Bent u verzekerd voor een cataractoperatie buiten het ziekenhuis?
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Bent u verzekerd voor een cataractoperatie buiten het ziekenhuis?

Controleer uw hospitalisatieverzekering

​Cataract of staar is een oogziekte waarbij de lens vertroebelt. Ze kan verholpen worden via een cataractoperatie in het ziekenhuis. Steeds vaker echter gebeurt de behandeling ook buiten het hospitaal. Vraag uw hospitalisatieverzekeraar wat precies gedekt is.

Soorten cataract

Er bestaan drie soorten cataract:

 • ouderdomscataract (komt het vaakst voor),
 • aangeboren cataract,
 • cataract ten gevolge van een aandoening zoals diabetes.
Verminderen

Verzekeringscheck

Een operatie kan cataract verhelpen. Deze behandeling gebeurt steeds vaker buiten het ziekenhuis, in gespecialiseerde praktijken. In dat geval zijn er echter bijkomende kosten, die de verplichte verzekering niet terugbetaalt. Controleer of uw hospitalisatieverzekeraar extra tussenkomt voor een cataractoperatie buiten het ziekenhuis. Check ook hoe hoog de tussenkomst is:

 • als een standaardlens wordt ingeplant,
 • als een speciaal type lens wordt ingeplant.
Verminderen

AG Care Hospitalisatie

AG Care Hospitalisatie engageert zich om ook voor cataractoperaties buiten het ziekenhuis een bijkomende vergoeding te voorzien, weliswaar tot bepaalde plafonds. U moet wel een aantal voorwaarden respecteren:

 • De operatie moet uitgevoerd worden in een oogheelkundig centrum dat erkend is door het RIZIV. Vraag advies aan uw oogarts.
 • De operatie moet uitgevoerd worden door een oogarts die erkend is door de Werkgroep Extramurale Oogheelkunde. Vraag uw oogarts om info.
 • U moet volgende documenten indienen:
  • getuigschrift voor verstrekte hulp, met vermelding van het RIZIV-nomenclatuurnummer,
  • de originele ereloonnota.
Verminderen