Hoe werkt Medi-Assistance bij een ziekenhuisopname?
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Hoe werkt Medi-Assistance bij een ziekenhuisopname?

Dankzij Medi-Assistance wordt uw factuur rechtstreeks door AG Insurance aan het ziekenhuis betaald. U hoeft bovendien geen voorschot te betalen. We geven enkele tips voor een vlotte werking via Medi-Assistance.

Hoe werkt het?

Medi-Assistance werkt volgens een eenvoudig principe: u meldt de opname en de verzekeraar regelt de rest.

Aangifte

U meldt ons de details (reden, ziekenhuis, type kamer, …) van uw opname, voor of tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Aanvaarding

AG Insurance evalueert uw dossier op basis van de door u geleverde informatie. Mits aan de voorwaarden voldaan, aanvaarden wij uw dossier met derdebetaler. U en het ziekenhuis ontvangen meteen na de aanvaarding een bevestiging via e-mail of de post. Uw ziekenhuisfactuur zal rechtstreeks door AG Insurance aan het hospitaal betaald worden. U moet geen voorschot betalen en u bent zeker dat de volledige factuur integraal aan het ziekenhuis betaald wordt.

In uitzonderlijke gevallen kan het derdebetalerssysteem niet toegepast worden, bijv. als AG Insurance onvoldoende gegevens heeft over de aard van de opname of de terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering. In dat geval wordt u meteen schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvaarding van uw ziekenhuisopname zonder derdebetaler. U zal de ziekenhuisfactuur zelf ter betaling ontvangen. Nadien vraagt u bij AG Insurance de terugbetaling van uw kosten.
 
Uw dossier wordt geweigerd als de (reden van) opname niet gedekt is binnen de algemene voorwaarden van AG Care Hospitalisatie. Ook hiervan krijgt u meteen een schriftelijke bevestiging. 
Wat gebeurt er met niet-gedekte kosten?
Drank, televisie, kapperskosten, de gekozen vrijstelling ... komen niet in aanmerking voor een terugbetaling volgens de algemene voorwaarden van uw AG Care Hospitalisatie-verzekering. AG Insurance zal deze echter wel betalen aan het ziekenhuis, aangezien wij de opnamefactuur in zijn geheel betalen. We zullen u achteraf vragen deze kosten terug te storten.

 

Verminderen

Enkele aandachtspunten

  • ​Als uw opname aanvaard werd met derdebetaler, dan mag het ziekenhuis u geen voorschot vragen. Dit werd zo afgesproken tussen AG Insurance en de ziekenhuizen.

  • Als de arts of de opnamedienst u vraagt om een voorafgaandelijk akkoord te tekenen i.v.m. bijkomende honoraria of specifieke kosten, meldt u ons dat best zo snel mogelijk.

  • Ambulante kosten, binnen of buiten het ziekenhuis (bijv. consultaties, geneesmiddelen, …), vallen buiten de Medi-Assistancewaarborg. De terugbetaling van deze kosten moet u rechtstreeks aan AG Insurance vragen.

  • Wanneer het ziekenhuis een opnamefactuur ter betaling naar uw adres opstuurt, terwijl uw opname aanvaard werd met derdebetaler, contacteert u best de facturatiedienst van het ziekenhuis om hen dit te melden. Laat de factuur zeker niet onaangeroerd liggen, want eventuele rappelkosten zijn voor uw rekening. Het ziekenhuis gaat er namelijk van uit dat u de factuur zal betalen.
Verminderen