bescherming
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe is uw geld beschermd bij een levensverzekering?

Alles over de garanties en bescherming

​Voor bepaalde bancaire spaar- en beleggingsproducten geldt een zogenoemde depositobescherming. Die zorgt ervoor dat uw geld geen gevaar loopt als uw bank failliet zou gaan. Maar hoe zit dat nu precies voor levensverzekeringen? Ook dat zijn spaar-en beleggingsproducten die u kunt aankopen in een bankkantoor of bij een verzekeringsmakelaar.
Een levensverzekering is een interessante belegging. Maar hoe wordt uw investering beschermd? En welke garanties geniet u?

Om een antwoord te kunnen geven, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende types levensverzekeringen:

 • tak 21 of de spaarverzekering: u geniet kapitaalsgarantie en mogelijk ook een bepaald gewaarborgd minimumrendement, met eventueel een jaarlijkse winstdeling er bovenop.

Lees hier meer over tak 21. 

 • tak 23: uw rendement is gelinkt aan de resultaten van één of meerdere onderliggende fondsen.

Lees hier meer over tak 23.

Het spreekt voor zich dat tak 21 relatief weinig risico inhoudt, terwijl aan tak 23 meer risico verbonden is. U kunt stellen dat uw kapitaal bij tak 21 gewaarborgd is, wat niet het geval is bij tak 23. Daartegenover staat dat de potentiële opbrengst van  tak 23  wat hoger ligt dan dat van een tak 21-verzekering.

Bij een tak 21-verzekering ligt het financiële risico bij de verzekeraar, bij een tak 23-product ligt het financiële risico volledig en op elk moment bij u, de verzekeringsnemer.

Verminderen

Wetgeving

Als klant hebt u recht op duidelijke informatie over uw levensverzekeringen. Bovendien moeten deze producten aansluiten bij uw wensen en behoeften, en ook overeenstemmen met uw kennis en ervaring en uw financiële situatie… Dit alles is verankerd in zowel nationale als Europese wetgeving.
Verminderen

Kwaliteit van de producten

Elke verzekeraar heeft zijn eigen productaanbod. U doet er dan ook goed aan om deze producten met elkaar te vergelijken. U kunt zich hiervoor laten bijstaan door een verzekeringsadviseur.
AG Insurance heeft ijzersterke levensverzekeringen, zowel in tak 21 als tak 23. Ze bieden niet alleen een (potentieel) hoog rendement, maar ook uitgebreide waarborgen.
Verminderen

Extra beschermingsmaatregelen

Er zijn nog een aantal extra beschermende maatregelen:

 1. 100 % dekking van de verplichtingen
  Verzekeraars moeten financieel gezond zijn, zodat ze u op het afgesproken moment de prestatie kunnen leveren waarop u recht hebt. Concreet zou je kunnen stellen dat voor elke 100 euro die een verzekeraar aan een klant verschuldigd is, de verzekeraar ook effectief 100 euro moet ter beschikking hebben.
 2. Kapitaalbuffer of solvabiliteit
  Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om een extra kapitaalbuffer (of solvabiliteitsmarge) aan te leggen. Hoe veel dat precies is, ligt wettelijk vast. AG Insurance gaat nog een stuk verder dan de wettelijke norm en voorziet in een nog hogere solvabiliteitsmarge. Hoeveel meer dit precies is kan uw verzekeringsadviseur u vertellen. Voor wie zelf op zoek wil, is er natuurlijk ook het jaarverslag dat u kunt raadplegen..
 3. Diverse controlemechanismen
  De Nationale Bank van België en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) ziet erop toe dat alle opgelegde regels ook effectief worden nageleefd. Zij oefenen regelmatige controles uit op de verzekeraars. Dat is een goede zaak, want zo bent u er zeker van dat uw verzekeraar wel voldoet aan de Belgische wetgeving.  
 4. Garantiefonds
  Door de bovengenoemde beschermingsmaatregelen is de kans dat een Belgische verzekeraar toch failliet gaat bijzonder klein. Gebeurt dit toch, dan bent u extra beschermd via het Garantiefonds. Per verzekeringnemer en per verzekeringsmaatschappij geniet u een extra bescherming tot 100 000 euro.

 

Opgelet,

 • deze bescherming geldt enkel voor tak 21-levensverzekeringen (met uitsluiting van de tweede pijler), niet voor tak 23.
 • deze bescherming geldt enkel voor Belgische verzekeraars. Sommige verzekeraars zijn actief in België, maar hebben hun juridische hoofdzetel in een ander land. Zij vallen onder een andere wetgeving.

Goed om te weten: deze bescherming voor tak 21-spaarverzekeringen is cumuleerbaar met de depositogarantie van 100.000 euro op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons op naam.

Bronnen:
Wikifin

Verminderen


Samengevat: Er is een groot verschil tussen tak 21- en tak 23-verzekeringen.
Kies je voor veiligheid en niet anders dan veiligheid, dan is tak 21 voor u de meest aangewezen oplossing.
Wilt u daarnaast ook mikken op een potentieel hogere opbrengst, dan kunt u – rekening houdend met uw beleggersprofiel - overwegen om een gedeelte van uw portefeuille te beleggen in een tak 23-verzekering. Daar staat tegenover dat u zekere risico’s loopt.

Verminderen