Bestuurdersverzekering BA Max
Een vergoeding tot 250.000 euro voor de lichamelijke letsels van de bestuurder. Een gratis verzekering die voorbehouden is aan de beste bestuurders en die wereldwijd tussenkomt.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
BA Max wordt gratis en automatisch toegekend aan de klanten die bij AG Insurance de laagste bonus-malusgraad BM-2 bereiken.
Ongeacht het voertuig dat u bestuurt

BA Max verzekert u van zodra u achter het stuur zit van eender welke wagen.

En ongeacht de bestuurder van uw voertuig

BA Max verzekert iedere toegelaten bestuurder die rijdt met de wagen die u laat verzekeren.

Automatisch, gratis en levenslang

BA Max wordt automatisch, gratis en levenslang* toegekend aan alle bestuurders die de laagste bonus-malusgraad bij AG Insurance hebben bereikt.

Uw passagiers ook verzekerd in het buitenland

BA Max XL is een aanvullende verzekering die, bij een ongeval in het buitenland, de lichamelijke letsels van uw passagiers even ruim vergoed als in België. Voor een snellere en meer voordelige procedure.

* De waarborg BA Max is gekoppeld aan de BA-waarborg zelf.

 


Waarom is de bestuurdersverzekering BA Max voor mij interessant?

Omdat BA Max de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. Tot 250 000 euro en zelfs als hij in fout is! Een enorm voordeel als u weet dat de bestuurder de enige persoon is wiens lichamelijke letsels niet altijd vergoed worden door de verplichte BA Autoverzekering. Ander voordeel: BA Max wordt u automatisch en gratis toegekend van zodra u BM -2 bereikt, de laagste bonus-malusgraad bij AG Insurance.
Bestuurdersverzekering BA Max
Een snelle en efficiënte schadevergoeding aan de bestuurder voor zijn lichamelijke letsels
Wat dekt BA Max ?
 • BA Max vergoedt altijd uw lichamelijke letsels (als voornaamste bestuurder) tot 250 000 euro.
 • Zelfs bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde.
 • Ongeacht de wagen die u bestuurt, zowel in België als in het buitenland.
Wat maakt het verschil?
 
Uw BA Max verzekert bovendien elke bestuurder van uw voertuig: uw echtgeno(o)t(e), één van uw kinderen, een vriend, een collega, ... Elke persoon die toegelaten is om met uw wagen te rijden, geniet de waarborgen van uw BA Max!
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent wereldwijd verzekerd zodra u achter het stuur zit.
Ongeacht de wagen die u bestuurt.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Bestuurdersverzekering BA Max
 
Bestuurdersverzekering BA Max
Eenvoudig en snel
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Een ongeval, groot of klein, staat vaak synoniem met een heleboel kopzorgen. Maar niet bij AG Insurance.
 
Eén telefoontje volstaat om alles te regelen: zowel overdag als ‘s nachts.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.
 
AG Insurance staat synoniem met 
 • eenvoud: één telefoontje is voldoende om alles te regelen;
 • snelheid: u wordt zo snel mogelijk vergoed, zonder discussie over de eventuele aansprakelijkheden
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schadegevallen die niet verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- Ingeval de verzekerde de wetgeving op het dragen van de veiligheidsgordel niet naleeft.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Bestuurdersverzekering BA Max
 
bestuurdersverzekering BA Max
 
Onze BA Max is ‘Beste van de Test’ volgens Test Aankoop

​Met een eindscore van 77 op 100 wint de verzekering BA Auto van AG (met BA Max XL) de titel van 'Beste van de Test'.

Eind 2022 hield Test Aankoop een vergelijkende studie van 21 producten BA Auto waarbij de consumentenvereniging rekening hield met de volgende criteria:

 • Opname van de minimumvoorwaarden van de waarborg BA auto en de toepassing ervan
 • Inbegrepen waarborgen (sleepdienst of terugbetaling van sleepkosten, vervangvoertuig)
 • Bepaalde kwaliteitskenmerken, zoals de evolutie van de premie en het niveau van klantentevredenheid (volgens onderzoeken van Test Aankoop)

Test Aankoop onderzocht 19 criteria die het als belangrijk beschouwt voor de gemiddelde consument op het gebied van dekking.

Maar de consumentenvereniging hield geen rekening met de huidige tarieven, die sterk gesegmenteerd zijn en afhangen van heel wat individuele kenmerken.

Daarnaast gelden er voor alle vergeleken contracten ook bepaalde aanvaardingsvoorwaarden, die streng of minder streng kunnen zijn.

​Lees de volledige analyse in Budget & Recht 285 van november 2022, gepubliceerd door Test Aankoop.

​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.