 1 km van huis bevindt) en tot 30 km over de grens.
De waarborgen ‘materiële schade’ en ‘lichamelijke schade’ zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar, het wordt automatisch hernieuwd voor dezelfde periode. Behalve als u of AG Insurance het contract opzegt (ten minste 3 maanden voor het einde van het contract).

Fiets op reis
 
Platte band
Bijstand de klok rond
Wat gebeurt er bij een ongeval?

U bent gewond na een ongeval met uw fiets of ander voortbewegingstoestel? Uw fiets of voortbewegingstoestel is beschadigd?
Bel ons, Pack OmniMobility zorgt voor alles: de materiële schade is gedekt en bovendien wordt u snel vergoed voor uw lichamelijke letsels, zonder discussie over uw eventuele aansprakelijkheid.

U bent geïmmobiliseerd als gevolg van een ongeval, een defect, een lekke band, verlies van de sleutel van het slot of blokkering van uw fietsslot of ander voortbewegingstoestel?
We sturen een pechverhelper ter plaatse.

Uw fiets of voortbewegingstoestel kan niet hersteld worden of is gestolen?
Uw bijstand voorziet in:

 • de depannage en het slepen;
 • het vervoer tot bij uw hersteller of tot bij u thuis;
 • een vervangfiets, tot 7 dagen indien nodig. Enkel voor (elektrische) fietsen.

Met de Mobility Assist App contacteert u nóg sneller onze bijstandsdienst: uw positie wordt automatisch gelokaliseerd en u kunt de sleepwagen live volgen (de app is beschikbaar op de Play Store en App Store).

U kunt tot 3 keer per jaar een beroep doen op de bijstandsservice van uw Pack OmniMobility. In België, zodra u minstens 1 km van huis bent en tot 30 km over de grens!

Derden liepen verwondingen en/of materiële schade op?
U bent verzekerd dankzij uw BA Privéleven Top Familiale.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- ​De schade veroorzaakt aan onderdelen van de fiets of ander voortbewegingstoestel als gevolg van een constructie- of materiaalfout, slijtage, een duidelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of van een gebruik van de fiets of een ander voortbewegingstoestel dat niet overeenstemt met de richtlijnen van de fabrikant.

- De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, evenals door de overbelasting van de fiets, van de aanhangwagen of van een ander voortbewegingstoestel.

- De bijstand in geval van defect of een lekke band is niet van toepassing voor de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (skateboard, rolschaatsen, enz.) Indien nodig kunnen onze diensten wel op uw kosten een taxi sturen. De bijstand aan personen blijft wel gelden.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon. 

Pack Fietser
 
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.