Beleggingsverzekering gelinkt aan beleggingsfondsen
Gebruik beleggingsopbrengsten om uw pensioen aan te vullen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Op de beurs beleggen zonder beursexpert hoeven te zijn

Uw fondsen worden door specialisten actief beheerd zodat u zich niet moet bezighouden met de opvolging ervan. Er wordt onmiddellijk en op een gepaste manier gereageerd op beurstendensen.

Twee beschermingsmechanismen mogelijk

Uw winst kan beschermd worden door een Winstbeschermer. Eventuele verliezen kunt u beperken door een Verliesbeperker.

Uw geld blijft beschikbaar

U kunt op elk moment uw reserve geheel of gedeeltelijk afkopen. U kunt af en toe of op regelmatige basis een bedrag opvragen als aanvullend inkomen.

Een belegging op maat

U kiest het beleggingsfonds waaraan uw beleggingsverzekering gekoppeld is. Een combinatie van meerdere fondsen is mogelijk.

 

Waarom is deze beleggingsverzekering iets voor mij?

Met deze beleggingsverzekering tak 23 van AG Insurance  kunt u op de beurs beleggen – en dus mikken op een potentieel hoger rendement - met een zekere vorm van risicocontrole. Bovendien heeft elk beleggingsfonds een risicoklasse van 1 tot 7 (hoogste risiconiveau), gebaseerd op de mogelijke koersschommelingen van de activa in de fondsen. 

Wat u zeker moet weten over deze beleggingsverzekering:
• zelfs voor een klein bedrag hebt u toegang tot deze sterk gediversifieerde fondsen;
• ruime diversificatie van uw beleggingsportefeuille;
• beheer door specialisten zodat u zich kunt bezighouden met zaken die echt belangrijk zijn;
• verschillende beheerders met verschillende visies en aanpak;
• in sommige formules hebt u de mogelijkheid om een bescherming in te bouwen:

 • een winstbeschermer die uw opgebouwde winsten veiligstelt; 
 • een verliesbeperker die grote terugvallen op de beurs opvangt.

Uw beleggingsverzekering is bovendien fiscaalvriendelijk: geen roerende voorheffing op het moment dat u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk opvraagt. Dit is vooral interessant voor fondsen die geheel of gedeeltelijk in obligaties  beleggen. De meerwaarde opgebouwd in deze fondsen is in tegenstelling tot bancaire fondsen vrij van roerende voorheffing.
U betaalt een verzekeringstaks van 2 % op de premie(s) die u investeert. 

tak 23-verzekering gelinkt aan beleggingsfondsen  
Wat brengt deze beleggingsverzekering op voor mij?
Uw rendement hangt af van de prestaties van de gekozen fondsen. U vertrouwt uw kapitaal toe aan meerdere gerenommeerde beheerders , die de financiële markten op de voet volgen en onmiddellijk kunnen inspelen op allerlei tendensen..

In sommige formules kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde winsten automatisch veilig te stellen of dreigende verliezen te beperken. U vindt hier meer informatie over de verschillende beschermingsmechanismen.

Deze verzekering brengt ook een aantal risico's met zich mee. We raden je aan om hiervan kennis te nemen. 

Wanneer ontvang ik de opbrengst van mijn beleggingsverzekering?
Met deze beleggingsverzekering hebt u een beleggingshorizon van 10 jaar of meer voor ogen.
Uw kapitaal blijft echter wel op elk moment opvraagbaar. Wenst u over een gedeelte van uw geld te beschikken? Of hebt u de volledige reserve van uw contract nodig? Geen probleem, want u kunt om het even wanneer een gedeeltelijke of een volledige afkoop doen. Vanaf het zevende jaar is dit zelfs volledig gratis. Voordien is een afkoopvergoeding van 1 % verschuldigd.
Uw belegging heeft geen einddatum. Deze verzekering stopt:
• als u beslist om het contract volledig af te kopen;
• na het overlijden van de verzekerde.
In bepaalde gevallen (zoals beschreven in de algemene voorwaarden van het product) geniet u een gratis overlijdensdekking.
Omdat dit product geen einddatum heeft, is er geen kapitaalgarantie.
tak 23-verzekering gelinkt aan beleggingsfondsen  
tak 23-verzekering gelinkt aan beleggingsfondsen  
Welke keuzes kan ik maken?
Een beleggingsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen is flexibel. U kunt uw beleggingsverzekering afstemmen op uw persoonlijke wensen en bijsturen als u dat nodig vindt:
 • U kiest het bedrag dat u stort. Bijstortingen zijn mogelijk wanneer u dat wenst. 
 • U bepaalt welk beleggingsfonds gekoppeld wordt aan uw beleggingsverzekering. U kunt ook meerdere fondsen kiezen. Een overdracht van een fonds naar een ander is mogelijk. 
 • U duidt aan wie het kapitaal ontvangt na uw overlijden en u kunt deze keuze veranderen wanneer u maar wilt. 
 • Wenst u periodiek een deel van uw investering te recupereren? U bepaalt zelf hoeveel u opvraagt, hoe dikwijls u dat doet en wanneer. 

U kunt bovendien alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.

Eenheidswaarden en prestaties
​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen kennen ? Raadpleeg ze hier.
tak 23-verzekering gelinkt aan beleggingsfondsen  
 
 

​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.