Pack Zwembad
Een globale oplossing voor uw zwembad, de technische uitrusting en het zwembadmeubilair. Met een verzekering voor de ongevallen in en rond het zwembad.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Verzekering voor uw zwembad en de technische uitrusting

Uw zwembad beschermd tegen schade door natuurrampen, wild, vee… En de zwembadbekleding, het luik (of de glazen overdekking) en de technische uitrusting tegen alle mogelijke schade.

Uw zwembadmeubelen en schoonmaakmiddelen in openlucht

Uw zwembadmeubelen en schoonmaakmiddelen (bijv. stofzuiger) in openlucht vergoed als ze beschadigd zijn door storm, een overstroming, wild... of wanneer ze gestolen worden.

Ongevallen in of rond het zwembad, ook voor genodigden

De medische kosten terugbetaald wanneer iemand gewond geraakt na een ongeval in of aan de rand van uw zwembad, blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval vergoed.

Psychologische bijstand

Tot vijf sessies bij een psycholoog in het kader van een gedekt schadegeval Pack Zwembad

 
Waarvoor kan ik Pack Zwembad gebruiken?

Wil u optimaal genieten van uw privézwembad of jacuzzi? De zwembadverzekering van AG is een uitstekende aanvulling op uw brandverzekering Top Woning van AG om het hoofd te bieden aan herstellingskosten die snel hoog kunnen oplopen;

Een paar voorbeelden:

• Het paard van de buur ontsnapt uit zijn weide, neemt plotseling een duik in het zwembad en scheurt daarbij de liner. Met Pack Zwembad wordt u vergoed voor alle schade aan de bekleding van het zwembad.
• Uw watercirculatiepomp loopt vast door takjes en bladeren en de motor verbrandt. Pack Zwembad maakt het mogelijk alle materiële schade te herstellen.
• Een dief gaat 's nachts aan de haal met uw automatische schoonmaakrobot en uw strandstoelen. Pack Zwembad vergoedt de diefstal als u in Top Woning tegen diefstal bent verzekerd.
• Na een zomerse zwembeurt klimt u uit het zwembad, maar u glijdt uit en verstuikt uw enkel. Pack Zwembad neemt de medische kosten ten laste.​

Verzekering Pack Zwembad
Een globale oplossing voor uw zwembad
Wat biedt Pack Zwembad voor mij?
 • Materiële schade aan het zwembad
  • ​Schade aan het zwembad door een natuurramp, zoals een overstroming, of door wild, vee of andere dieren (die u of derden toebehoren) die niet rond het zwembad zijn toegestaan (geen huisdieren).
  • Alle materiële schade aan de bekleding, bijv. de liner, na aftrek van een forfaitaire slijtage van 10% per jaar vanaf het 4e jaar, aan de luiken en de glazen overdekkingen van het zwembad en hun mechanisme.
  • De zuivering van plotseling vervuild zwembadwater (en daardoor onbruikbaar), of na een gedekt schadegeval het verlies van het water, en de producten die nodig zijn om het zwembad opnieuw gebruiksklaar te maken, alsook een forfait van 44 euro* om het zwembadwater terug op temperatuur te brengen.
 • Schade aan de technische installaties
  U krijgt een vergoeding voor alle materiële schade aan de technische uitrusting van het zwembad (filtersysteem, watercirculatiepomp…) die zich in een gesloten of technische ruimte bevinden en aan de warmtepomp en zonnecollectoren buiten.
 • Schade aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd in uw Top Woning? Is er schade door storm, overstroming of dieren (detail hierboven) aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren (zoals een stofzuiger) in openlucht.

  De maximale vergoeding bedraagt 16.622 euro* 
  per schadegeval.​​ 
 • Diefstal van zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning ?  Ook diefstal van uw zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren in openlucht is per schadegeval verzekerd tot 16.622 euro* per schadegeval en nog eens tot 16.622 euro* als deze voorwerpen in een tuinhuisje waren opgeborgen.
 • Ongevallen in of aan de rand van het zwembad
  Als u of een van uw genodigden het slachtoffer bent van een ongeval in of rond het zwembad, vergoedt Pack Zwembad de noodzakelijke medische kosten. Er is eveneens een kapitaal voor gewonden met een blijvende invaliditeit of voor overlijden ten gevolge van dit ongeval. 
 • Psychologische bijstand na een gedekt schadegeval
  Raakt u gewond in het zwembad? Is uw zwembad zwaar beschadigd door een overstroming? Emotioneel is dat een zware klap. Wij organiseren en vergoeden tot vijf sessies bij een psycholoog in het kader van een gedekt schadegeval Pack Zwembad.​

*ABEX 1004 (1ste semester 2023)

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt Pack Zwembad gebruiken voor zwembaden en jacuzzi’s, binnen en buiten (blijvend aan de grond vastgemaakt of van minstens 300 kg zonder water) en voor zwemvijvers die aangelegd zijn op het adres van de woning in België die verzekerd is in Top Woning

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Verzekering Pack Zwembad
 
Verzekering Pack Zwembad
 
Wat doe ik bij schade?
 • ​U belt één keer en u wordt onmiddellijk geholpen door een specialist.​
 • Die helpt u bij het nemen van de eerste noodzakelijke maatregelen.
 • Uw dossier wordt ter harte genomen zodat u op adequate bijstand kunt rekenen en het op de kortst mogelijk tijd afgehandeld wordt.
 • U kunt rekenen op bijstand 24/7.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

-        Schade door vorst en progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels

-        Schade door huisdieren

-        Schade te wijten aan slecht voegwerk, slechte plaatsing...

-        Schade door natuurrampen, zoals een overstroming, die verzekerd is volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau

-        Een ongeval als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde

-        Een ongeval dat wijten is aan om het even welke gewelddaad, naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijk roekeloze daad. ​


​De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Zwembad
 
 
 

​​​​​​


Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.