Filip Corten
Ontdek de bijbehorende producten

High, but not for too long

De voorbije weken is de rente - na een sterke daling in het vierde kwartaal van vorig jaar - opnieuw licht beginnen stijgen. De Belgische overheidsrente staat momenteel ongeveer een half procent hoger dan aan het begin van het jaar. Hoewel deze rentestijging relatief klein is, kijken de meeste obligatie-indexen tegen een verlies van ongeveer 1% aan. Bedrijfsobligaties kunnen de schade beperken dankzij een lichte daling van de spreads en hun kortere duratie.​Graph1.png

Waarom is die rente opnieuw beginnen stijgen? Hier zijn drie redenen voor.

Ten eerste zien we dat voorlopende indicatoren (PMIs) een licht herstel hebben laten optekenen in januari. Dit geeft opnieuw hoop dat de economie niet verder afglijdt naar een recessie en dat we een soft-landing scenario kunnen blijven hanteren. Ten tweede waren de inflatiecijfers die de voorbije weken zijn gepubliceerd lichtjes hoger dan verwacht. Het verschil was klein, maar het feit dat de cijfers boven verwachting lagen - vooral in de VS – deed de rente toch stijgen. En tenslotte was de daling eind vorig jaar vrij uitgesproken waardoor een opwaartse correctie ook enigszins te verwachten viel.

Ondanks de iets hoger dan verwachte inflatiecijfers mogen we niet blind zijn voor het feit dat de onderliggende inflatietrend sterk negatief is in de Eurozone. Op jaarbasis bedraagt de kerninflatie (dus exclusief de volatiele energieprijzen) nog ruim 3%. 

Graph2.png

Maar wanneer we kijken naar de halfjaarlijkse evolutie is de kerninflatie de voorbije maanden sterk gedaald en zelfs licht negatief. 

Graph3.png

Dit is nog niet zichtbaar in de jaarcijfers maar hier zal de komende maanden verandering in komen. In de Verenigde Staten zien we dit effect voorlopig niet gezien de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie.

Een daling van de inflatie kan de komende maanden neerwaartse druk zetten op de rentevoeten. De ECB heeft de voorbije twee jaar de beleidsrente opgetrokken tot 4,5% en al enkele keren de subtiele boodschap gegeven dat de volgende beweging naar beneden zou zijn. Enkel de timing van deze renteverlaging is nog onzeker. En over het aantal verlagingen is de onzekerheid nog groter. Wel staat vast dat als de inflatiecijfers de komende maanden sterk beginnen te dalen, meerdere rentedalingen nodig zullen zijn om te vermijden dat de Europese economie in een deflatiescenario terechtkomt.

Ook de langetermijnrente zal in een dergelijke situatie opnieuw iets kunnen dalen, wat dan weer positief is voor de prestatie van onze obligatieportefeuilles. We stellen vast dat onze beheerders de duratie van hun mandaten licht hebben verhoogd om te profiteren van deze mogelijke rentebeweging.

Voor aandelen kan een lichte daling van de rente ook positief zijn. De waardering van groeibedrijven is zeer rentegevoelig waarbij een lagere rente resulteert in een hogere waardering van toekomstige cashflows. Ook voor rentegevoelige sectoren zoals vastgoed, betekent een rentedaling goed nieuws.