Supporter van jouw leven
Ontdek de bijbehorende producten
nl

Overstromingen juli 2021 : wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG ?

​​WoningverzekeringAls uw gebouw, uw meubels en andere bezittingen (de « inhoud ») verzekerd zijn, zal uw woningverzekering inderdaad - volgens de voorwaarden van het contract - de schade door overstromingen vergoeden. Als particulier dient u dus in principe geen beroep te doen op het Rampenfonds.


 • Het meest dringende is het water uit de woning krijgen, zodat deze kan drogen. Gebruik hiervoor zo nodig een of meerdere pompen of doe beroep op de brandweer. Breng goederen die niet door water getroffen zijn in veiligheid.
 • Gebruik geen kraantjeswater meer, dit is wellicht een tijdje niet meer drinkbaar. Sluit ook geen elektrische toestellen meer aan die van het water te lijden hadden. Ze zijn mogelijk beschadigd en kunnen kortsluiting veroorzaken.
 • Ontsmet de woning met bleekwater.
 • Verlucht alle kamers maximaal met - indien mogelijk - de verwarming op.
 • Geef de schade zo snel mogelijk aan bij uw verzekeringsbemiddelaar. Hij of zij zal u bijstaan om uw schadedossier op te stellen en desgevallend een expert af te vaardigen.
 • Neem gedetailleerde foto’s van de schade aan muren, meubels, vloerbekleding…
 • Zoek in de mate van het mogelijke de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen bij elkaar.


Vooraleer te beginnen met opruimen, doet u er goed aan om voldoende foto’s te nemen van de situatie in uw woning, ook detailfoto’s van de schade. Daarna mag u starten met het kuisen en opruimen van de woning. We raden u aan om uw huis, indien mogelijk, met bleekwater te ontsmetten. U doet er ook goed aan om de kamers maximaal te verluchten, met de ramen open en – indien mogelijk - de verwarming aan.


Beschadigde goederen houdt u – in de mate van het mogelijke – bij totdat de expert is langs geweest. Dat geldt in het bijzonder voor waardevolle en “a-typische” goederen zoals antieke meubelen en kunstwerken. Als u bv om hygiënische redenen goederen moet weggooien, neem dan voldoende foto’s of video zodat de expert aan de hand daarvan de schade kan inschatten. Ook beschadigde elektrische apparaten en huishoudtoestellen houdt u om die reden best bij. Neem ook foto’s van het serienummer van deze apparaten.


Zorg ervoor dat u beschikt over voldoende en gedetailleerde foto’s van de situatie en de geleden schade aan woning en goederen. Verzamel ook, in de mate van het mogelijke, de aankoopfacturen van de beschadigde voorwerpen.

Als u bij AG verzekerd bent via BNP Paribas Fortis, raden we u aan om uw schade-aangifte bij voorkeur in te dienen via Easy Banking Web. Eventueel kan u ook TeleClaims contacteren op het nummer 0800 96 040.
Als u bij AG verzekerd bent via uw makelaar, aarzel dan niet hem of haar rechtstreeks te contacteren. Hij of zij is het best geplaatst om u met raad en daad bij te staan. Kan u hem of haar niet bereiken, dan kunnen onze schademedewerkers u helpen bij het opstellen van de schadeaangifte. Contacteer hen telefonisch (+32 3 218 31 80) of via e-mail : hometeamnoord.broker@aginsurance.be

Meldt u de schade via e-mail? Vermeld dan deze tekst in de onderwerpregel:

 • Nieuwe aangifte op [datum van het schadegeval] – polis [uw contractnummer]"
 • Vb. Nieuwe aangifte op 14/07/2021 – polis 03/98765432

Vermeld in uw aangifte zeker ook:

 • de plaats,
 • de oorzaak van de schade,
 • een gedetailleerde omschrijving van de schade, indien mogelijk met foto's van de beschadigde voorwerpen,
 • indien mogelijk een precieze omschrijving van de waarde van de beschadigde voorwerpen: merk, type, aankoopfacturen, foto's…

Om de dringendste nood te verhelpen, kunnen we u een voorschot van 4.753,08 EUR (ABEX 878) uitkeren. Afhankelijk van de omvang van de schade, kan dit voorschot verhoogd worden en bijkomende voorschotten toegekend. Neem gerust contact op met uw verzekeringsbemiddelaar die u hierin kan bijstaan.


De kosten om uw tuin te herstellen kunnen verzekerd zijn, afhankelijk van de voorwaarden van uw contract. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsbemiddelaar. Hij is best geplaatst om na te kijken of dit al dan niet het geval is en, zo ja, u te helpen om hiervoor een aangifte in te dienen.

Net als carpoorts, afsluitingen, opritten en terrassen, worden tuinhuizen beschouwd als gebouw en zijn deze dus verzekerd.

Onder tuinhuisje verstaan we elke constructie die ontworpen is voor de opslag van tuinmateriaal, tuinmeubelen en tuinwerktuigen. Het speelt geen rol of het tuinhuisje al dan niet verankerd is in de grond.


Als uw inboedel verzekerd is in uw woningverzekering, zullen zowel de goederen die zich in de woning bevinden als de tuinmeubelen die zich buiten bevinden, vergoed worden. De schade aan de woning wordt vergoed door de woningverzekering van de eigenaar. Elders in deze rubriek vindt u tips en richtlijnen om een schadedossier in te dienen.


