20210427_AG_BAN_24u-website_LC-FAQ_mobile_995x333_FR
Ontdek de bijbehorende producten

De financiële toekomst van uw kinderen beschermen? Ontdek hier hoe!

Of uw kinderen nu nog op de lagere school zitten of naar de universiteit gaan, u maakt zich wellicht vaak zorgen over hun toekomst. Dat is heel normaal als ouder. Zoals veel Belgen bent u misschien al aan het sparen voor hen. Maar hebt u eraan gedacht wat er zou gebeuren als u er niet meer zou zijn, en het sparen dus stopt? Laten we eens praten​ over de toekomst van uw kinderen ... en de overlijdensverzekering!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Doelstelling #1: dezelfde levensstijl van uw gezin behouden

hoe-beschermt-u-de-financiële-toekomst-van-uw-kinderen

​​Een onverwacht overlijden verandert de financiële situatie van uw gezin ingrijpend. De lopende uitgaven blijven doorlopen, leningen moeten nog steeds afbetaald worden, geplande verbouwingen of verbeteringswerken van de woning blijven noodzakelijk, … Alleen zal dit alles voortaan moeten met slechts één inkomen. 

Zou uw gezin, ondanks deze kosten, zijn levensstandaard kunnen behouden en zijn plannen kunnen doorzetten? Doe zelf eens de test!​


Als uw partner van de ene dag op de andere alleen zou moeten instaan voor de gezinsuitgaven, kan die dan nog steeds:Als u nee hebt geantwoord op een of meer van deze vragen, zal een overlijdensverzekering u wellicht interesseren. Uw gezin kan immers te maken krijgen met een zogenaamde 'protection gap' of beschermingskloof, waarbij de reële financiële mogelijkheden na een overlijden ontoereikend zijn om alle kosten te dekken.

De overlijdensverzekering kan helpen om de gevolgen van het inkomensverlies te dekken als een van beide partners zou overlijden. Het is bedoeld om de financiële gevolgen voor het hele gezin te beperken en de levensstandaard te behouden.


Volgens een onderzoek van AG in juli 2020 denkt 60% van de bevraagden een duidelijk beeld te hebben van de financiële impact van een overlijden. En u?


Doelstelling #2: de studies van uw kinderen veiligstellen

hoe-beschermt-u-de-financiële-toekomst-van-uw-kinderen

Elke ouder wil zijn kinderen de kans geven om te studeren. Maar de kosten lopen al snel hoog op: inschrijvingsgeld, de huur van een kot, transportkosten, materiaal, voeding, ... Met één loon zijn deze kosten nóg zwaarder. Maak hier alvast een inschatting van de studiekosten, zodat u weet waaraan u zich kunt verwachten. 

Door te kiezen voor een overlijdensdekking met een bedrag aangepast aan uw behoeften, bent u er zeker van dat er budget is voor de studies van uw kinderen, ook als u zou overlijden.


​Wist u dat?
Door te kiezen voor een overlijdensverzekering kiest u voor een verzekering op maat van uw specifieke noden! U kiest volledig zelf:
  • ​Het verzekerde bedrag: het bedrag dat de begunstigde krijgt bij overlijden 
  • De verzekerde: de persoon op wie het risico op overlijden rust 
  • De begunstigde(n): de perso(o)n(en) die het kapitaal krijgt/krijgen als de verzekerde overlijdt


​Doelstelling #3: de betaling van de successierechten vergemakkelijken

hoe-beschermt-u-de-financiële-toekomst-van-uw-kinderen

Laten we starten met een klein voorbeeld​: Bea verloor onlangs haar man, Pascal. Hij was niet ziek, dus het overlijden kwam heel onverwacht. Dit maakte de schok des te groter voor Bea en haar twee zonen.

Na 6 maanden moeten de successierechten betaald worden. De oudste zoon is 28 en heeft net zijn eerste huis gekocht. Zijn broer is 18 en is net beginnen studeren. In die omstandigheden is het voor hen quasi onmogelijk om successierechten te betalen. 

Gelukkig had Bea een overlijdensverzekering afgesloten met Pascal als verzekerde. Dankzij het uitgekeerde kapitaal bij het overlijden van Pascal konden Bea en haar twee zonen de successierechten met een gerust hart en op tijd betalen. 

Zoals veel Belgen vindt u het heel normaal om een auto- of brandverzekering af te sluiten. Uw gezin beschermen met een overlijdensverzekering ligt veel minder voor de hand. Maar als u de vraag krijgt wat voor u het belangrijkste is, moet u waarschijnlijk niet lang nadenken! Met een overlijdensverzekering beschermt u zowel uw gemoedsrust als datgene wat u het dierbaarst is: de mensen van wie u houdt.


Belangrijk!
Naargelang het contract is het mogelijk dat er ook successierechten verschuldigd zijn op het door de verzekeraar uitgekeerde overlijdenskapitaal.
Belangrijk!
Naargelang het contract is het mogelijk dat er ook successierechten verschuldigd zijn op het door de verzekeraar uitgekeerde overlijdenskapitaal.
Belangrijk!
Naargelang het contract is het mogelijk dat er ook successierechten verschuldigd zijn op het door de verzekeraar uitgekeerde overlijdenskapitaal.Ik wil meer weten over overlijdensverzekeringen


--------​


Deze advertentie heeft betrekking op de overlijdensverzekeringen van AG (tak 21). Deze verzekeringen, ontwikkeld door AG en eventueel verkocht via uw tussenpersoon, voorzien in de betaling van een kapitaal aan de aangeduide begunstigde(n) in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgische recht. De onderschrijving kan afhankelijk zijn van een medische acceptatie.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor het verzekerde risico. Zijn onder andere uitgesloten: overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw contract, overlijden door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden als gevolg van (burger)oorlog. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.aginsurance.be, door te nemen. U kan altijd een offerte aanvragen voor een contract met een premieberekening op www.aginsurance.be

Klachten kan u indienen bij AG Insurance nv, dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 in B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (Tel. +32 (0)2 664 02 00). Als de door AG voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75, de Meeussquare 35 in B- 1000 Brussel, www.ombudsman.as).

AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be - Tel. +32(0)2 664 81 11, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel​

​ ​​