Ontdek de bijbehorende producten

Zonnepanelen op uw dak

Eenvoudig verzekerd

​Zonnepanelen blijken voor heel wat mensen een interessante investering. Maar moet u uw verzekeraar laten weten dat u zonnepanelen plaatst? Best wel, zo bent u er zeker van dat uw zonnepanelen goed verzekerd zijn tegen brand, storm én diefstal.

Woningverzekering

Via uw woningverzekering kunnen de zonnepanelen waarvan u eigenaar bent gedekt worden tegen brand, storm, hagel,… Bij sommige verzekeraars moet u voor zonnepanelen een bijpremie betalen, bij andere niet.

In elk geval meldt u uw verzekeraar best dat u zonnepanelen plaatst. Zo weet u zeker dat de verzekerde kapitalen voldoende zijn, rekening houdend met de waarde van de zonnepanelen, en dat u bij schade de volledige schadevergoeding uitbetaald krijgt.

Als uw huis onderverzekerd blijkt, dreigt u bij een schade slechts een beperkte schadevergoeding uitgekeerd te krijgen. Dat bedrag staat in verhouding tot de premie die u eigenlijk had moeten betalen na het plaatsten van zonnepanelen of na andere verbouwingen .

Diefstal

Check in uw woningverzekering of uw zonnepanelen tegen diefstal verzekerd zijn (zoals bij AG Insurance), dan wel of er een aanvulling nodig is.

Top Woning verzekert zonnepanelen uitgebreid

Top Woning  van AG Insurance biedt een uitgebreide dekking voor zonnepanelen. Bij een totale beschadiging of diefstal krijgt u de volledige waarde van uw zonnepanelen. De schadeverzekering is dus niet geplafonneerd en wordt evenmin forfaitair berekend. U bent verzekerd tegen:

  • brand, storm, hagel,... via de woningverzekering,
  • diefstal, zelfs als uw woningverzekering geen diefstaldekking bevat,
  • de schade door de zonnepanelen zelf veroorzaakt.

Bij AG Insurance betaalt u voor uw zonnepanelen:

  • geen bijpremie als uw woning verzekerd is op basis van het Mini-systeem (evaluatierooster).
  • geen bijpremie als u woning verzekerd is op basis van een expertise door een expert en de waarde van de zonnepanelen onder 10% van het verzekerde kapitaal blijft.

Bronnen: Assuralia