Pack Home & Assist+
Bijstand, zelfs zonder schade, en extra bescherming voor uw woning en de inboedel.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten de een brandverzekering Top Woning van AG Insurance onderschreven hebben, kunnen kiezen voor de waarborg Pack Home & Assist+.
24 uur per dag bijstand

U krijgt de klok rond hulp van Home Assist voor dringende herstellingen aan het huis of appartement dat u huurt. Zelfs zonder dat de schade gedekt is in uw contract voor de huurdersaansprakelijkheid.

Schroeischade gedekt tot 2.500 euro**

U beveiligt uw inboedel of het huis of appartement dat u huurt tegen schroeischade. Want ook hitte veroorzaakt schade, zelfs zonder vlammen of rook.

Multimedia en elektro : vergoeding volgens aankoopwaarde

Uw elektrische of elektronische toestellen behouden langer hun oorspronkelijke waarde.

Verdubbeling vergoedingsgrens na inbraak

U ontvangt een hogere vergoeding na inbraak in uw huurhuis of –appartement. En u bent verzekerd tegen diefstal van de inboedel in een studentenkot.

 

Waarvoor kan ik Pack Home & Assist+ gebruiken?

​U wilt zich zo volledig mogelijk beschermen tegen schade aan uw eigen inboedel in uw huurhuis
of –appartement en eventueel ook tegen huurschade aan het gebouw. U kunt uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance uitbreiden met heel wat extra’s dankzij Pack Home & Assist+.
U kunt onder meer rekenen op:

 • een vergoeding zonder vrijstelling als het bedrag van de schade hoger is dan 1050 euro*, tenzij bij schade na uitwerking van elektriciteit (waarvoor de contractuele vrijstelling steeds van toepassing is).
 • bijstand voor uw huurwoning, als u naast uw inboedel ook uw huurdersaansprakelijkheid verzekert in Top Woning. Gaat uw voordeur niet meer toe? Krijgt u uw verwarmingsketel niet meer in gang? Ook als u dringende hulp voor uw huurwoning zoekt, staat Home Assist u 24 uur per dag bij. Zelfs al hebt u geen verzekerd schadegeval.
Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus Bijstand, zelfs zonder schadegeval, en extra bescherming voor uw woning en inboedel
Wat biedt Pack Home & Assist+ voor mij?
 • Een schadevergoeding zonder vrijstelling
  U betaalt geen vrijstelling als de schade hoger is dan 1050 euro*. U krijgt dus de volledige schadevergoeding! Is de schade kleiner? Dan geldt de contractuele vrijstelling van 245 euro**. Die is ook steeds van kracht bij elektrische risico's.
 • Vergoeding voor elektrische en elektronische toestellen tegen aankoopprijs
  Elektrische en elektronische toestellen dalen snel in prijs. Toch ontvangt u als schadevergoeding de prijs die u betaald hebt. Voor uw informatica- en multimediamateriaal is dit het geval gedurende drie jaar en voor de andere elektrische of elektronische toestellen is dit gedurende zeven jaar.

  Een voorbeeld:
  U kocht 2 jaar geleden een flatscreen voor 2.500 euro en een tablet voor 800 euro. Door waterschade raken beide toestellen volledig beschadigd.
​ ​ Zonder Pack Home & Assist+​ Met Pack Home & Assist+​
De vergoeding in nieuwwaarde (=de waarde op het moment van de schade van twee gelijkwaardige toestellen) bedraagt: ​
Vergoeding volgens de aankoopprijzen van de beschadigde toestellen
en zonder vrijstelling:​
Flatscreen ​ 1.950 EUR​ 2.500 EUR​
Tablet ​ 400 EUR​ 800 EUR​
Contractuele vrijstelling 245 EUR***​ 0 EUR​
Schadevergoeding ​

2.105 EUR​

3.300 EUR
 • Home Assist: 24 uur per dag bijstand zonder schadegeval
  Beschermt u met uw Top Woning-contract niet alleen uw inboedel, maar ook uw aansprakelijkheid als huurder, dan kunt u een beroep doen op Home Assist.
  Uw elektrische garagepoort zit vast? U krijgt uw verwarmingsketel niet meer in gang? Uw zoon of dochter heeft een stuk speelgoed laten vallen in het toilet en die is nu verstopt?
  We zorgen voor een technieker ter plaatse als het normale gebruik van de woning verstoort is door een accidenteel voorval. We betalen de verplaatsingskosten en de eerste 2 werkuren tot maximaal 200 euro. U hebt geen enkele vrijstelling en u kunt hier driemaal per jaar gebruik van maken!
 • Verdubbeling van de vergoedingsgrenzen in diefstal
  Hebt u diefstal ondrschreven in uw Top Woning-brandverzekeringscontract? Dan krijgt u het dubbele van de maximale schadevergoeding in sommige gevallen van diefstal. Uw diefstalverzekering geldt dankzij dit Pack trouwens ook voor de inboedel op het kot van uw studerende kinderen.
 • Belangrijke financiële ondersteuning voor medische of begrafeniskosten
  U krijgt de medische kosten (of begrafeniskosten bij een overlijden) terugbetaald bij blessure door brand of explosie in de huurwoning (of door een ander in Top Woning gedekt schadegeval) of na een CO-intoxicatie.
 • Dekking voor schroeischade
  U bent ook verzekerd tegen schroeischade, de schade die hitte kan veroorzaken zonder vlammen of rook (bv. een gaatje in een gordijn door een lamp die te dicht staat). U hebt recht op een schadevergoeding tot 2.500 euro**.

*Afgerond geïndexeerd bedrag (1046,41 euro - ABEX 744 juli 2015)
**Afgerond geïndexeerd bedrag (2517,29 euro - ABEX 744 juli 2015)
***Afgerond geïndexeerd bedrag (244,42 euro - index van de consumptieprijzen juli 2015)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U geniet de waarborgen van Pack Home & Assist+ in België bij schade aan uw huurwoning (als u uw huurdersaansprakelijkheid verzekert in Top Woning) of uw eigen inboedel.
U bent overal ter wereld gedekt voor de inboedel die u tijdelijk meeneemt of bij diefstal met geweld of bedreiging.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus  
Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus Bijstand 24 uur per dag
Wat doe ik bij schade?
U moet slechts één keer bellen om de hulp van Pack Home & Assist+ in te roepen. Een specialist opent uw dossier en werkt het voort af.
 
Bijstand nodig?
Er staat dag en nacht iemand  paraat voor bijstand bij een dringend probleem met uw huurwoning. Onze specialist stuurt een technicus naar u thuis en AG Insurance komt tussen voor de verplaatsing en de eerste twee werkuren, tot drie keer per jaar met een maximum van 200 euro per interventie.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- Een schadegeval Natuurrampen dat verzekerd is volgens de waarborg ‘Natuurrampen – Tariferingsbureau’.
- De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
   - Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
   - De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De waarborg Home Assist: herstelling van meters van nutsleidingen en onderhoudswerken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering: Pack Home & Assist Plus  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.