​​​​

Bereken je pensioen
Om je levensstandaard te behouden na je pensioen, zal je wettelijk pensioen niet volstaan. Bereken hier hoeveel je vanaf nu moet sparen!
Bereken je pensioen
Om je levensstandaard te behouden na je pensioen, zal je wettelijk pensioen niet volstaan. Bereken hier hoeveel je vanaf nu moet sparen!
Loontrekkende
Zelfstandige
Ambtenaar
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Bereken je pensioen
Met een wettelijk pensioen geschat op{{pension| currency:'':0}}EUR/maand, moet je vanaf nu het volgende bedrag sparen om je gewenste pensioen te bereiken:
Proficiat! Je wettelijk pensioen wordt geschat op{{pension| currency:'':0}} EUR/maand, waardoor je je gewenste pensioen kan bereiken.
{{pensionRequiredMontlyPayment | currency:'€':0}}
/maand
Detail van de berekening:
Detail van de berekening:
Geschat wettelijk pensioen:{{pension| currency:'€':0}}
Gewenste pensioen:{{desiredPention| currency:'€':0}}
Te sparen kapitaal: {{pensionRequiredCapital | currency:'€':0 }}
Maandelijks vereiste spaarinspanning: {{pensionRequiredMontlyPayment| currency:'€':0}}
Om je wettelijk pensioen te schatten, bovenop de info die je ons reeds gaf, hebben we rekening gehouden met verschillende hypotheses:
 • We gaan ervan uit dat je 100% werkt van het begin tot het einde van je loopbaan. Wij houden dus geen rekening met eventuele gelijkgestelde periodes (onvrijwillige werkloosheid, ziekte, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, militaire dienst of arbeidsongeval) of periodes van deeltijds werk.
 • De lonen uit het verleden worden geschat op basis van je huidig loon, door het elk jaar te verminderen volgens de gemiddelde evolutie van de Belgische lonen.
 • De toekomstige lonen worden ook geschat op basis van je huidig loon, door het elk jaar te verhogen met een inflatie van 2%.
 • Je pensioenbedrag is geactualiseerd in de waarde van vandaag, rekening houdend met een actualisatievoet van 2%.
 • Het pensioenbedrag wordt berekend aan het tarief ‘alleenstaande’.
 • De berekeningen zijn gebaseerd op de wetgeving en huidige fiscale regels om je wettelijk nettopensioen te berekenen op basis van je wettelijk brutopensioen. Deze regels kunnen in de toekomst wijzigen.
 • Gelieve ook rekening te houden met de wettelijke bepalingen inzake pensionering, die niet in deze berekening opgenomen zijn, en met het feit dat je je wettelijk pensioen niet kunt opvragen vóór een wettelijk bepaalde leeftijd.
Hypotheses voor de berekening van het op te bouwen kapitaal om je gewenste pensioen te financieren
 • Het gaat om het op te bouwen kapitaal op je voorziene pensioenleeftijd om het verschil te financieren tussen je geschatte wettelijk pensioen en je gewenste pensioen gedurende je hele pensioen.
 • Dit kapitaal wordt berekend op basis van je levensverwachting en een interestvoet van 0,75%.
Hypotheses voor de berekening van het maandelijks te sparen bedrag om je gewenste pensioen te bereiken
 • Het gaat om het vanaf nu maandelijks te sparen bedrag om het op te bouwen kapitaal op je voorziene pensioenleeftijd te bereiken en zo het verschil te financieren tussen je geschatte wettelijk pensioen en je gewenste pensioen gedurende je hele pensioen.
 • Dat bedrag wordt berekend op basis van het te sparen kapitaal om het verschil bij het pensioen op te vullen en een interestvoet van 0,75%.

Deze simulatie heeft een louter informatieve waarde en wordt gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de economische conjunctuur, de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De in deze simulatie meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies. Het zijn loutere schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. De cijfergegevens zijn louter informatief en zijn niet gewaarborgd. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die het gevolg is van lacunes of fouten in de informatie van deze simulatie, met uitzondering van een zware of opzettelijke fout en zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wetten. Voor alle vragen om bijkomende informatie kan je terecht bij je verzekeringstussenpersoon.
vraag een offerte
Ons aanbod
Terug naar je profiel
vraag een offerte