financial outlook 2024 AG
Ontdek de bijbehorende producten

Financial Outlook 2024 - AG: ‘The return of the return’

De recente evoluties op de financiële markten zorgen voor The return of the return, waardoor onze vooruitzichten voor het komende jaar vrij positief zijn, ook al blijven er wereldwijd uitdagingen en onzekerheden. De beleggingsportefeuille van AG werd in 2023 opnieuw heel wat duurzamer, waarbij de kaap van 10 miljard beleggingen met positieve impact een jaar eerder dan voorzien overschreden werd. We vroegen extra duiding aan enkele experten van AG. 

Voor Perspectief beantwoorden drie van onze experts - Wim Vermeir, Chief Investment Officer, Olivier Colsoul, Senior Strategist en Bernadette Mighisha,  Sustainable & Responsible Investing - onze vragen en geven hun analyse.

​​​​​Begin dit jaar heeft AG 5 voorspellingen gedaan met betrekking tot de financiële markten. In hoeverre werden deze voorspellingen tot op heden de realiteit? 

Olivier Colsoul: Onze 5 voorspellingen voor 2023 hebben zich grotendeels voltrokken met de voorspelde terugkeer naar meer stabiliteit als resultaat: een economie die vertraagt maar niet kraakt (1), een stabilisatie van de inflatie (2), minder agressieve centrale banken (3), de terugkeer van rendementen op de obligatiemarkten (4) en achteraf gezien misschien een wat te voorzichtige positie wat betreft de aandelenmarkten (5). Een jaar 2023 dat met het vooruitzicht van een piek in de rente van de centrale banken meer kalmte op de financiële markten moest brengen.​”  

Mogen we 2023 het jaar van desinflatie noemen? 

Wim Vermeir: “2023 werd inderdaad voornamelijk gekenmerkt door de daling van de inflatie. Dit proces is nog niet voorbij - omdat de onderliggende inflatie moeilijker daalt - maar de trend blijft neerwaarts. De maatregelen van de centrale banken, waaronder een lange reeks aan renteverhogingen, zorgden voor een daling van de inflatie, maar tegelijk ook voor een vertraging van de economie, die echter in het algemeen en vooral in de Verenigde Staten veerkrachtig is gebleven. Op de financiële markten was 2023 een beter jaar dan 2022, met de terugkeer van positieve rendementen. Tijdens een sterke eerste jaarhelft namen de aandelenmarkten voorsprong voor de rest van het jaar. Vooral de Magnificent 7 (1) presteerden erg sterk in 2023."

"Het lijkt een beetje op balanceren op een koord,'' legt Olivier Colsoul uit. “Maar de alchemie tussen restrictieve centrale banken, ondersteunende overheden en huishoudens en bedrijven in goede financiële gezondheid maakt een zachte landing van de economie mogelijk en waarschijnlijk. Zo kan een recessie voorkomen worden. Dit zal niettemin gepaard gaan met een vertraging van de activiteit, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Tegelijkertijd zal de inflatie blijven dalen, terwijl de rentes hun piek hebben bereikt. De volgende rentebeweging zal neerwaarts zijn, maar dit kan nog enige tijd duren.” 

Wat mogen we dan verwachten voor 2024? 

Olivier Colsoul: Voor 2024 is de verwachting een trage en lage groei, waarbij vooral de EU in het oog gehouden dient te worden. De VS blijven de motor achter de wereldeconomie. De inflatie blijft volgend jaar naar alle verwachting verder dalen, maar zal nog aanmerkelijk boven het gewenste niveau van 2% zitten. In deze gewijzigde economische context is ‘TINA’ (There Is No Alternative) naar de uitgang verwezen en heeft ze plaats gemaakt voor ‘TARA’ (There Are Reasonable Alternatives) op het vlak van te behalen rendementen. De sterk gestegen rente zorgt ervoor dat er, naast aandelen, ook opnieuw rendement en waarde te halen valt in obligaties.” 

