Schuldsaldoverzekering
Een tak 21-levensverzekering van AG Insurance die uw gezin beschermt tegen de gevolgen van een onverwacht overlijden en uzelf tegen het risico op invaliditeit.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Mogelijkheid tot verzekering van invaliditeit

Deze optie kan u helpen om uw levensstandaard te behouden in geval van blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit.

Een soepel product

In geval van herfinanciering wordt uw schuldsaldoverzekering onder bepaalde voorwaarden aangepast.

Een flexibel product

Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen om uw lening gedeeltelijk of volledig te verzekeren.

En bijzonder eenvoudig

Enige premie, genivelleerde premies, risicopremies:
u kiest de wijze van betaling.

 

Wat is een Schuldsaldoverzekering?

Meer informatie in deze video


Vimeo settings

Youtube settings

Schuldsaldoverzekering  
Wat zijn de waarborgen van de schuldsaldoverzekering?

De Schuldsaldoverzekering is vaak sterk aan te raden als u een vastgoedproject start. Als u een schuldsaldoverzekering afsluit, beschermt u uw nabestaanden en verzekert u hun financiële levensstandaard.
U overlijdt als uw krediet nog niet afgelopen is?
Uw krediet is gedekt ten belope van het gekozen percentage. Uw nabestaanden moeten de lening dus niet verder aflossen als u kiest voor een 100 % overlijdensdekking.
U kiest voor een dekking aan 50 %?
In dat geval wordt het saldo van uw lening voor 50 % terugbetaald.
U kunt ook de waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit’ afsluiten.
Bij blijvende of tijdelijke volledige invaliditeit na een ongeval of ziekte ontvangt u een rente tijdens uw invaliditeit en dit gedurende maximaal 3 jaar.

Merk op dat de uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden wat betreft het verzekerde risico voorzien zijn voor alle aangeboden verzekeringen. Hun exacte reikwijdte en duur staan vermeld in de voorwaarden van het verzekeringscontract dat u hieronder kunt terugvinden bij ‘Algemene voorwaarden en wettelijke info’.

Wat zijn de risico’s van deze verzekering?
Deze verzekering is onderhevig aan het risico verbonden aan een tak 21-verzekering. Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringsnemer. De eventuele terugbetaling is per contract beperkt tot de terugbetaling van de afkoopwaarde berekend de dag voorafgaand aan de dag van het eventuele in gebreke blijven van AG Insurance, verminderd met de taksen.


 

Schuldsaldoverzekering  
Schuldsaldoverzekering  
Hoeveel kost de Schuldsaldoverzekering?

Het tarief van deze verzekering varieert naargelang bepaalde criteria, de zogenaamde ‘segmentatiecriteria'. Het gaat onder andere om uw leeftijd, uw Body Mass Index (BMI), rookgedrag en het verzekerde bedrag. Aan de hand van deze criteria kan de verzekeraar het risico op overlijden inschatten en dus de premie van de Schuldsaldoverzekering bepalen. Mensen met een hoog gezondheidsrisico kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst ontvangen op de premie van hun Schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw tussenpersoon voor meer informatie. 

Wat zijn mijn mogelijkheden tijdens de duur van het contract en op de einddatum?

​U kiest zelf het percentage van de dekking.
Onder bepaalde voorwaarden, kunt u uw contract aanpassen in geval van herfinanciering van uw krediet.
U kiest het type premie:

  • Eenmalige premie: de premie wordt in één keer gestort.
  • Risicopremie: elk jaar word je ouder en het risico op overlijden vergroot, maar het kapitaal dat je moet terugbetalen, neemt gelijktijdig af. Je verzekeraar past het premiebedrag jaarlijks aan op basis van deze twee variabelen.
  • Genivelleerde premie: je stort ieder jaar hetzelfde bedrag, zonder wijzigingen.

Het contract loopt ten einde ofwel bij overlijden van de verzekerde, ofwel na een termijn die bepaald werd bij de onderschrijving (bij een hypothecair krediet is deze termijn doorgaans gelijk aan de looptijd van de lening). De verzekerde moet dus geen specifieke stappen ondernemen om het contract te beëindigen.

Schuldsaldoverzekering  
 
 

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
  • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
  • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
  • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.