impact-verkiezingen
Ontdek de bijbehorende producten

Welke impact hebben de verkiezingen in Amerika op de financiële markten?

​Op 8 november beslissen de Amerikanen wie de komende vier jaar het presidentieel ambt mag bekleden. De aanloop naar de verkiezingen is boeiend en de uitkomst ligt allesbehalve vast. Een overwinning voor Donald Trump zal naar verwachting meer impact hebben op de economie en de financiële markten dan een zege van Hillary Clinton.

Nek-aan-nek race

​Begin dit jaar leek Hillary Clinton op een gemakkelijke overwinning af te stevenen, maar Donald Trump maakte de laatste maanden een duidelijke inhaalbeweging. Hoewel de media Clinton uitriepen tot overwinnaar van eerste televisiedebat, is de strijd om het presidentschap nog lang niet beslist.

De programma's van de kandidaten verschillen grondig van elkaar. Enkel over grote investeringen in de verouderde infrastructuur zijn ze het eens, maar over alle andere thema's lopen de meningen sterk uiteen en verdedigt Trump vaak extreme standpunten.

Verminderen

Grote lijnen van het verkiezingsprogramma van Clinton en Trump

​Clinton​Trump
​Immigratie​Illegale immigranten moeten op termijn de Amerikaanse nationaliteit kunnen krijgen.​Illegale immigranten worden uitgewezen. Bouw van een muur op de grens met Mexico.
​Handel​Respecteren van handelsakkoorden.​Opblazen van handelsakkoorden en meer protectionisme. Vooral China wordt geviseerd.
​Belastingen​Hogere belastingen voor de rijken, belastingverlagingen voor de middenklasse.​Sterke belastingverlaging voor bedrijven en rijken.
​Banksector​Meer regulering.​Minder regulering.
​Centrale Bank (Federal Reserve)​Voorstander van FED-voorzitter Yellen en het huidige rentebeleid.​Hevig tegenstander van Yellen en haar beleid van lage rentevoeten.
​Gezondheidszorg​Uitbreiden van Obamacare.​Terugschroeven van Obamacare

Verminderen

Economische impact van de verkiezingsuitslag

​Een overwinning van Clinton zal volgens ons weinig impact hebben op de markten. Clinton is immers van plan om het huidige beleid grotendeels voort te zetten.

Een overwinning van Trump daarentegen zal op korte termijn leiden tot hoge volatiliteit op de financiële markten en kan op langere termijn - als Trump al zijn verkiezingsbeloften nakomt tenminste - ook een grote impact hebben op de wereldeconomie. Handelsoorlogen en protectionisme hebben in het verleden immers altijd een vertraging van de globale groei veroorzaakt, vooral omdat bedrijven hun investeringsbudgetten in onzekere tijden sterk terugschroeven. Importheffingen kunnen leiden tot een hogere inflatie, die op haar beurt weegt op het consumentenvertrouwen en resulteert in lagere kleinhandelsverkopen.

Maar zo'n vaart zal het waarschijnlijk allemaal niet lopen. De meeste voorstellen moeten langs de senaat. En hoewel de Republikeinen daar de meerderheid hebben en waarschijnlijk ook zullen behouden, gaan veel partijgenoten van Trump niet akkoord met zijn extreme standpunten. Om die reden valt te verwachten dat de beslissingen van 'president' Trump een stuk gematigder zullen zijn dan de ideeën van 'kandidaat' Trump.

Verminderen

Impact verschilt van sector tot sector

Bepaalde sectoren zullen meer voordeel halen bij een overwinning van Trump dan andere.

  • Technologie: het terughalen van buitenlandse cashposities zou voordeliger worden. Technologiebedrijven hebben vandaag veel cash in het buitenland. Trump belooft dat ze slechts 10% heffing zullen betalen wanneer ze het geld terug naar de VS versluizen.
  • Grondstoffen: invoerrechten op Chinese producten zouden de Amerikaanse spelers moeten bevoordelen. Vooral de staal- en chemiesector zouden profiteren van betere prijzen.
  • Defensie: Trump wil de defensiebudgetten nog optrekken en het nucleair arsenaal vernieuwen.
  • Farma: als Obamacare teruggeschroefd wordt, krijgt de farma-industrie opnieuw meer macht. De voorbije jaren stond ze onder druk door kritiek op haar prijszettingspolitiek.
  • Banken: minder regulering zou de winstgevendheid van de banksector een duwtje in de rug moeten geven.

Een overwinning van Clinton zou dan weer positief moeten zijn voor:

  • Duurzame energie: Clinton is een groot voorstander van subsidies voor duurzame energie.
  • Farmaceutische diensten: onder Obamacare profiteren dienstverleners, ten nadele van de farmabedrijven.
Verminderen

Impact op de financiële markten

​Als Trump de verkiezingen wint, zal de onzekerheid over de gevolgen van zijn omstreden voorstellen toeslaan en  zullen de aandelenmarkten zich waarschijnlijk in eerste instantie corrigeren. Amerikaanse aandelen zijn vandaag eerder duur en onzekerheid kan dan ook leiden tot winstname. We denken dat zo'n correctie wel tijdelijk zal zijn en dat het cruciaal is om de juiste sectoren te kiezen.

In het begin van Trumps presidentschap behoren lagere rentevoeten tot de mogelijkheid, gezien de vrees voor een groeivertraging. Op langere termijn is er, met Trump als president, mogelijk meer opwaartse druk op de rente. Trump heeft immers in het verleden wel vaker uitgehaald naar de lage rentepolitiek van de FED. Het liefst van al ziet hij Janet Yellen vertrekken als voorzitter van de Amerikaanse Centrale bank. Een hogere inflatie kan verder bijdragen tot een rentestijging. Door de repatriëring van liquiditeiten en een strengere centrale bank zou de dollar bovendien sterker kunnen worden.

Verminderen

Conclusie

We gaan er vanuit dat een verkiezing van Trump tot president slechts een beperkte invloed zal hebben op de economische groei en de winsten van bedrijven. Dit zijn de voornaamste 'drivers' van de rente en de aandelenbeurzen. Anderzijds blijft het gedrag van Trump zeer onvoorspelbaar en is hij een zogenoemde 'unknown unknown': het risico dat hij vormt, is moeilijk in te schatten. Zijn verkiezing zal in het begin zeker meer onzekerheid en marktvolatiliteit veroorzaken. Om die reden blijft Clinton als president een veiligere optie.

Verminderen