En hoe vertaalt zich dat op het gebied van de beleggingskeuzes van AG? 

Wim Vermeir: “We zijn best tevreden met de beleggingskeuzes die we vandaag bij AG hebben gemaakt. De langetermijnrente blijft aantrekkelijk voor investeringen in investment grade- bedrijfsobligaties, waarbij voornamelijk euro-bedrijfsobligaties onze voorkeur wegdragen. Gezien de waarschijnlijkheid van een scherpe vertraging van de economie sterk verminderd is, is er daarnaast op lange termijn nog steeds waarde te vinden in aandelen.” 

Mag ik stellen dat bedrijfsobligaties op de korte en middellange termijn jullie voorkeur genieten en dat jullie positief en constructief blijven over aandelen, maar dan op de langere termijn? 

Wim Vermeir: Voor 2024 heeft AG inderdaad een voorkeur voor investment grade-bedrijfsobligaties omwille van de aantrekkelijke rendementen. Kwalitatieve bedrijfsobligaties zijn volgens ons de sweet spot. Die bieden doorgaans een beter rendement dan overheidsobligaties en de balansen van de meeste bedrijven zijn gezond. 

Wat de aandelenmarkten betreft zijn we inderdaad voorzichtiger. Er is een afwijking ontstaan tussen de slabakkende economische activiteit, zoals die naar voren komt uit de PMI-indicatoren, en de gestegen aandelenmarkten. Bovendien zit je op korte termijn met een moeilijk dilemma. In Europa zijn aandelen goedkoop, maar is de economische vertraging sterk. In de VS draait de economie beter, maar worden de waarderingen van aandelen hier en daar toch kritisch. Voor aandelen behouden we bijgevolg op korte termijn een neutrale positie. Op de langere termijn zijn we – zoals u suggereert  constructiever, omdat een aantrekkende economie en een stabiele rente uiteindelijk de waarderingen zullen ondersteunen.” 

Hoe evolueert de beleggingsportefeuille van AG? 

Wim Vermeir: Als grootste private investeerder in België beheert AG (juni 2023) ruim 67 miljard euro aan financiële activa. Sinds begin dit jaar is de portefeuille vrij stabiel gebleven, met een lichte daling van vastgoed ten opzichte van aandelen. De activiteit in leningen blijft met een aandeel van 23% zeer belangrijk, maar bleef dit jaar stabiel omwille van betere opportuniteiten bij de liquide obligaties.

Evolutie van de beleggingsportefeuille van AG  


In 2023 heeft AG opnieuw ingezet op het versterken van zijn aanpak op het gebied van duurzaam en verantwoord investeren. 

Naast de financiële aspecten speelt duurzaamheid inderdaad een cruciale rol. Wat is de evolutie bij AG?   

Bernadette Migisha“Ook het voorbije jaar hebben we aanzienlijke stappen gezet om onze investeringsportefeuille nog meer toe te spitsen op duurzaam en verantwoord investeren en dit op verschillende vlakken. Zo hebben we ondertussen ruim 10,5 miljard euro geïnvesteerd in activiteiten die bijdragen aan de transitie naar een meer duurzame wereld, ruim boven de target voor 2024 van 10 miljard. Verder voeren we voor 100% van onze beleggingsbeslissingen een ESG-analyse uit. Op die manier is duurzaamheid een factor die in grote mate bepalend is voor het feit of we al dan niet investeren in een bedrijf.  

En daarnaast hebben we in 2023 ook ons duurzaam investeringskader verder aangesterkt, met verhoogde ambities op het vlak van onder andere de uitstoot van broeikasgassen en een uitbreiding van de lijst van bedrijven die we uitsluiten van onze investeringen. In 2024 gaan we uiteraard verder op deze ingeslagen weg.” 

Meer weten?  


----------- 

(1) ‘Magnificent 7’: Naam voor 7 goed presterende Amerikaanse technologieaandelen: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA en Tesla.
 ​