Ontdek de bijbehorende producten

De plaatsbeschrijving van uw huurwoning

Al uw aandacht waard

​De plaatsbeschrijving of huurstaat is een verplicht onderdeel van het huurcontract. Ze vormt de referentie om eventuele schade vast te stellen en te beoordelen of u daarvoor als huurder aansprakelijk bent. Zorg daarom voor een duidelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving.

​Aan het einde van de huurtijd moet u de huurwoning teruggeven in haar oorspronkelijke staat. Om te beoordelen of dat ook gebeurt, vergelijkt men op dat moment de woning met de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. Met schade door overmacht, ouderdom of gewone slijtage houdt men geen rekening. Voor alle andere schade bent u aansprakelijk. De plaatsbeschrijving is dus een belangrijk referentiepunt.
 
De huurstaat of plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin de huurwoning zich bevindt bij het begin van de huurperiode. De plaatsbeschrijving vormt een verplichte bijlage bij uw huurovereenkomst.
Verminderen

Een huurstaat opstellen

​U maakt best een plaatsbeschrijving vóór u in de woning intrekt omdat er dan nog geen meubelen staan. Maar het kan ook nog tijdens de eerste maand dat u er woont.

U kunt samen met de verhuurder zelf de plaatsbeschrijving opmaken. Om geldig te zijn, moet ze aan volgende voorwaarden voldoen:
  • huurder en verhuurder moeten bij de opstelling van de huurstaat aanwezig zijn.
  • huurder en verhuurder moeten het document dateren en ondertekenen.
  • de huurstaat moet voldoende gedetailleerd zijn. Vage omschrijvingen als ‘beide partijen erkennen dat het goed in goede staat is’, volstaan niet.
Met een professionele expert erbij bent u er zeker van dat de huurstaat goed opgemaakt wordt. Bij een gezamenlijke expert delen u en de verhuurder de kosten. U kunt ook zelf uw eigen expert aanduiden, die u dan zelf betaalt.
Verminderen

Huurgeschillen

​Een goede plaatsbeschrijving biedt houvast en vermijdt discussies over uw huurdersaansprakelijkheid. Ontstaat er ondanks dat toch discussie, dan is het handig te kunnen rekenen op een uitgebreide verzekering zoals Pack Huurder  van AG Insurance. Pack Huurder is overigens niet alleen interessant bij een conflict: zo krijgt u ook de gegevens van een expert. De expertisekosten zijn niet inbegrepen.
 
Verminderen