schenking, schenker, financiële lasten, patrimonium
Ontdek de bijbehorende producten

Schenking

Bouw een aanvullend inkomen in op het moment van de schenking

​Door nu al een deel van uw patrimonium te schenken aan uw nabestaanden of aan iemand die u dierbaar is, optimaliseert u de successierechten die zij na uw overlijden moeten betalen. Toch kunt u een aanvullend inkomen behouden uit het geschonken kapitaal.

Een schenking

Een bancaire schenking of een handgift maakt het mogelijk om nu al een dierbare financieel te ondersteunen. Maar misschien wilt u wel een aanvullend inkomen behouden of het geschonken bedrag recupereren als de begiftigde vóór u overlijdt. Om aan deze behoeften tegemoet te komen kunt u een aantal clausules inbouwen bij de schenking:

  • Een financiële last: de schenker als hij dat wenst, een regelmatig inkomen verkrijgen uit het geschonken kapitaal.
  • Conventionele terugkeer: de schenker bedingt dat het geschonken kapitaal terugkeert naar zijn patrimonium als de begiftigde (de persoon die de schenking ontvangt) vóór hem overlijdt.

Lees hierover het artikel Uw schenking keert terug naar uw patrimonium als de begiftigde overlijdt

Verminderen

Financiële last en een levensverzekering

De clausule van financiële last in een schenking kan op een praktische manier in de praktijk omgezet worden door een levensverzekering.

Dit gebeurt in twee stappen:

  • De schenker geeft een bepaald kapitaal aan de begiftigde. Bij de schenking wordt de mogelijkheid van een financiële last ingebouwd. Hierdoor kan de schenker een periodiek inkomen van maximaal 2,5 % van het geschonken bedrag per jaar genieten. Hij kan dit bedrag opvragen in functie van zijn behoeften.
  • De begiftigde onderschrijft met het ontvangen kapitaal een beleggingsverzekering. De structuur van deze verzekering wordt zo uitgewerkt dat ze de financiële last concretiseert.
Verminderen

Een voorbeeld

​Olivier beslist om 100.000 euro te schenken aan zijn dochter Alicia. Hij denkt echter ook aan zijn eigen toekomst en wil – mocht dat ooit nodig zijn - een aanvullend inkomen behouden uit het geschonken kapitaal. Verblijfkosten in een home kunnen aardig oplopen en ook de kostprijs van medische verzorging is niet verwaarloosbaar.

Olivier neemt daarom een clausule van financiële last op in het document dat naar aanleiding van de schenking wordt opgesteld.

Zijn dochter onderschrijft een levenslange verzekering met gegarandeerde rentevoet. Zijzelf is de nemer en de begunstigde bij overlijden. Haar vader Olivier is verzekerde. Alicia doet een overdracht van het recht op afkoop aan haar vader. Op die manier kan Olivier op elk moment dat hij dat nodig acht, aanspraak maken op periodieke uitkeringen. Als dit zo voorzien wordt, is Olivier niet verplicht om onmiddellijk bij de start van het contract opvragingen te doen. Hij kan daarmee wachten tot het moment dat dit financieel noodzakelijk wordt.
Als Olivier overlijdt, wordt het verzekerde kapitaal uitbetaald aan Alicia (zij is immers begunstigde bij overlijden). Op het geschonken bedrag moet Alicia geen  successierechten betalen als er schenkingsrechten betaald werden of als het overlijden minstens 3 jaar na de schenking gebeurt.

Als de schenking geregistreerd wordt zijn er op fiscaal vlak schenkingsrechten verschuldigd, maar die zij gunstiger dan de successierechten. Na een registratie zijn er geen successierechten meer te betalen, ook niet als Olivier binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Verminderen

​Wenst u meer te weten over de combinatie van een schenking en een levensverzekering? Neem dan zeker contact op met uw gebruikelijke adviseur. Hij vertelt u graag hoe dit in de praktijk kan gerealiseerd worden.

Verminderen