oplevering huis
Ontdek de bijbehorende producten

Waar moet je letten bij de oplevering van je huis?

Met deze tips ben je gerust

​Laat je een huis of appartement bouwen en komt de verhuis dichterbij? Dan vindt binnenkort de voorlopige oplevering plaats. Wat betekent dat precies en wat mag je zeker niet vergeten?

De oplevering van een nieuwbouw gebeurt in twee fases: de voorlopige en de definitieve oplevering, met ertussen een waarborgtermijn.

Verminderen

Voorlopige oplevering

Is je nieuwbouw klaar volgens je aannemer of bouwpromotor, dan nodigt hij je uit voor de voorlopige oplevering. Vanaf dat moment ben jij echt eigenaar van je huis. Zorg dat je dan zeker – maar liefst al wat vroeger – een goede woningverzekering hebt. Bereken hier alvast je premie.

Tijdens de voorlopige oplevering gaan jij en de aannemer samen door het hele gebouw en check je of alles uitgevoerd is zoals het op het plan en in het lastenboek stond. Waar moet je op letten?

 • Ga niet in je huis of appartement wonen vóór de voorlopige oplevering. Want dan verklaar je je eigenlijk stilzwijgend akkoord met de werken zoals ze zijn uitgevoerd en moet je zelf de gebreken oplossen. Word je op één of andere manier toch verplicht om er al te gaan wonen, stuur dan een aangetekende brief naar je aannemer. Daarin maak je voorbehoud en vermeld je dat het feit dat je in het huis bent gaan wonen niet betekent dat je de werken ook aanvaardt.
 • Bekijk het volledige huis of appartement erg grondig en check of alles afgewerkt is zoals het in het lastenboek en op de plannen stond. Zijn er barstjes in de muren of is de lavabo niet goed afgekit? Komt er wel warm water uit de kranen en spoelt het toilet goed door? Check dit nauwgezet.
 • Laat je tijdens de oplevering bijstaan door een specialist, zoals je architect. Samen zien jullie meer en met zijn technische kennis let hij ook op zaken waaraan jij niet gedacht had.
 • Na de rondgang zijn er drie mogelijkheden:

  1. Heb je alles bekeken en is het volledig in orde? Dan wordt er een proces-verbaal opgesteld dat door alle partijen ondertekend wordt. Je kan de oplevering dan aanvaarden.

  2. Heb je toch nog opmerkingen, of zijn er bepaalde, minder ernstige gebreken? Dan aanvaard je de oplevering onder voorbehoud. In het proces-verbaal moeten dan alle problemen staan die de aannemer nog moet oplossen. Vermeld de termijn die hij daarvoor krijgt (minstens één jaar).

 

 • 3. Heb je ernstige gebreken vastgesteld, dan weiger je de voorlopige oplevering best.

 

 • Zorg dat je een kopie krijgt van het ondertekende proces-verbaal.
 • Controleer ook of de datum van de voorlopige oplevering duidelijk vermeld wordt in het proces-verbaal.
 • Heb je de voorlopige oplevering aanvaard en merk je vóór de definitieve oplevering bijkomende gebreken op, stuur dan meteen een aangetekende brief naar de architect en de aannemer.
Verminderen

Waarborgtermijn

Dit is de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Deze termijn duurt minstens één jaar. De aannemer moet in die tijd de problemen oplossen die in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering staan.

Verminderen

Definitieve oplevering

​Na de waarborgtermijn volgt de definitieve oplevering. Dit is opnieuw een belangrijk moment. Het betekent dat je de werken definitief aanvaardt. Daarna kun je je aannemer niet meer verantwoordelijk stellen voor gebreken. Er geldt één uitzondering, namelijk voor zware gebreken die de stabiliteit van je huis in gevaar brengen. Daar zijn je aannemer en je architect nog tien jaar na de definitieve oplevering aansprakelijk voor.

Waar moet je op letten bij de definitieve oplevering?

 • Doe ook dit keer een uitgebreide rondgang.
 • Controleer zeker de gebreken die in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering stonden. Zijn ze allemaal weggewerkt? Zo niet, dan weiger je de definitieve oplevering best.
 • Is alles in orde? Dan wordt er een proces-verbaal van de definitieve oplevering opgesteld. Ook dit wordt door alle partijen ondertekend en jij moet er een kopie van krijgen.

 

De voorlopige en definitieve oplevering zijn belangrijke momenten voor jou als eigenaar van je nieuwe huis. Maar als je deze tips volgt en je laat bijstaan door iemand die iets van bouwen afweet, ben je gerust dat alles in orde is.

Verminderen