Globale Verkeers-ongevallenverzekering Moto
Een uitgebreide ongevallenverzekering voor u, uw gezinsleden en uw passagiers.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Deze verzekering is voorbehouden aan de klanten die een verzekering BA Motor bij AG Insurance hebben afgesloten.
Uw medische kosten verzekerd

Deze verzekering vergoedt de medische kosten die voortvloeien uit het verkeersongeval tot 5 000 euro.

Blijvende invaliditeit verzekerd

U bent verzekerd tot 50 000 euro in geval van blijvende invaliditeit.

Het ergste overkomt u?

In geval van overlijden ontvangen uw naasten een vergoeding tot 25 000 euro.

 


Waarom is deze verzekering voor mij interessant?

U of één van uw gezinsleden bent betrokken in een verkeersongeval? En dat, als bestuurder of als passagier van een voertuig, in de trein, met de fiets, of zelfs met het vliegtuig? De Globale Verkeersongevallenverzekering vergoedt de kosten die voortvloeien uit dat ongeval. Deze ruime waarborg verzekert alle leden van uw gezin, maar ook elke toegelaten bestuurder en passagier van uw motor. Wat u een volledige bescherming biedt.
Wat dekt deze verzekering?  
Wat dekt deze verzekering?
 • De medische kosten, kosten voor prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie, geneesmiddelen, vervoer- en repatriëringskosten, enz. zijn verzekerd tot 5 000 euro. Per persoon!
 • U moet in het ziekenhuis verblijven? U ontvangt een forfait van 25 euro per dag gedurende maximaal 1 jaar.
 • U bent blijvende invalide? Er wordt u een kapitaal uitgekeerd, dat berekend wordt  op basis van uw invaliditeitsgraad. Tot 50 000 euro per persoon!
 • Het ergste overkomt u? Wij keren een kapitaal van maximaal 25 000 euro (per persoon) uit aan uw naasten in geval van overlijden.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?
Uw gezinsleden zijn verzekerd als
 • bestuurder of passagier van een motor, een bromfiets, een voertuig met 4 wielen, een fiets;
 • passagier van om het even welk vervoermiddel op het land, op zee of in de lucht;
 • voetganger als er een ander voertuig bij betrokken is.
Elke bestuurder of passagier van de verzekerde motor is eveneens verzekerd, zelfs indien hij of zij geen lid is van uw gezin.
 
En dat, overal ter wereld.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.
 
Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.
 
AG Insurance staat synoniem voor:
 • eenvoud: één telefoontje en wij nemen uw dossier in handen;
 • snelheid: u wordt snel en correct vergoed voor uw lichamelijke letsels. 
Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​- De vergoedingen worden proportioneel verminderd indien, op het ogenblik van het ongeval, het aantal inzittenden in het voertuig hoger was dan het aantal waarvoor het voertuig dient.
- Wat de waarborgen 'Begrafeniskosten' en 'Kosten voor medische behandelingen en bijkomende kosten' betreft, kan AG Insurance de vergoeding die zij aan de begunstigden heeft uitbetaald, recupereren bij de aansprakelijke personen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.