Vrij sparen
Combinatie van rendement en bescherming voor een extra pensioenkapitaal, in alle vrijheid.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
*De winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.
Zekerheid en rendement

U combineert de zekerheid van een gegarandeerd rendement en eventuele winstdelingen* (tak 21) met het potentieel hoger rendement van beleggingsfondsen (tak 23).

Vrije keuze

U spaart op uw eigen ritme, wanneer en hoeveel u wilt. U kunt uw stortingen verhogen, tijdelijk of volledig terugschroeven, … Precies zoals u het wenst.

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur belegt u zowel met een gegarandeerd rendement (tak 21) als in beleggingsfondsen (tak 23).

 


Waarom is deze levensverzekering iets voor mij?

U doet al aan pensioensparen en langetermijnsparen? U maakt dus al optimaal gebruik van alle fiscale voordelen? Maar u wilt een bijkomende spaarinspanning doen om daarbovenop een extra pensioenkapitaal op te bouwen. Omdat u ook na pensionering heel wat plannen hebt en van het leven wilt genieten.
 • U combineert de zekerheid van een vast rendement (aangevuld door eventuele winstdelingen) met een mogelijk hoger rendement door te beleggen in fondsen.
 • U bepaalt zelf het niveau van zekerheid dat u wilt inbouwen.
 • U bouwt aan uw extra pensioenkapitaal op uw eigen ritme en op momenten dat u dat het best uitkomt.
Vrij sparen  
Wat brengt deze levensverzekering op voor mij?

​Uw beleggingsverzekering is opgebouwd uit twee delen:

 • Een tak 21-gedeelte dat u voor elke storting een gegarandeerde rentevoet bezorgt. De rentevoet die van toepassing is op elke nettostorting (exclusief taksen en instapkosten) is gewaarborgd tijdens de hele looptijd van het contract. De toekomstige stortingen worden onderworpen aan de op dat moment geldende rentevoet. Momenteel bedraagt die 0,50 %. Uw rendement kan oplopen door eventuele jaarlijkse winstdelingen.
 • Een tak 23-gedeelte dat belegt in beleggingsfondsen. Hiermee mikt u op een hoger rendement.
  U kiest het gedeelte van uw spaarinspanning dat in tak 21 belegd wordt en het gedeelte dat u investeert in tak 23. U kunt deze keuze herzien in de loop van uw contract (al kan dit wel fiscale gevolgen hebben).

Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u hiervan kennis te nemen.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?
U kiest zelf de looptijd, van uw spaarverzekering. Houd daarbij wel rekening met een minimumduur van 8 jaar en 1 maand.
Uw vertrouwenspersoon contacteert u op de door u gekozen einddatum. U bespreekt op dat moment samen met hem of haar hoe u dit extra pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.
 
Hebt u vóór de einddatum geld nodig? Rekening houdend met een aantal kosten (uitstapkosten, eventuele roerende voorheffing, …) kunt u een (gedeeltelijke en/of volledige) afkoop doen.
Vrij sparen  
Vrij sparen  
Welke keuzes kan ik maken?

​Deze spaarverzekering biedt u een ruime vrijheid:

 • U bepaalt hoeveel u stort en wanneer: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U kunt uw stortingen op elk moment opdrijven, (tijdelijk) terugschroeven, stopzetten, …
 • U kiest de verhouding tussen het deel van uw spaarinspanningen dat in tak 21 belegd wordt en het gedeelte dat u in tak 23 investeert.
 • U kiest zelf de looptijd van uw contract.
 • U kunt vrij aanduiden wie het gespaarde kapitaal ontvangt als u zou overlijden vóór de einddatum.
 • U kunt bovendien al deze gemaakte keuzes vlot aanpassen in de loop van uw contract.
Eenheidswaarden en prestaties
​U wil de eenheidswaarden en de prestaties van onze beleggingsfondsen en/of het beheersreglement van onze fondsen kennen? Raadpleeg ze hier.
Vrij sparen  
 
 

​​Legal Info
Rentevoet in voege op 01/10/2013. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.

 

De toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd en wordt elk jaar bepaald in functie van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie of de resultaten van het fonds waarin de gelden belegd worden.Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.