U kan beroep doen op een vakman om uw woning te reinigen of u kan dit zelf doen. Noteer in dat laatste geval alle uren die u hebt besteed aan het reinigen, opruimen, wegbrengen van puin… u wordt hiervoor vergoed. En bezorg al die gegevens aan uw verzekeringsbemiddelaar, zodat hij deze kosten kan toevoegen aan uw schadedossier.


Als uw woning onbewoonbaar is, meld dit dan ook aan uw verzekeringsbemiddelaar. Hij kan samen met ons zorgen voor tijdelijke huisvesting, kinderoppas, opvang van de huisdieren en het bewaren van uw goederen.


Indien u of uw wettelijke partner op het ogenblik van de ramp in het buitenland verbleef en de terugkeer en aanwezigheid van een van u beiden noodzakelijk was, organiseren we uw repatriëring per trein of vliegtuig (economy) als de treinreis meer dan 5 uur tijd neemt en nemen we die kosten te onzen laste.

Als u naar het buitenland dient terug te keren om uw wagen op te halen, dan betalen wij een enkele reis onder dezelfde voorwaarden.


Na een overstroming is het mogelijk dat er water in het verwarmingssysteem binnendringt en deze uitschakelt. Stookolie gemengd met water is niet langer bruikbaar en moet als beschadigd worden beschouwd. Daarom nemen we volgende kosten ten laste:

 • de kosten om de tank leeg te maken en te reinigen,
 • de vervanging van de onbruikbare stookolie,
 • de kosten die nodig zijn om de uitgeschakelde ketel opnieuw te starten.

Als de stookolietank ten gevolge van de overstromingen bodemverontreiniging veroorzaakt, dan vergoeden we de saneringskosten van de door stookolie vervuilde grond, zelfs als de verzekerde goederen niet beschadigd werden. Afhankelijk van het type contract, kunnen er wel voorwaarden en beperkingen zijn. Informeer u daarover bij uw verzekeringsbemiddelaar.


AG vergoedt het verlies van voedingswaren die zich in de koelkast of diepvriezer bevonden en die ontdooid of bedorven raakten door het stilvallen ervan als gevolg van een stroomonderbreking na een overstroming. Neem foto’s van die voedingswaren zodat we de vergoeding ervoor kunnen berekenen. Daarna mag u de voedingswaren weggooien.


​​AutoverzekeringSchade aan uw wagen die het gevolg is van een natuurramp, zoals een overstroming, is verzekerd indien uw contract de waarborg Omnium, Multirisk of OmniNatuur (&Glass) bevat. Uw verzekeringsbemiddelaar kan dit voor u nakijken.


Als u bij AG verzekerd bent via BNP Paribas Fortis, raden we u aan om uw schade-aangifte bij voorkeur in te dienen Easy Banking Web. Eventueel kan u ook TeleClaims contacteren op het nummer 0800 96 040.

Als u bij AG verzekerd bent via uw makelaar, aarzel dan niet hem of haar rechtstreeks te contacteren. Hij of zij is het best geplaatst om u met raad en daad bij te staan. Meldt u de schade via e-mail? Vermeld dan deze tekst in de onderwerpregel:

 • Nieuwe aangifte op [datum van het schadegeval] – polis [uw contractnummer]"
 • Vb. Nieuwe aangifte op 14/07/2021 – polis 03/98765432

Kan u uw makelaar niet bereiken, dan kunnen onze schademedewerkers u helpen bij het opstellen van de schadeaangifte. Contacteer hen telefonisch (+ 32 2 664 40 01) of via e-mail : AGTeam.broker@aginsurance.be.


Als uw woningverzekering de waarborg « Voertuig in rust » bevat, zal uw wagen verzekerd zijn indien die zich in de garage bevond. Uw verzekeringsbemiddelaar kan dit voor u nakijken en de nodige stappen ondernemen.


Het slepen van uw wagen kan georganiseerd en, voor deze ramp uitzonderlijk, ook vergoed worden door de waarborg BA Onmiddellijke bijstand.

Als u verzekerd bent via BNP Paribas Fortis, contacteer dan TeleClaims op het nummer 0800 96 040.

Als u verzekerd bent via uw makelaar, aarzel dan niet hem of haar rechtstreeks te contacteren. Kan u uw makelaar niet bereiken, contacteer dan AG Team op + 32 2 664 40 01.

Indien het voertuig werd gesleept op initiatief van de hulpdiensten of overheid of indien u zelf een sleepdienst heeft gecontacteerd, kunnen de eventueel aangerekende kosten vergoed worden, afhankelijk van de aard van uw contract (Top bijstand, Top Omnium, BA Auto). De maximumtussenkomst hangt af van product tot product. Uw verzekeringsbemiddelaar kan voor u nakijken wat het plafond is in uw contract en samen met u de nodige stappen ondernemen.


Afhankelijk van het type contract dat u heeft afgesloten, heeft u al dan niet recht op een vervangingsvoertuig. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Contacteer uw verzekeringsbemiddelaar, hij kan u bijstaan en inlichten over het type vervangwagen en het aantal dagen dat u hierop recht heeft, afhankelijk van uw situatie en contract.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​