tak 23
Ontdek de bijbehorende producten

Tak 23 of bancair fonds: wat is het verschil?

Fiscaliteit en vermogensoverdracht

Een tak 23-levensverzekering en deelbewijzen in een bevek lijken sterk op elkaar. Allebei houden ze iets meer risico in dan een tak 21-levensverzekering, een spaarboekje of termijnrekening. Maar hun rendement ligt ook potentieel hoger. Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen een tak 23 en deelbewijzen in een bevek.

​Het grootste onderscheid zit in de fiscaliteit en de mogelijkheden om vermogen over te dragen aan de volgende generatie.
Verminderen

Fiscaliteit

​Bij een tak 23-formule:

 • is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde op einddatum, noch bij een vervroegde uitstap (zelfs als het contract minder dan 8 jaar en 1 dag gelopen heeft). Opgelet: biedt uw tak 23-levensverzekering een gewaarborgd rendement? Dan wordt er wel 30% roerende voorheffing ingehouden op de meerwaarde bij uitbetaling of afkoop, als het contract een looptijd heeft van minder dan of gelijk aan 8 jaar of in het geval er een afkoop plaatsvindt voor 8 jaar en 1 dag.
 • is de taks op beursverrichtingen niet van toepassing,
 • betaalt u een premietaks van 2 % bij de instap.

 

Bij het aanhouden van deelbewijzen van een bevek:

 • is er geen premietaks van toepassing;
 • kan er roerende voorheffing worden ingehouden zoals omschreven in onderstaande gevallen:
   • kapitalisatiebevek[1] zonder vast rendement:
    30% roerende voorheffing op de "meerwaarde" die afkomstig is van de intresten en de meerwaarden op het obligatiegedeelte van het fonds. Dit geldt zodra de activa van het fonds bestaan uit meer dan 10 % obligaties of gelijkaardige activa. Deze voorheffing is zowel op einddatum als bij vervroegde uitstap van toepassing.
   • kapitalisatiebevek met vast rendement :
     30% roerende voorheffing op de totaliteit van de "meerwaarde";
   • distributiebevek:
    30% roerende voorheffing 
    op de dividenden.
 • kan er in sommige gevallen een taks op beursverrichtingen van toepassing zijn (publieke beveks).


In welke gevallen is er een taks op beursverrichtingen en aan welk tarief ?
 

 • Kapitalisatiebevek zonder vast rendement:
  • 1,32 % taks met een maximum van 4000 euro:
   • bij terugkoop van eigen aandelen door de bevek of verkoop op de secundaire markt;
   • bij omzetting in kapitalisatie of distributie aandelen binnen dezelfde beleggingsvennootschap;
  • Geen taks
   • bij inschrijving op nieuwe effecten;
   • bij vereffening van een compartiment of van de beleggingsvennootschap.

     
 • Kapitalisatiebevek met vast rendement:
  • 1,32 % taks met een maximum van 4000 euro bij terugkoop van eigen aandelen door de bevek of verkoop op de secundaire markt.
  • Geen taks
   • bij inschrijving op nieuwe effecten;
   • bij vereffening van een compartiment of van de beleggingsvennootschap;
   • bij terugbetaling op de vervaldag (gewone regime).
     
 • Distributiebevek[2]:
  • 0,12 % taks met een maximum van 1300 euro, bij verkoop op de secundaire markt.
  • Geen taks
   • bij inschrijving op nieuwe effecten;​
   • bij terugkoop van eigen aandelen door de bevek;
   • bij omzetting naar kapitalisatie of distributie aandelen binnen dezelfde beleggingsvennootschap;
   • bij vereffening van een compartiment of van de beleggingsvennootschap.

 

[1] Kapitalisatiebevek: keert geen dividend uit, maar herbelegt de inkomsten (dividenden, interesten, meerwaarden, …) automatisch die ze ontvangt.

[2] Distributiebevek: is verplicht om zijn ontvangen inkomsten onder de vorm van een dividend periodiek aan de aandeelhouders/beleggers uit te keren.

Verminderen

Vermogensoverdracht

De tak 23-levensverzekering is een uitstekende formule om de overdracht van uw vermogen aan de volgende generatie goed te plannen, helemaal zoals u dat zelf wilt.
U kunt immers:

 • zelf kiezen wie het kapitaal krijgt, door een of meerdere begunstigden aan te duiden,
 • die begunstigde(n) wijzigen in de loop van uw contract.

  Mocht u tijdens de looptijd van uw contract overlijden, dan gaat de reserve van uw tak 23-levensverzekering ook naar de persoon van uw keuze, namelijk de begunstigde. 
Verminderen