Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Evalueer uw hospitalisatieverzekering ...

… met deze handige checklist

​De ene hospitalisatieverzekering is de andere niet. Het verschil zit hem in de hoogte van de tussenkomsten, de (uitgebreide) dekkingen en uitsluitingen, de terugbetaling van ambulante kosten, de keuzevrijheid qua ziekenhuiskamer, … Aan de hand van deze checklist overloopt u uw hospitalisatieverzekering en maakt u een weloverwogen keuze.

Verzekert uw hospitalisatieverzekering:

 • alle medische kosten die nog overblijven na de wettelijke tussenkomst?
 • de kosten waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt?
 • de kosten van ambulante medische verzorging, zelfs als u niet in het ziekenhuis opgenomen wordt? Dit is meestal beperkt of niet verzekerd door de wettelijke ziekteverzekering (RIZIV). ​
Verminderen

Concreet, kijk na of u verzekerd bent voor:

 • uw ziekenhuisverblijf, ook in een eenpersoonskamer,
 • doktershonoraria, 
 • geneesmiddelen, kompressen en verbanden,
 • protheses, 
 • pruik,
 • doktersconsultaties en -bezoeken,
 • kinesitherapie,
 • labo-onderzoek,
 • scanneronderzoek,
 • dagopnames voor chemo- en radiotherapie,
 • cataractoperaties buiten een ziekenhuis,
 • diabetes type 1 én 2,
 • vruchtbaarheidsbehandelingen,
 • thuisbevalling,
 • thuisverpleging,
 • kraamhulp,
 • huishoudhulp tijdens en onmiddellijk na de opname,
 • kinderoppas,
 • oppas voor huisdieren,
 • de huur van medisch materiaal voor thuisbehandeling: ziekenhuisbed, behandelingstoestellen, …
 • homeopathie, chiropraxie, osteopathie, acupunctuur,
 • transport van en naar het ziekenhuis,
 • verblijf van een ouder bij een verpleegd kind.
Verminderen