Rechtsbijstand brand
Een optimale juridische bijstand bij schade aan uw woning.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De verzekering rechtsbijstand brand is voorbehouden aan klanten die een Top Woning-brandverzekering bij AG Insurance hebben onderschreven.
Uw kosten vergoed tot 75.000 euro

U moet zich geen financiële zorgen maken bij een juridische procedure. U krijgt voor uw juridische kosten een vergoeding tot 75.000 euro per schadegeval.

Vrije keuze advocaat

U mag vrij een advocaat kiezen om uw belangen te verdedigen voor de rechtbank.

Insolvabiliteit derden verzekerd tot 15.000 euro

U ontvangt steeds de schadevergoeding waar u recht op hebt, ook al is de aansprakelijke derde onvermogend.

Kosten tegenexpertise verzekerd

U krijgt de expertisekosten terugbetaald voor een tegenexpertise als u niet akkoord gaat met het voorstel van schadevergoeding van uw brandverzekeraar.

 

Waarvoor kan ik rechtsbijstand brand gebruiken?

U wilt een stevig vangnet als uw woning of inboedel beschadigd wordt door een derde en deze schade niet verzekerd is in de woningverzekering. U kunt in dergelijke gevallen rekenen op de hulp van de bijkomende waarborg rechtsbijstand in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance om deze schade te recupereren bij de aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand biedt u ook:

 • ondersteuning bij uw verdediging als u voor een strafrechtelijke rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van een in Top Woning verzekerd schadegeval;
 • de mogelijkheid om zelf een advocaat kiezen om uw rechten te verdedigen;
 • hulp als u van mening verschilt met uw woningverzekeraar over de interpretatie van uw contract;
 • een terugbetaling van de kosten voor een tegenexpertise als u het niet eens over de grootte van uw schadevergoeding voor een schadegeval in Top Woning.
Woningverzekering: Rechtsbijstand brand  
Wat biedt rechtsbijstand brand voor mij?
U moet zich geen financiële zorgen maken bij een geschil over schade aan uw woning of inboedel, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de woningverzekering Top Woning.
U bent met rechtsbijstand brand verzekerd tot 75.000 euro als u gerechtelijke stappen wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde. Rechtsbijstand brand neemt de kosten en erelonen op zich voor de:
 • expertises en onderzoeken
 • advocaat
 • gerechtelijke procedure

U kunt rekenen op een voorschot tot 20.000 euro voor de schade waarvoor de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.

Is de aansprakelijke derde onvermogend om de schade te vergoeden, dan zal uw rechtsbijstand brand zorgen voor een schadevergoeding tot 15.000 euro. Als u bovendien het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, zal de rechtsbijstand brand het u voorschieten, tot maximaal 289,62​ euro (index maart 2021​, basis 1981).

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt de hulp van rechtsbijstand brand inroepen voor ieder feit dat zich voordoet in België.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Woningverzekering: Rechtsbijstand brand  
Woningverzekering: Rechtsbijstand brand  
Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen naar Providis, de rechtsbijstandsdienst van AG Insurance U wordt voortgeholpen door experts, want de beheerders van Providis behandelen uitsluitend rechtsbijstandsdossiers. Zij staan u bij en leggen u uit wat u exact moet doen.

U ontvangt regelmatig nieuws over de stand van zaken van uw dossier. Sommige rechtsbijstandsdossiers kunnen immers een tijdje duren.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het bedrag van de vergoedbare schade niet hoger is dan de vrijstelling voorzien in het contract Top Woning.
-Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
- Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering: Rechtsbijstand brand  
 
 

​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Simulatie van uw Woningverzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen