Schuldsaldoverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Overlijdensverzekering: welke bescherming in geval van invaliditeit?

Waarin voorziet uw overlijdensverzekering in geval van invaliditeit?

Uw schuldsaldoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal kan een optionele aanvullende dekking omvatten in geval van invaliditeit als gevolg van ongeval of ziekte. ​

​De invaliditeitswaarborg is beschikbaar via:

  • De schuldsaldoverzekering: dit product waarborgt de (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van uw woonlening als u zou overlijden. Zo bespaart u uw partner alvast die financiële zorg. Het verzekerde kapitaal neemt af tijdens de looptijd van het contract (evenredig met het openstaande saldo van het krediet). 
  • De tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal: dit product verzekert de uitbetaling van een vooraf bepaald overlijdenskapitaal aan uw begunstigde(n) in geval van overlijden. Het kapitaal wordt bepaald op het ogenblik van de onderschrijving en blijft constant tot het einde van het contract. 
Het doel? De levensstandaard behouden of de terugbetaling van de lening verzekeren in geval van overlijden.

Waarom de invaliditeitswaarborg afsluiten?

Wat als u invalide wordt door een ongeval of ziekte, ook al is het maar tijdelijk? Uw loon valt weg en dat zou uw financiële situatie en die van uw gezin kunnen bemoeilijken. Zeker als u uw woonlening nog aan het afbetalen bent.

Als u kiest voor een invaliditeitswaarborg, bent u extra beschermd. Met de uitgekeerde rente kan u in deze moeilijke periode uw lening (volledig of gedeeltelijk) blijven terugbetalen en/of uw dagelijkse uitgaven bekostigen.

Hoe werkt de invaliditeitswaarborg?

Als u kiest voor de optionele waarborg 'Bescherming tegen invaliditeit', betaalt AG gedurende maximaal 36 maanden een maandelijkse rente bij tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66% (= volledige invaliditeit), op voorwaarde dat deze invaliditeit is veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

De rente hangt af van het soort verzekering dat aan de invaliditeitswaarborg is gekoppeld. Als deze waarborg gekoppeld is aan een schuldsaldoverzekering, hangt de rente af van de oorspronkelijke maandelijkse aflossing van de lening. Maar als de waarborg gekoppeld is aan een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, hangt hij af van het verzekerde kapitaal bij het afsluiten van het contract.

Invaliditeitswaarborg: hoe zit het met de wachttijd?

De wachttijd is de periode waarin geen rente wordt uitbetaald in geval van invaliditeit van de verzekerde. Deze periode gaat in op de datum van onderschrijving en duurt 90 dagen. Na deze termijn is de verzekerde gedekt in geval van ongeval of ziekte.

Een voorbeeld. Stel dat u op 1 maart een overlijdensverzekering afsluit met een invaliditeitswaarborg. Op 10 maart krijgt u een auto-ongeluk waardoor u volledig invalide bent. Als u op 30 mei (90 dagen na de onderschrijving) nog altijd volledig invalide bent, krijgt u vanaf die datum een rente.

Invaliditeitswaarborg in het kort

  • Maximumduur van de rente: 36 maanden (al dan niet opeenvolgend).
  • Maximumleeftijd bij de onderschrijving: 50 jaar.
  • Graad van invaliditeit (tijdelijk of blijvend): minimaal 66% (= volledige invaliditeit).
  • Oorzaak van de invaliditeit: invaliditeit als gevolg van ziekte of ongeval.
  • Wachttijd: 90 dagen.
  • Voorwaarden: de invaliditeitswaarborg kan alleen worden afgesloten als aanvulling op een overlijdensverzekering.
  • Formaliteiten: voor het afsluiten van een overlijdensverzekering is een medische acceptatie vereist.


Meer info? Lees hier alles wat u moet weten over de overlijdensverzekering!