Overlijden levensverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Overlijden en levensverzekering: hoe het kapitaal opvragen?

Ontdek wat u moet doen als begunstigde van een levensverzekering!

Bent u de begunstigde van een levens- of overlijdensverzekering? Hoe vraagt u dit kapitaal op in geval van overlijden van de verzekerde?

Om het verzekerde kapitaal te ontvangen als begunstigde, neemt u eerst contact op met de tussenpersoon van het contract. Hij of zij start de procedure op en bezorgt u alle relevante informatie.

​​Bij uw aanvraag moet u bepaalde documenten voegen:

  • ​Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde.
  • ​Een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n).

Naargelang uw situatie kunnen andere documenten vereist zijn:

  • Medisch attest van overlijden.
  • Attest of akte van erfopvolging.
  • De ondertekende aanvraag tot uitbetaling of kwijting, met het bewijs dat de persoon die het kapitaal ontvangt, de houder is van de rekening waarop de storting zal gebeuren.

De verzekeraar gaat dan na of de overledene over verzekeringspolissen beschikte. Zodra de verzekeraar alle documenten heeft gekregen die nodig zijn voor de uitbetaling, keert hij het verzekerde overlijdensbedrag uit aan de begunstigde(n).

Als het gaat om een schuldsaldo​verzekering die dient als waarborg voor de terugbetaling van een lening, neemt de verzekeraar bij het overlijden van de verzekerde contact op met de kredietinstelling en zorgt hij voor de (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van de lening.​

Wat gebeurt er als de begunstigden zich niet melden?

Als een verzekerde overlijdt en er zich geen begunstigden melden, stelt de verzekeraar alles in het werk om het overlijdenskapitaal te betalen waarop ze recht hebben.​

Hoeveel bedraagt het overlijdenskapitaal?

De verzekerde bepaalt zelf het bedrag bij het afsluiten van de levensverzekering.

​​