spaarverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Spaarverzekering, wat is dat?

​Een spaarverzekering, ook wel tak 21 genoemd, is een levensverzekering waarmee u veilig spaart en zeker bent van het rendement.

Veilig sparen
Het geld dat u in een spaarverzekering stopt, is veilig. U krijgt het terugbetaald als het contract afloopt. De verzekeraar houdt er enkel de kosten af.

Zeker sparen
Daarnaast bent u ook zeker van wat uw geld zal opbrengen. De verzekeraar garandeert u immers een gewaarborgde interest op uw storting(en). Dit noemt men de rendementsgarantie. Deze interest wordt meestal niet jaarlijks uitbetaald, maar toegevoegd aan uw oorspronkelijke inleg. Zo zorgt de interest mee voor de aangroei van uw spaargeld. De interesten worden met andere woorden ‘gekapitaliseerd’.

Bovenop het gewaarborgde rendement kan een jaarlijkse winstdeling komen, afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeraar.

Flexibel sparen
U kiest bij een spaarverzekering zelf wanneer u geld stort.

  • ofwel eenmalig bij het begin van de levensverzekering.
  • ofwel in verschillende fases. Jaarlijks bijvoorbeeld, of gewoon wanneer het het best past in uw budget.

U kiest ook zelf hoelang uw spaarverzekering loopt. Dat kan tien jaar zijn, maar in sommige gevallen ook voor onbepaalde duur. Hou er wel rekening mee dat uw spaarverzekering minstens acht jaar en één dag moet lopen, opdat u geen roerende voorheffing moet betalen.

U kiest ten slotte zelf of u uw erfgenamen een financieel duwtje in de rug geeft als u sterft terwijl het contract nog loopt. Dat gebeurt via een overlijdensdekking en de begunstiging van uw erfgenamen.

Fiscaal voordelig sparen
Gebruikt u een spaarverzekering in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen, dan kunt u fiscaal voordeel genieten.

Bronnen:
Assuralia
www.wikifin.be

Verminderen