Pack Ik bouw, Ik verbouw
Een bescherming tegen de talrijke risico’s bij bouwen of verbouwen. Voor uw woning maar ook voor uzelf, voor helpers en bezoekers.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Enkel klanten met een brandverzekering Top Woning van AG Insurance voor hun gebouw kunnen Pack Ik bouw, Ik verbouw onderschrijven. De premie wordt berekend in functie van de waarde van de op te bouwen woning (of de renovatie) en de duur van de werken.
Bescherming voor uw buren

Ook uw buren kunnen rekenen op een snelle interventie als zij schade ondergaan door de werken.

Een echte ongevallenverzekering

U krijgt een terugbetaling van de medische kosten na een ongeval op de werf dat u, uw gezinsleden of bezoekers en onbezoldigde helpers overkomt.

Faillissement aannemer ingedekt

U krijgt financiële hulp om het hoofd te bieden aan de extra kosten doordat uw aannemer failliet gaat.

Vertraging werken opgevangen

U mag een tijdelijk verblijf zoeken als u niet op tijd kunt verhuizen door een gedekt schadegeval tijdens de bouw of renovatie.

 


Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

U wilt ​uw gezinswoning bouwen of verbouwen zonder onaangename verrassingen? U beschermt zich met Pack Ik bouw, Ik verbouw tegen:

 • alle materiële schade aan de werf die niet uitgesloten is (gebouw in opbouw, materialen die op de werf werden geleverd, de grote technische installaties);
 • schade aan de bestaande constructies door verbouwingswerken; 
 • schade aan derden door een fout in de uitvoering van de werken
 • diefstal van de bouwmaterialen en uitrusting om in de bouw op te nemen;
 • een ongeval op de werf voor de bouwheer, zijn vrijwillige helpers en zijn bezoekers;
 • het faillissement van uw aannemer;
 • huisvestingskosten bij vertraging van de werkzaamheden, ten gevolge van een schadegeval dat door dit pack gedekt is.

U hebt dus een globale oplossing voor uw werf in handen. Uw Pack Ik bouw, Ik verbouw vult uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance aan tijdens de werkzaamheden.

U moet de werkzaamheden laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer, maar de afwerking* mag u zelf doen. U kunt op die manier de factuur voor de bouw of renovatie van uw woning flink verminderen. U bent met Pack Ik bouw, Ik verbouw ook verzekerd voor de schade die u of een vrijwillige helper tijdens de afwerking aan derde veroorzaakt.

*De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de sanitaire installaties, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een officieel geregistreerde aannemer.

Woningverzekering: Pack Ik bouw, Ik verbouw
Een optimale noplossing voor uw werf
Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?
 Alle materiële schade*
U kunt rekenen op een vergoeding van alle materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, de werken, …) die niet is uitgesloten, voor:
 • het gebouw in opbouw; 
 • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
 • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).
Bovendien is de schade verzekerd die bij verbouwing door de werken aan de bestaande constructies wordt veroorzaakt. Er is een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving vereist vóór de start van de werken.

Diefstal*
Diefstal van de geleverde materialen en uitrusting die bestemd zijn om in de bouw te worden opgenomen. Werktuigen van de aannemer en onderaannemers vallen daar niet onder.​

Burgerlijke aansprakelijkheid
U bent verzekerd voor de schade die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt aan derden, zoals uw buren. Ongeacht wie die schade heeft veroorzaakt: uzelf, uw aannemer, uw familie die vrijwillig komt helpen, ... U vermijdt op die manier discussies over de eventuele aansprakelijkheid die de werkzaamheden kunnen vertragen.

Ongevallen
U toont trots de gerealiseerde werkzaamheden aan een gezinslid? Of u krijgt tijdens de schilderwerken hulp van een goede vriend? Uw pack verzekert u, uw gezinsleden, uw bezoekers en uw vrijwillige helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die gebeuren tijdens bezoeken of de afwerking (zie lijst hierboven), maar ook tijdens uw verhuis

Faillissement
Als uw aannemer, architect of een onderaannemer failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u op zoek gaan naar een vervanger. Diens offerte stemt niet altijd overeen met die van uw oorspronkelijke keuze. Om u te helpen om deze onvoorziene meerkosten op te vangen, kunt u rekenen op een tussenkomst van maximaal 4.366,6 euro**.

Vertraging van de werkzaamheden
U krijgt een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van uw meubels bij een vertraging van de werkzaamheden door een gedekt schadegeval (brand, faillissement, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan. Tot 3 maanden lang indien nodig.

*Per schade​geval geldt er een vrijstelling van 625 euro (niet geindexeerd). Dit bedrag blijft te uwen laste.
**ABEX 1041 (1ste semester 2024)​

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Pack Ik bouw, Ik verbouw dekt u voor uw eengezinswoning in opbouw of in renovatie in België, als u de werken laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer.

U moet zowel het Pack onderschrijven als een plaatsbeschrijving van de bestaande en naburige constructies opmaken, vóór het begin van de werken.

U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na de intrek in uw nieuwe constructie of na het einde van de contractuele renovatiewerken.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het gaat om een contract van bepaalde duur waarvan de einddatum in uw contract vermeld staat, rekening houdend met de geschatte duur van de werkzaamheden.

Woningverzekering: Pack Ik bouw, Ik verbouw
Een dekking tot 6 maanden na het einde van de werkzaamheden
Woningverzekering: Pack Ik bouw, Ik verbouw
 
Wat doe ik bij schade?
Een telefoontje volstaat om de hulp van een specialist in te roepen.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
- De schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of totaal achterlaten van de werken.
- De schade aan de naburige goederen of bestaande constructies, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de werken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Woningverzekering: Pack Ik bouw, Ik verbouw
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.